บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธัชชนันท์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธัชชนันท์
ชื่อ ธัชชนันท์ ความหมาย แปลว่า ธงแห่งความสุข เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทัด-ชะ-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า That Cha Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัชชนันท์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธัชชนันท์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัชชนันท์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัชชนันท์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 56
หมายเลข 56 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศิลปะและความรัก เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเลขที่หนุนนำโชควาสนาเรื่องความรัก จะได้ใช้ชีวิตคู่อย่างสุขสม ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีโชคลาภ ด้านหน้าที่การงานจะได้รับผิดชอบงานใหญ่โต ซึ่งถือเป็นเรื่องดี เพราะสามารถบริหารจัดการงานทุกอย่าง ได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ ประสบความสำเร็จในชีวิตนี้ดีนักแล
ชื่อ ธัชชนันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธัชชนันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธัชชนันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธัชชนันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธัชชนันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธัชชนันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธัชชนันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธัชชนันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธัชชนันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธัชชนันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธัชชนันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธัชชนันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธัชอัญญ์ชัย 51 ทัด-อัน-ชัย That An Chai ชาย -
ธรรศสิต 33 ทัด-สิด That Sit ไม่ระบุ ยิ้มของคนกล้า
กฤติธัช 19 กริด-ติ-ทัด Krit Ti That ชาย มีชื่อเสียงปรากฏ
ทัศณีย์ 41 ทัด-สะ-นี That Sa Ni หญิง น่าดูงาม
ธัชยนันท์ 42 ทัด-ชะ-นัน That Cha Nan ชาย ผู้ยินดีในธงแห่งชัยชนะ
สุริทัศน์ 42 สุ-ริ-ทัด Su Ri That ชาย -
ธรรศญา 24 ทัด-ยา That Ya หญิง ข้าวเปลือก, รุ่งเรือง
ธัทกร 14 ทัด-กอน That Kon ชาย -
ทัศริยา 29 ทัด-สะ-ริ-ยา That Sa Ri Ya ไม่ระบุ -
ทัศน์พนธ์ 52 ทัด-สะ-พน That Sa Phon ชาย -
วรทัศน์ 36 วอ-ระ-ทัด Wo Ra That ชาย คราวเห็นดีเยี่ยม
ธรรมทัศน์ 43 ทำ-มะ-ทัด Tham Ma That ไม่ระบุ ผู้มองเห็นธรรม
ทรรศน์พล 44 ทัด-พน That Phon ชาย ผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง
ปทัตตา 14 ปะ-ทัด-ตา Pa That Ta หญิง รุ่งเรืองแล้ว
ทัชชภัคร 22 ทัด-ชะ-พัก That Cha Phak หญิง -
พิทัศษ์ 37 พิ-ทัด Phi That ชาย -
นิทรรศการ 31 นิ-ทัด-สะ-กาน Ni That Sa Kan ชาย -
ธนธัช 19 ทะ-นะ-ทัด Tha Na That ชาย มีทรัพย์
ธีทัศน์ 37 ที-ทัด Thi That ไม่ระบุ ความคิดเห็นของนักปราชญ์
ภานุทัต 16 พา-นุ-ทัด Pha Nu That ชาย ชื่อบุคคล
ทัตพร 20 ทัด-พอน That Phon ชาย ได้รับการประทานพร, รับพร
สทัส 19 สะ-ทัด Sa That ชาย -
ทัดทยา 16 ทัด-ทะ-ยา That Tha Ya ไม่ระบุ ตลอดเสมอกัน
ทรรศสิน 32 ทัด-สิน That Sin ไม่ระบุ มองเห็น
ทักษ์พงศ์ทัต 53 ทัก-พง-ทัด Thak Phong That ชาย ผู้ที่ได้รับการสืบทอดความเก่งจากตระกูล
สรทรรศน์ 41 สอน-ทัด Son That ชาย -
ศุภธัช 19 สุบ-พะ-ทัด Sup Pha That ชาย -
เอกทัต 17 เอก-กะ-ทัด Ek Ka That ชาย การเป็นที่หนึ่ง
ทัชฎิลล์ 37 ทัด-ดิน That Din ไม่ระบุ -
ชิณภทัศ 24 ชิน-พะ-ทัด Chin Pha That ชาย แสงโบราณ 10 ประการ
ธรรศพงศ์ 45 ทัด-สะ-พง That Sa Phong ชาย เชื้อสายผู้มีความเชื่อมันในตัวเอง
อินทัส 27 อิน-ทัด-สะ In That Sa ชาย -
ธัศมิ์ภัชสรณ์ 65 ทัด-พัด-สอน That Phat Son หญิง -
ธัชพงศ์ 36 ทัด-พง That Phong ชาย ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล
ทัสยุ 21 ทัด-สะ-ยุ That Sa Yu ไม่ระบุ -
ศุทัตตา 20 สุ-ทัด-ตา Su That Ta ไม่ระบุ ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี
สนทรรศน์ 42 สน-ทัด Son That ชาย -
สีทัด 20 สี-ทัด Si That ชาย -
ภูริทัต 19 พู-ริ-ทัด Phu Ri That ชาย ผู้ให้ต่อแผ่นดิน
พีรธัช 29 พี-ระ-ทัด Phi Ra That ชาย ผู้เป็นธงชัยแห่งผู้กล้าหาญ