บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธวัลฉัตร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธวัลฉัตร์
ชื่อ ธวัลฉัตร์ ความหมาย แปลว่า ร่มเงาอันบริสุทธิ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-วัน-ฉัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Wan Chat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธวัลฉัตร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธวัลฉัตร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธวัลฉัตร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธวัลฉัตร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ ธวัลฉัตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธวัลฉัตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธวัลฉัตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธวัลฉัตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธวัลฉัตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธวัลฉัตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธวัลฉัตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธวัลฉัตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธวัลฉัตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธวัลฉัตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
แสนทวี 28 แสน-ทะ-วี Saen Tha Wi ชาย -
นนท์ธนพร 41 นน-ทะ-นะ-พอน Non Tha Na Phon หญิง มีทรัพย์อันประเสริฐที่น่ายินดี
นทร 10 นะ-ทะ-ระ Na Tha Ra ไม่ระบุ -
ทยาภรณ์ 29 ทะ-ยา-พอน Tha Ya Phon ไม่ระบุ ผู้มีความกรุณาดุจอาภรณ์
ภูธชากาญจน์ 36 พู-ทะ-ชา-กาน Phu Tha Cha Kan หญิง ธงทองแห่งแผ่นดิน
ยุทธเดช 19 ยุด-ทะ-เดด Yut Tha Det ชาย -
พลธรา 23 พน-ทะ-รา Phon Tha Ra หญิง ทรงไว้ซึ่งอำนาจความเข้มแข็ง
ณฐภัณ 24 นะ-ทะ-พัน Na Tha Phan หญิง คำกล่าวของปราชญ
จันทรัตร์ 40 จัน-ทะ-รัด Chan Tha Rat หญิง น่ารักกว่า
ธิติธวัฒน์ 46 ทิ-ติ-ทะ-วัด Thi Ti Tha Wat ชาย ผู้เจริญด้วยปัญญา
นนทพัฒน์ 40 นน-ทะ-พัด Non Tha Phat ชาย ผู้เจริญงอกงามในความสุข
ธนวรรณ 28 ทะ-นะ-วัน Tha Na Wan หญิง มีผิวงามเป็นสมบัติ
นันทภัก 21 นัน-ทะ-พัก Nan Tha Phak หญิง ผู้มีความยินดีในโชควาสนา
ธเนศพล 32 ทะ-เนด-พน Tha Net Phon ชาย กำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์
วัฒนธนะ 31 วัด-ทะ-นะ Wat Tha Na ชาย ความเจริญ, ความงอกงาม
ยุทธ์ธนิน 41 ยุด-ทะ-นิน Yut Tha Nin ชาย ผู้มีทรัพย์และชำนาญรบ
จันท 16 จัน-ทะ Chan Tha หญิง -
ทิพธเนตร 31 ทิบ-ทะ-เน-ตะ-ระ Thip Tha Ne Ta Ra หญิง -
วิฑรู 19 วิ-ทะ-รู Wi Tha Ru ชาย -
ธนัชญ์พงศ์ 54 ทะ-นัด-พง Tha Nat Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายที่รอบรู้เรื่องการเงิน
ธนิด 14 ทะ-นิด Tha Nit หญิง ผู้หนักแน่น, ผู้เปล่งเสียง
ธนวันฐ์ 42 ทะ-นะ-วัน Tha Na Wan ชาย มีทรัพย์
ฉันทญานันท์ 44 ฉัด-ทะ-ยา-นัน Chat Tha Ya Nan หญิง ผู้ยินดีในความรู้ที่ใฝ่ดี
ทัพพ์ธนวันต์ 66 ทับ-ทะ-นะ-วัน Thap Tha Na Wan ไม่ระบุ ผู้มีเงินทองทรัพย์สมบัติ
วุฒวรชัย 34 วุด-ทะ-วอน-ชัย Wut Tha Won Chai ชาย -
มณฑพันธ์ 43 มัน-ทะ-พัน Man Tha Phan หญิง -
ฉันทวัศ 32 ฉัน-ทะ-วัด Chan Tha Wat ไม่ระบุ ผู้พอใจในอำนาจ
ธรัตน์ 29 ทะ-รัด Tha Rat ไม่ระบุ ผู้ให้การรักษา
ฉัตรธนียา 41 ฉัด-ทะ-นี-ยา Chat Tha Ni Ya หญิง ผู้ปรารถนาในทรัพย์และเป็นร่มเงา
ธนรรถธร 26 ทะ-นัด-ทอน Tha Nat Thon ไม่ระบุ -
มนทกานต์ 30 มน-ทะ-กาน Mon Tha Kan หญิง ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์
ธฤาดี 14 ทะ-รึ-ดี Tha Rue Di หญิง ผู้มีความตั้งมั่น
ณภัทร์ธมนต์ 50 นะ-พัด-ทะ-มน Na Phat Tha Mon หญิง ผู้สร้างความเป็นมงคลในความเจริญ
ธนพรพรรณ 42 ทะ-นะ-พอน-พัน Tha Na Phon Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณอันประเสริฐและมีทรัพย์
ฐกรกฤตย์ 36 ทะ-กอน-กริด Tha Kon Krit ชาย ผู้ตั้งมั่นในหน้าที่ที่พึงกระทำอย่างสร้างสรรค์
ชัฏธวิชชัย 45 ชัด-ทะ-วิด-ชัย Chat Tha Wit Chai ชาย -
พิมลวัฒนา 42 พิ-มน-วัด-ทะ-นา Phi Mon Wat Tha Na หญิง -
ธวัลรักษ์ 42 ทะ-วัน-รัก Tha Wan Rak หญิง ผู้รักษาความบริสุทธิ์
เทลื่อม 28 ทะ-เลื่อม Tha Lueam ไม่ระบุ -
ธนังคาร 24 ทะ-นัง-คาน Tha Nang Khan ชาย -