บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธัญพินิจฎา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธัญพินิจฎา
ชื่อ ธัญพินิจฎา ความหมาย แปลว่า ผู้สูงส่งที่รุ่งเรืองตลอดกาล เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทัน-พิ-นิด-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Than Phi Nit Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญพินิจฎา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธัญพินิจฎา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญพินิจฎา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญพินิจฎา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ธัญพินิจฎา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธัญพินิจฎา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธัญพินิจฎา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธัญพินิจฎา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธัญพินิจฎา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธัญพินิจฎา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธันยารัตน์ 47 ทัน-ยา-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
ธัญณัฐรดา 36 ทัน-นัด-ถะ-ระ-ดา Than Nat Tha Ra Da หญิง -
พทันยา 27 พะ-ทัน-ยา Pha Than Ya ไม่ระบุ ใจบุญสุนทาน
ธัญวัชร์ 37 ทัน-ยะ-วัด Than Ya Wat ไม่ระบุ ทองคำอันเป็นสิริมงคล , ทองคำแห่งความโชคดี
ทันชนี 24 ทัน-ชะ-นี Than Cha Ni หญิง -
ธัญญาลักษ์ 41 ทัน-ยา-ลัก Than Ya Lak หญิง -
กิตติ์ธัญญ 40 กิด-ทัน-ยะ Kit Than Ya ชาย คำสรรเสริฐอันประเสริฐ
ธัญญภัทร์ 35 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง เกี่ยวเนื่องด้วยโชค
ปวรธันยวีร์ 59 ปะ-วอน-ทัน-ยะ-วี Pa Won Than Ya Wi หญิง ผู้กล้าหาญและมีโชคอันล้ำเลิศ
ถัมป์ธัญมน 43 ถัม-ทัน-ยะ-มน Tham Than Ya Mon หญิง ผู้มีใจดียิ่งที่สนับสนุน
ศรีทัน 28 สี-ทัน Si Than หญิง -
ทันใจ 22 ทัน-จัย Than Chai หญิง -
ธัญญ์ธมนต์ 51 ทัน-ทะ-มน Than Tha Mon หญิง ผู้ไร้มลทินที่มีโชค
ทัน 10 ทัน Than ชาย -
ธัญลลิตา 32 ทัน-ละ-ลิ-ตา Than La Li Ta หญิง -
ธัญณลักษม์ 46 ทัน-นะ-ลัก Than Na Lak หญิง -
ธัญญ์วรีย์ 59 ทัน-ยะ-วะ-รี Than Ya Wa Ri หญิง -
สธรรดร 24 สะ-ทัน-ดอน Sa Than Don ชาย ที่มีคุณธรรม
ธันญ์ชนก 34 ทัน-ชะ-นก Than Cha Nok หญิง ผู้เลี้ยงดูบิดา
ทัณทิมา 21 ทัน-ทิ-มา Than Thi Ma ไม่ระบุ ชื่อนกในเทพนิยาย
สิริธัญญ์ 44 สิ-ริ-ทัน Si Ri Than หญิง มีโชคดีและมีสิริมงคล
ยุทัน 19 ยุ-ทัน Yu Than หญิง -
ทรรปณิภา 22 ทัน-ปะ-นิ-พา Than Pa Ni Pha หญิง กระจกเงา
ธันยาภา 24 ทัน-ยา-พา Than Ya Pha หญิง แสงสว่างแห่งโชค
ณัฐธัญรดา 36 นัด-ถะ-ทัน-ระ-ดา Nat Tha Than Ra Da หญิง -
ธรธันญ์นันทน์ 63 ทะ-ระ-ทัน-นัน Tha Ra Than Nan หญิง ผู้มีความยินดีในโชคดีที่ทรงไว้
ทัณฑธร 21 ทัน-ดะ-ทอน Than Da Thon ไม่ระบุ ผู้ทรงอำนาจ
ทัณฑภฤต 18 ทัน-ดะ-พรึด Than Da Phruet ชาย ชื่อพระยม
ธัญญนันท์ 40 ทัน-ยะ-นัน Than Ya Nan หญิง ความยินดีที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธัญญานารถ 28 ทัน-ยา-นาด Than Ya Nat หญิง -
ธัญญชล 24 ทัน-ยะ-ชน Than Ya Chon หญิง สายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง
บัญทัน 20 บัน-ทัน Ban Than หญิง -
ธันวารี 31 ทัน-วา-รี Than Wa Ri หญิง สายน้ำในเดือนธันวาคม
ธัญพรรษกรณ์ 51 ทัน-พัด-กอน Than Phat Kon หญิง ผู้กระทำให้เกิดสายฝนอันประเสริฐ
ธัญญรัศน์ 45 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
ธันย์วรงค์ 55 ทัน-วะ-รง Than Wa Rong ชาย ผู้มีปัญญาดีในการดูแล
ธัญธร 20 ทัน-ยะ-ทอน Than Ya Thon ชาย ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธัญวลักษณ์ 47 ทัน-วะ-ลัก Than Wa Lak หญิง -
ธัญเรศ 25 ทัน-เรด Than Ret หญิง -
ธรรม์ภัสร 42 ทัน-พัด Than Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งความดีงาม