บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธัญพักตร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธัญพักตร์
ชื่อ ธัญพักตร์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีใบหน้างาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทัน-ยะ-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Than Ya Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญพักตร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธัญพักตร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญพักตร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญพักตร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ ธัญพักตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธัญพักตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธัญพักตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธัญพักตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธัญพักตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธัญพักตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
แทนธัญญ์ 33 แทน-ทัน-ยะ Thaen Than Ya ไม่ระบุ -
ธันย์ญดา 36 ทัน-ยะ-ดา Than Ya Da หญิง ปราชญ์หญิงผู้มีโชคดี
ธัญลภน 24 ทัน-ละ-พน Than La Phon ชาย ผู้มีลาภและโชค, ผู้ได้รับโชค
ธัญญมน 26 ทัน-ยะ-มน Than Ya Mon หญิง คิดว่าตนเป็นผู้มีโชคลาภมีสุข
ปภัสสร์ธันย์ 64 ปะ-พัด-สะ-ทัน Pa Phat Sa Than หญิง ผู้มีโชคอันผ่องใส
ธัญศักดิ์ 38 ทัน-สัก Than Sak ไม่ระบุ -
ธัญทภัสสร 36 ทัน-ทะ-พัด-สอน Than Tha Phat Son หญิง รัศมีแห่งโชค
ธัญเรศ 25 ทัน-เรด Than Ret หญิง -
ศรีทัน 28 สี-ทัน Si Than หญิง -
ธัญมน 22 ทัน-ยะ-มน Than Ya Mon หญิง มีจิตใจดียิ่ง
ธัญธัต 23 ทัน-ยะ-ทัด Than Ya That ไม่ระบุ ผู้มีโชค
ธารณ์ธันยา 45 ทาน-ทัน-ยา Than Than Ya หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งโชคดี, ผู้ทรงไว้ซึ่งบุญญา
ธันวาพร 32 ทัน-วา-พอน Than Wa Phon หญิง -
ธัญญ์ปภพ 36 ทัน-ปะ-พบ Than Pa Phop ชาย ผู้นำความมั่งมี
ธัญณารัตน์ 43 ทัน-นา-รัด Than Na Rat ไม่ระบุ -
ถัมป์ธัญมน 43 ถัม-ทัน-ยะ-มน Tham Than Ya Mon หญิง ผู้มีใจดียิ่งที่สนับสนุน
ทรรวรีก์ 36 ทัน-วะ-รี Than Wa Ri หญิง ชื่อพระอินทร์
ธัญวริชย์ 45 ทัน-วะ-ริด Than Wa Rit ได้ทั้งชายและหญิง การบูชาอันประเสริฐและเป็นสิริมงคล
ธัญญะรัตน์ 45 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
ธัญญ์ธนัตถ์ 51 ทัน-ทะ-นัด Than Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีกำไรทรัพย์และมีโชคดี
วิทัญญู 25 วิ-ทัน-ยู Wi Than Yu ไม่ระบุ -
ธัญญ์พสุ 41 ทัน-พะ-สุ Than Pha Su ชาย แผ่นดินแห่งโชคดี
ธัญญสรณ์ 41 ทัน-ยะ-สอน Than Ya Son หญิง -
วธัญญา 23 วะ-ทัน-ยา Wa Than Ya หญิง ผู้ใจบุญสุนทาน
ธัญจิตจรัส 46 ทัน-ยะ-จิด-จะ-หรัด Than Ya Chit Cha Rat หญิง ผู้มีความคิดอันรุ่งเรืองเป็นโชค
ธัญไพจิตร 46 ทัน-พัย-จิด Than Phai Chit หญิง มีความสวยงามดีเลิศ
ทันสมัย 34 ทัน-สะ-หมัย Than Sa Mai ชาย -
ธรรมิตาว์ 40 ทัน-มิ-ตา Than Mi Ta หญิง มีคุณธรรม
ธัญยพร 32 ทัน-ยะ-ทอน Than Ya Thon หญิง ทรงไว้ซึ่งความโชคดี
ธันย์สิตา 45 ทัน-สิ-ตา Than Si Ta หญิง -
ธันชนา 21 ทัน-ชะ-นา Than Cha Na หญิง -
กานต์ธันยา 41 กาน-ทัน-ยา Kan Than Ya หญิง ผู้มีโชคดีและเป็นทีรัก
สุธัญชา 23 สุ-ทัน-ชา Su Than Cha หญิง -
พรธัญญา 29 พอน-ทัน-ยา Phon Than Ya หญิง -
พทันยา 27 พะ-ทัน-ยา Pha Than Ya ไม่ระบุ ใจบุญสุนทาน
ธรรมิน 26 ทัน-มิน Than Min ชาย ปฏิบัติธรรมรู้หน้าที่ของตน
ธัญภัทร 22 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
ธรรม์ธาวัลพร 59 ทัน-ทา-วัน-พอน Than Tha Wan Phon หญิง ผู้ประเสริฐและบริสุทธิ์ด้วยความดี
ธันย์ปวีณ 50 ทัน-ปะ-วีน Than Pa Win หญิง ผู้ฉลาดในการดูแล
ธัญศมร 28 ทัน-สะ-หมอน Than Sa Mon หญิง หญิงสาวผู้โชคดี