บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธัญญพันธ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธัญญพันธ์
ชื่อ ธัญญพันธ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายดั่งข้าวเปลือก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทัน-ยะ-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Than Ya Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญญพันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธัญญพันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญญพันธ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญญพันธ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 65
หมายเลข 65 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศิลปะและความรัก เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเลขที่หนุนนำโชควาสนาเรื่องความรัก จะได้ใช้ชีวิตคู่อย่างสุขสม ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีโชคลาภ ด้านหน้าที่การงานจะได้รับผิดชอบงานใหญ่โต ซึ่งถือเป็นเรื่องดี เพราะสามารถบริหารจัดการงานทุกอย่างได้ มีผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ ประสบความสำเร็จในชีวิตดีนักแล
ชื่อ ธัญญพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธัญญพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธัญญพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธัญญพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธัญญพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธัญญพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธัญญพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธัญญพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธัญญพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธัญญพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จิรทันต์ 36 จิ-ระ-ทัน Chi Ra Than ไม่ระบุ -
จักทัน 21 จัก-ทัน Chak Than ไม่ระบุ -
ธัญญ์ทิพา 39 ทัน-ทิ-พา Than Thi Pha ไม่ระบุ ผู้มีโชคดี
ณัฐธัญญา 35 นัด-ทัน-ยา Nat Than Ya ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้โชคดี
ธัญพิชชา 29 ทัน-พิด-ชา Than Phit Cha หญิง มีความรู้ดียิ่ง
ธัญดา 14 ทัน-ดา Than Da ไม่ระบุ ผู้ที่มีความรุ่งเรืองมาก
ธัญญนุช 24 ทัน-ยะ-นุด Than Ya Nut หญิง -
ธัญรดี 24 ทัน-ระ-ดี Than Ra Di หญิง มีความยินดีในสิริมงคล
ศรีทัน 28 สี-ทัน Si Than หญิง -
ธัญญารัศม์ 46 ทัน-ยา-รัด Than Ya Rat ไม่ระบุ แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
ธัญยรัตน์ 45 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
พรธัญญา 29 พอน-ทัน-ยา Phon Than Ya หญิง -
ธัญญาพร 29 ทัน-ยา-พอน Than Ya Phon หญิง เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล
ธัณยพร 33 ทัน-ชะ-พอน Than Cha Phon หญิง -
ธันยากร 27 ทัน-ยา-กอน Than Ya Kon หญิง ก่อให้เกิดสิริมงคล
ธันยกร 26 ทัน-ยะ-กอน Than Ya Kon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งโชคลาภ
ธัญญรัช 26 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
ธัญจิรา 27 ทัน-จิ-รา Than Chi Ra หญิง มีสิริมงคลยั่งยืน
ธันทิวา 25 ทัน-ทิ-วา Than Thi Wa ไม่ระบุ -
ธันย์นิชา 42 ทัน-นิ-ชา Than Ni Cha หญิง โชคอันบริสุทธิ์
สุธัน 21 สุ-ทัน Su Than ไม่ระบุ -
รธัญญา 21 ระ-ทัน-ยา Ra Than Ya ไม่ระบุ -
ธัญพน 25 ทัน-พน Than Phon ไม่ระบุ ป่าไม้ที่เจริญงอกงาม
ธัญสิริ 31 ทัน-ยะ-สิ-หริ Than Ya Si Ri หญิง โชคดีและเป็นมิ่งขวัญ
ธัญพิสิษฐ์ 57 ทัน-พิ-สิด Than Phi Sit ชาย โชคดีเป็นพิเศษ
ธัญทิพย์ 42 ทัน-ทิบ Than Thip หญิง ข้าวทิพย์, มีโชคอย่างวิเศษ
บุญธันว์ 35 บุน-ทัน Bun Than ไม่ระบุ ทำความดีทันกัน
ธัญญาลักษณ์ 46 ทัน-ยา-ลัก Than Ya Lak หญิง -
อาธัญญา 24 อา-ทัน-ยา A Than Ya ไม่ระบุ ผู้มีโชคทุกด้าน
ทิธัญญา 22 ทิ-ทัน-ยา Thi Than Ya หญิง -
ธันย์จิรา 45 ทัน-จิ-รา Than Chi Ra ชาย มีสิริมงคลยั่งยืน
ธัญณารัตน์ 43 ทัน-นา-รัด Than Na Rat ไม่ระบุ -
วธัญญู 24 วะ-ทัน-ยู Wa Than Yu ไม่ระบุ ผู้ใจบุญสุนทาน
ธัญญรักษ์ 38 ทัน-ยะ-รัก Than Ya Rak ไม่ระบุ -
ธัญลักษ์ณ์ 50 ทัน-ลัก Than Lak ไม่ระบุ -
วรธัน 23 วอ-ระ-ทัน Wo Ra Than ไม่ระบุ ความเจริญ
ธัญวรรณ 31 ทัน-วัน Than Wan หญิง -
ธัญญาพัช 31 ทัน-ยา-พัด Than Ya Phat ไม่ระบุ กรอบที่มีความเจริญงอกงาม
ธันยรัศม์ 50 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat ไม่ระบุ รัศมีแห่งความเจริญ
ธัญรัต 23 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat ไม่ระบุ ผู้พอใจในโชค