บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธัญฎารัศมิ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธัญฎารัศมิ์
ชื่อ ธัญฎารัศมิ์ ความหมาย แปลว่า ผู้สูงส่งที่มีรัศมีแห่งความรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทัน-ยะ-ดา-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Than Ya Da Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญฎารัศมิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธัญฎารัศมิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญฎารัศมิ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญฎารัศมิ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ธัญฎารัศมิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธัญฎารัศมิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วฑัญญู 23 วะ-ทัน-ยู Wa Than Yu ชาย ผู้ใจบุญสุนทาน
ธัญญ์ปวัน 42 ทัน-ปะ-วัน Than Pa Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่ประเสริฐ
ธัณย์ธิชา 41 ทัน-ทิ-ชา Than Thi Cha หญิง ผู้เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยโชคอันมงคล
สุธัญชนา 28 สุ-ทัน-ชะ-นา Su Than Cha Na ไม่ระบุ -
ธัญญ์วรีย์ 59 ทัน-ยะ-วะ-รี Than Ya Wa Ri หญิง -
ธัญพิชชา 29 ทัน-พิด-ชา Than Phit Cha หญิง มีความรู้ดียิ่ง
ธันดา 15 ทัน-ดา Than Da หญิง ผู้ที่มีความรุ่งเรืองมาก
ธัญญรัต 27 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
ธัญชิดา 20 ทัน-ชิ-ดา Than Chi Da หญิง -
ธรรมิษฐ์ 43 ทัน-มิด Than Mit ชาย รู้หน้าที่อย่างถี่ถ้วน, มีธรรมอย่างยิ่ง
ทรรปณา 17 ทัน-ปะ-นา Than Pa Na หญิง ภาคภูมิ
ธัญญภัทร 26 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat ไม่ระบุ เกี่ยวเนื่องด้วยโชค
ธัญพิลิษฐ์ 56 ทัน-พิ-ลิด Than Phi Lit ชาย -
ณฐธรรศ์ 42 นะ-ทะ-ทัน Na Tha Than ชาย ผู้กล้าหาญที่มีความรู้ยิ่ง
ทัญศา 17 ทัน-สา Than Sa หญิง -
ธันย์ปวร 42 ทัน-ปะ-วอน Than Pa Won ชาย ผู้ประเสริฐและมีโชค
บุญธันว์ 35 บุน-ทัน Bun Than ไม่ระบุ ทำความดีทันกัน
ธันยพล 35 ทัน-ยะ-พน Than Ya Phon ไม่ระบุ -
สุธาทัลย์ 41 สุ-ทา-ทัน Su Tha Than หญิง -
ธัญจิตจรัส 46 ทัน-ยะ-จิด-จะ-หรัด Than Ya Chit Cha Rat หญิง ผู้มีความคิดอันรุ่งเรืองเป็นโชค
สุทัญญา 22 สุ-ทัน-ยา Su Than Ya ไม่ระบุ -
ธันยานันท์ 46 ทัน-ยา-นัน Than Ya Nan หญิง ความยินดีที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธรธันญ์นันทน์ 63 ทะ-ระ-ทัน-นัน Tha Ra Than Nan หญิง ผู้มีความยินดีในโชคดีที่ทรงไว้
ธัญญ์รัตน์ 50 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
ธันวดี 27 ทัน-วะ-ดี Than Wa Di หญิง -
ธัญพัส 31 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง อำนาจอันรุ่งเรือง
ธัณมน 23 ทัน-มน Than Mon หญิง -
ธันยพจน์ 49 ทัน-ยะ-พด Than Ya Phot ไม่ระบุ ผู้มีคำพูดดี
ธัญเรศ 25 ทัน-เรด Than Ret หญิง -
วสุธันย์ 44 วะ-สะ-ทัน Wa Sa Than ชาย ผู้มีโชคเป็นทรัพย์
ธัญณารัตน์ 43 ทัน-นา-รัด Than Na Rat ไม่ระบุ -
ธัญณัฐรดา 36 ทัน-นัด-ถะ-ระ-ดา Than Nat Tha Ra Da หญิง -
ธัญพร 24 ทัน-ยะ-พอน Than Ya Phon หญิง มีโชคอันประเสริฐ
ธันญ์ชนก 34 ทัน-ชะ-นก Than Cha Nok หญิง ผู้เลี้ยงดูบิดา
ธรรม์วลัย 50 ทัน-วะ-ลัย Than Wa Lai หญิง กำไลดีเลิศ
ธัญธนภรณ์ 40 ทัน-ทะ-นะ-พอน Than Tha Na Phon หญิง ผู้รักษาทรัพย์ที่มีโชค
ธัญญาพันธ์ 47 ทัน-ยา-พัน Than Ya Phan หญิง -
ธัญวรัชย์ 45 ทัน-วะ-รัด Than Wa Rat หญิง ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐและโชคดี
ธัญชนัท 24 ทัน-ชะ-นัด Than Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่เกิดโชค
ธัญพัสส์ 47 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง ปีที่มีโชค, ปีอันรุ่งเรือง