บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธัญพินิจฎา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธัญพินิจฎา
ชื่อ ธัญพินิจฎา ความหมาย แปลว่า ผู้สูงส่งที่รุ่งเรืองตลอดกาล เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทัน-พิ-นิด-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Than Phi Nit Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญพินิจฎา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธัญพินิจฎา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญพินิจฎา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญพินิจฎา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ธัญพินิจฎา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธัญพินิจฎา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธัญพินิจฎา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธัญพินิจฎา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธัญพินิจฎา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธัญพินิจฎา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุธัญชา 23 สุ-ทัน-ชา Su Than Cha หญิง -
ธัญญ์วริสส์ 62 ทัน-วะ-ริด Than Wa Rit ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่โชคดี
ธัญวริทธิ์ 44 ทัน-วะ-ริด Than Wa Rit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสำเร็จอันประเสริญและร่ำรวย
ธันย์สิตา 45 ทัน-สิ-ตา Than Si Ta หญิง -
นิทธันต์ 35 นิด-ทัน Nit Than ชาย ผู้ขจัดมลทิน, ขจัดความชั่ว
ธัญญ์วรัตน์ 56 ทัน-ยะ-วะ-รัด Than Ya Wa Rat หญิง -
ธันนมัย 35 ทัน-ยะ-มัย Than Ya Mai หญิง ที่มีคุณธรรม, ที่มีความสุข
ฐันญวัสส์ 55 ทัน-ยะ-วัด Than Ya Wat ชาย ฝนความรู้อันมั่นคง
ธัญดาพัชร์ 41 ทัน-ดา-พัด Than Da Phat หญิง -
วรธัน 23 วอ-ระ-ทัน Wo Ra Than ไม่ระบุ ความเจริญ
ธันยภัทร 31 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง เกี่ยวเนื่องด้วยโชค
ธัญพร 24 ทัน-ยะ-พอน Than Ya Phon หญิง มีโชคอันประเสริฐ
ธันยากร 27 ทัน-ยา-กอน Than Ya Kon หญิง ก่อให้เกิดสิริมงคล
ทรรวรีก์ 36 ทัน-วะ-รี Than Wa Ri หญิง ชื่อพระอินทร์
ธัญภัค 21 ทัน-พัก Than Phak หญิง -
ธัญญวรัชญ์ 45 ทัน-ยะ-วะ-รัด Than Ya Wa Rat หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐและมีโชค
ธันชนก 21 ทัน-ชะ-นก Than Cha Nok ไม่ระบุ ผู้เลี้ยงดูบิดา
ธันดา 15 ทัน-ดา Than Da หญิง ผู้ที่มีความรุ่งเรืองมาก
ธันญา 18 ทัน-ยา Than Ya หญิง มีบุญ, มีโชค
ธัญณภัสส์ 45 ทัน-นะ-พัด Than Na Phat หญิง -
ธันย์นิชา 42 ทัน-นิ-ชา Than Ni Cha หญิง โชคอันบริสุทธิ์
ธัญญรัตน์ 41 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
ธันว์ธรณ์ 50 ทัน-ทอน Than Thon หญิง ผู้ทรงธนู
ธัญญ์พสุ 41 ทัน-พะ-สุ Than Pha Su ชาย แผ่นดินแห่งโชคดี
ธัญธิดา 22 ทัน-ทิ-ดา Than Thi Da หญิง บุตรสาวผู้โชคดี
ทันสมัย 34 ทัน-สะ-หมัย Than Sa Mai ชาย -
บุณทัน 18 บุน-ทัน Bun Than ชาย ทำความดีทันกัน
ธันว์ธยาน์ 55 ทัน-ทะ-ยา Than Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาพินิจดุจธนู
ทิพธัญญา 30 ทิบ-ทัน-ยา Thip Than Ya หญิง เทวดาผู้เลี้ยงรักษา
ธัญยารัตน์ 46 ทัน-ยา-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
ธัญญกฤตย์ 38 ทัน-ยะ-กริด Than Ya Krit ชาย บันดาลให้แกร่งดั่งเพชร
ธัญยากานจน์ 48 ทัน-ยา-กาน Than Ya Kan ไม่ระบุ -
ธัญณิชา 24 ทัน-นิ-ชา Than Ni Cha หญิง โชคอันบริสุทธิ์
ธันยพจน์ 49 ทัน-ยะ-พด Than Ya Phot ไม่ระบุ ผู้มีคำพูดดี
ธัญพงศ์ 38 ทัน-พง Than Phong ชาย -
ธรรมิกา 23 ทัน-มิ-กา Than Mi Ka หญิง ผู้ประกอบด้วยธรรม
ธัญญสิริ 35 ทัน-ยะ-สิ-หริ Than Ya Si Ri หญิง โชคดีและเป็นมิ่งขวัญ
ทันทนา 17 ทัน-ทะ-นา Than Tha Na หญิง -
ธัญญวิชญ์ 41 ทัน-ยะ-วิด Than Ya Wit หญิง นักปราชญ์ผู้ทรงภูมิความรู้เป็นอุดมโชค
ธัญญ์นวิน 45 ทัน-นะ-วิน Than Na Win ชาย ผู้ประสบแต่ความโชคดี