บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธรรมลักษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธรรมลักษ์
ชื่อ ธรรมลักษ์ ความหมาย แปลว่า ลักษณะของผู้มีธรรม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทัม-ลัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tham Lak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธรรมลักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธรรมลักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธรรมลักษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธรรมลักษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 101 หรือ 11
หมายเลข 11 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความขัดแย้งและการถูกหักหลัง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มักมีปัญหากับคนรอบข้าง ถูกเพื่อนพ้องทรยศหักหลัง และมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร รวมไปถึงเนื้องอก
ชื่อ ธรรมลักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธรรมลักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธรรมลักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธรรมลักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธรรมลักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธรรมลักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธรรมาพร 30 ทัม-มา-พอน Tham Ma Phon ไม่ระบุ -
กัญญ์ธรรม 39 กัน-ทัม Kan Tham หญิง หญิงผู้มีธรรมะ
ราชธรรม 24 ราด-ชะ-ทัม Rat Cha Tham ชาย จริยวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินพึงประพฤติ
ธรรมสรณ์ 42 ทัม-มะ-สอน Tham Ma Son ชาย ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง, ผู้มีความดีเป็นที่พึ่ง
ธรรมพจน์ 45 ทัม-พด Tham Phot ชาย -
ธรรมปัต 26 ทัม-ปัด Tham Pat ไม่ระบุ -
ชินธรรม 28 ชิน-นะ-ทัม Chin Na Tham ชาย คำสอนของพระมหาวีระ
ธรรมปพน 32 ทัม-ปะ-พน Tham Pa Phon ชาย มีคุณธรรมบริสุทธิ์
ใจธรรม 29 จัย-ทัม Chai Tham ชาย -
ธรรมพร 29 ทัม-พอน Tham Phon หญิง -
ธรรม์ปพน 41 ทัม-พน Tham Phon ชาย -
บุญธัม 20 บุน-ทัม Bun Tham ไม่ระบุ เรียกลูกของคนอื่นซึ่งเอามาเลี้ยงเป็นลูกของตัว
ธรรมบุญ 24 ทัม-บุน Tham Bun ชาย -
ธำรงรัตน์ 36 ทัม-รง-รัด Tham Rong Rat ชาย -
ผดุงธรรม 29 ผะ-ดุง-ทัม Pha Dung Tham ไม่ระบุ ผู้รักษาไว้ซึ่งความดี
ธรรมเสน 31 ทัม-มะ-เสน Tham Ma Sen ชาย ชื่อบุคคล
ธรรมบาล 26 ทัม-มะ-บาน Tham Ma Ban ชาย อารักขาธรรม
ธรรมเลิศ 36 ทัม-เลิด Tham Loet ชาย -
ธัมม์ณพิชญ์ 59 ทัม-นะ-พิด Tham Na Phit หญิง นักปราชญ์ผู้ทรงความดี
ฐิตธรรม 33 ถิด-ทัม Thit Tham ไม่ระบุ ผู้มีความดีอันมั่นคง
กนกธรรม 24 กะ-หนก-ทัม Ka Nok Tham ชาย คุณงามความดีที่มีค่า
ธรรมพฤต 29 ทัม-มะ-พรึด Tham Ma Phruet ชาย ประพฤติธรรม
ธรรมเนียม 44 ทัม-เนียม Tham Niam หญิง -
ตรงธรรม 26 ตง-ทัม Tong Tham หญิง ผู้ปฏิบัติความดีที่ถูกต้อง
ธำรงค์ 24 ทัม-รง Tham Rong ชาย -
ธรรม 17 ทัม Tham ชาย -
ธรรมลักษ์ 41 ทัม-ลัก Tham Lak ชาย -
ชาติธรรม 27 ชา-ติ-ทัม Cha Ti Tham ไม่ระบุ การเกิดของธรรมะ
ธงธรรม 23 ทง-ทัม Thong Tham ชาย -
เริงธรรม 29 เริง-ทัม Roeng Tham ไม่ระบุ -
ประธรรมมา 33 ประ-ทัม-มา Pra Tham Ma หญิง -
ธรรมคุปต์ 36 ทัม-มะ-คุบ Tham Ma Khup ชาย รักษาธรรม
ธราธรรม 26 ทะ-รา-ทัม Tha Ra Tham ชาย แผ่นดินธรรม
ธรรพัฒน์ 41 ทัม-พัด Tham Phat ชาย -
กันตธรรม 30 กัน-ตะ-ทัม Kan Ta Tham ไม่ระบุ ยินดีในธรรม
ธำรง 11 ทัม-รง Tham Rong ชาย -
วีระธรรม 38 วี-ระ-ทัม Wi Ra Tham ชาย -
ทนุธรรม 24 ทะ-นุ-ทัม Tha Nu Tham ชาย รักษาความดี
รุ่งธรรม 25 รุ่ง-ทัม Rung Tham ชาย -
ครองธรรม 33 ครอง-ทัม Khrong Tham ชาย ดำเนินอยู่ในธรรม