บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธรินทร์ชิตา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธรินทร์ชิตา
ชื่อ ธรินทร์ชิตา ความหมาย แปลว่า ชัยชนะของผู้เป็นใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-ริน-ชิ-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Rin Chi Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธรินทร์ชิตา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธรินทร์ชิตา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธรินทร์ชิตา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธรินทร์ชิตา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ธรินทร์ชิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธรินทร์ชิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธรินทร์ชิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธรินทร์ชิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธรินทร์ชิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธรินทร์ชิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธรินทร์ชิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธรินทร์ชิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปัณณ์ธนัตถ์ 51 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีทรัพย์และความรู้
นนท์ธวัล 40 นน-ทะ-วัน Non Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่น่ายินดี
ธณากร 15 ทะ-นา-กอน Tha Na Kon หญิง สร้างความร่ำรวย, สร้างทรัพย์สมบัติ
ธนกชพร 24 ทะ-นก-ชะ-พอน Tha Nok Cha Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐดุจดอกบัวเป็นสมบัติ
ธณัฏฐ์ยศ 55 ทะ-นัด-ยด Tha Nat Yot ชาย นักปราชญ์ผู้มีสมบัติและเกียรติยศ
พันธะณี 37 พัน-ทะ-นี Phan Tha Ni ไม่ระบุ -
ฉันทวัศ 32 ฉัน-ทะ-วัด Chan Tha Wat ไม่ระบุ ผู้พอใจในอำนาจ
ธณาวุฒิ 24 ทะ-นา-วุด Tha Na Wut ชาย -
ณภัทรพิชญ์ 42 นะ-พัด-ทะ-ระ-พิด Na Phat Tha Ra Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ษัฑวิธาน 31 สัด-ทะ-วิ-ทาน Sat Tha Wi Than ชาย มีระเบียบครบถ้วน
ภัทรินทร์ 33 พัด-ทะ-ริน Phat Tha Rin ชาย เจ้าแห่งความเจริญ
รัฐศาด์ 35 รัด-ทะ-สา Rat Tha Sa ชาย -
ภูธกานต์ 26 พู-ทะ-กาน Phu Tha Kan ไม่ระบุ แผ่นดินของพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่ง
ธเรศวร์ 36 ทะ-เรด Tha Ret ชาย พระเจ้าแผ่นดิน
กุลฑรี 22 กุน-ทะ-รี Kun Tha Ri หญิง เชื้อสายของผู้ประเสริฐ
จันทนียา 37 จัน-ทะ-นี-ยา Chan Tha Ni Ya ไม่ระบุ มีกลิ่นจัน
ทยุมรรค 27 ทะ-ยุ-มัก Tha Yu Mak ชาย ท้องฟ้า
วุฒชัย 24 วุด-ทะ-ชัย Wut Tha Chai ชาย -
ตันพุทธิ์ 39 ตัด-ทะ-พุด Tat Tha Phut ชาย มีใจมุ่งแต่สิ่งดี
ทนุ 7 ทะ-นุ Tha Nu หญิง -
ธเนษฐ์ 33 ทะ-เนด Tha Net ชาย ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์
รัฐโรจน์ 45 รัด-ทะ-โรด Rat Tha Rot ชาย -
อัฐฐภิรมย์ 59 อัด-ทะ-พิ-รม At Tha Phi Rom หญิง ผู้มีความสุขในเงินตรา
นันทน์นพิน 51 นัน-ทะ-นะ-พิน Nan Tha Na Phin หญิง ผู้มีความสุขใหม่ๆเสมอ ,ผู้มีความสาวอันน่ายินดี
มนธนัท 24 มน-ทะ-นัด Mon Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยด้วยใจ
ธนเดช 14 ทะ-นะ-เดด Tha Na Det ชาย มีทรัพย์เป็นอำนาจ
ชุณหธนัช 28 ชุน-หะ-ทะ-นัด Chun Ha Tha Nat ไม่ระบุ ผู้เกิดจากทรัพย์ที่ขาวสะอาด
ภัทรดา 12 พัด-ทะ-ระ-ดา Phat Tha Ra Da หญิง โชคดี, ความเจริญรุ่งเรือง
ณภัทร์ธมนต์ 50 นะ-พัด-ทะ-มน Na Phat Tha Mon หญิง ผู้สร้างความเป็นมงคลในความเจริญ
ลัลทณี 29 ลัน-ทะ-นี Lan Tha Ni ไม่ระบุ -
วีธรา 22 วี-ทะ-รา Wi Tha Ra ไม่ระบุ ฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์
นันทน์วเรณย์ 63 นัน-ทะ-วะ-เรน Nan Tha Wa Ren หญิง ผู้มีความสุขที่ประเสริฐยิ่ง
ฉันทญานันท์ 44 ฉัด-ทะ-ยา-นัน Chat Tha Ya Nan หญิง ผู้ยินดีในความรู้ที่ใฝ่ดี
พิทยากรณ์ 41 พิด-ทะ-ยา-กอน Phit Tha Ya Kon หญิง -
ยุทธภูมิ 26 ยุด-ทะ-พูม Yut Tha Phum ชาย สนามรบ
ภัทรนิจ 25 พัด-ทะ-ระ-นิด Phat Tha Ra Nit หญิง -
ภัทรดนย์ 33 พัด-ทะ-ระ-ดน Phat Tha Ra Don ชาย บุตรชายผู้ประเสริฐเจริญยิ่ง
นัฐฑริการ์ 44 นัด-ทะ-ริ-กา Nat Tha Ri Ka หญิง -
บัดทวี 21 บัด-ทะ-วี Bat Tha Wi หญิง -
ธณัฎฐ์ภรณ์ 55 ทะ-นัด-พอน Tha Nat Phon หญิง ปราชญ์ผู้ประดับไปด้วยทรัพย์สมบัติ