บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธัญพักตร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธัญพักตร์
ชื่อ ธัญพักตร์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีใบหน้างาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทัน-ยะ-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Than Ya Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญพักตร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธัญพักตร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญพักตร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญพักตร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ ธัญพักตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธัญพักตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธัญพักตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธัญพักตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธัญพักตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธัญพักตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธัญเรศ 25 ทัน-เรด Than Ret หญิง -
ธัญพัฒน์ 41 ทัน-พัด Than Phat หญิง -
ธัญญ์บุรี 39 ทัน-ยะ-บุ-รี Than Ya Bu Ri ไม่ระบุ -
ธัญลักษณ์ 41 ทัน-ยะ-ลัก Than Ya Lak หญิง ลักษณะแห่งโชค, ลักษณะแห่งสิริมงคง
ธันย์ชนก 38 ทัน-ชะ-นก Than Cha Nok ชาย ผู้เลี้ยงดูบิดา
ทิธัญญา 22 ทิ-ทัน-ยา Thi Than Ya หญิง -
ธัญวลักขณ์ 45 ทัน-วะ-ลัก Than Wa Lak หญิง -
ธัญญาพร 29 ทัน-ยา-พอน Than Ya Phon หญิง เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล
ธันยากร 27 ทัน-ยา-กอน Than Ya Kon หญิง ก่อให้เกิดสิริมงคล
ทรรปณิภา 22 ทัน-ปะ-นิ-พา Than Pa Ni Pha หญิง กระจกเงา
ทันใจ 22 ทัน-จัย Than Chai หญิง -
ทัณฑภฤต 18 ทัน-ดะ-พรึด Than Da Phruet ชาย ชื่อพระยม
ธันยวีร์ 47 ทัน-ยะ-วี Than Ya Wi หญิง มีโชคและมีความกล้า
ธัญญ์ชยา 36 ทัน-ยะ-ชะ-ยา Than Ya Cha Ya หญิง -
ธันญภรณ์ 36 ทัน-ยะ-พอน Than Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความดี
ธัญทิพา 26 ทัน-ทิ-พา Than Thi Pha ไม่ระบุ ผู้มีโชคดีเสมอ
ธัญธิญารัตน์ 50 ทัน-ทิ-ยา-รัด Than Thi Ya Rat หญิง -
ธัญศิริ 31 ทัน-สิ-หริ Than Si Ri หญิง -
ธัญรดา 18 ทัน-ระ-ดา Than Ra Da หญิง ยินดีในสิ่งที่เป็นมงคล
บุญทัน 17 บุน-ทัน Bun Than ชาย ทำความดีทันกัน
ธัญรัต 23 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat ไม่ระบุ ผู้พอใจในโชค
ทัณฑิมา 23 ทัน-ทิ-มา Than Thi Ma หญิง ชื่อนกในเทพนิยาย
ธัญญาพันธ์ 47 ทัน-ยา-พัน Than Ya Phan หญิง -
ธัญภร 17 ทัน-พอน Than Phon ไม่ระบุ -
ธันยมนย์ 48 ทัน-ยะ-มน Than Ya Mon ไม่ระบุ คิดว่าตนเป็นผู้มีโชคลาภมีสุข
ธัญญานันท์ 41 ทัน-ยา-นัน Than Ya Nan ไม่ระบุ ความยินดีที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธัญญวัฒน์ 43 ทัน-ยะ-วัด Than Ya Wat ชาย ทองคำอันเป็นสิริมงคล , ทองคำแห่งความโชคดี
ธัญญลักษณ์ 45 ทัน-ยะ-ลัก Than Ya Lak หญิง ลักษณะของผู้มีโชค
ธันนมัย 35 ทัน-ยะ-มัย Than Ya Mai หญิง ที่มีคุณธรรม, ที่มีความสุข
ธัญธีรา 28 ทัน-ที-รา Than Thi Ra หญิง -
ธัญมล 23 ทัน-ยะ-มน Than Ya Mon หญิง มีใจดียิ่ง
ธันยกร 26 ทัน-ยะ-กอน Than Ya Kon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งโชคลาภ
ธัญวัชร์ 37 ทัน-ยะ-วัด Than Ya Wat ไม่ระบุ ทองคำอันเป็นสิริมงคล , ทองคำแห่งความโชคดี
ธัญญาเรศ 30 ทัน-ยา-เรด Than Ya Ret หญิง -
ธัญญรัตน์ 41 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
คงธัญ 18 คง-ทัน Khong Than ไม่ระบุ คงไว้ซึ่งโชค
วิทัญญู 25 วิ-ทัน-ยู Wi Than Yu ไม่ระบุ -
ธัญญ์ทิพา 39 ทัน-ทิ-พา Than Thi Pha ไม่ระบุ ผู้มีโชคดี
ชินธัณย์ 41 ชิ-นะ-ทัน Chi Na Than ไม่ระบุ ผู้ชนะโชคชะตา
ธัญพน 25 ทัน-พน Than Phon ไม่ระบุ ป่าไม้ที่เจริญงอกงาม