บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธรรพ์ณธร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธรรพ์ณธร
ชื่อ ธรรพ์ณธร ความหมาย แปลว่า คนธรรพ์ที่ทรงไว้ซึ่งความรู้ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทัน-นะ-ทอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Than Na Thon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธรรพ์ณธร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธรรพ์ณธร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธรรพ์ณธร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธรรพ์ณธร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ ธรรพ์ณธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธรรพ์ณธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธรรพ์ณธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธรรพ์ณธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธรรพ์ณธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธรรพ์ณธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธรรพ์ณธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธรรพ์ณธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธัญญาเนศวร์ 50 ทัน-ยา-เนด Than Ya Net หญิง -
ธัญญาพิมพ์ 51 ทัน-ยา-พิม Than Ya Phim หญิง -
พรธันวา 32 พอน-ทัน-วา Phon Than Wa หญิง -
ธันยาการย์ 45 ทัน-ยา-กาน Than Ya Kan หญิง -
ชนธัญ 19 ชน-นะ-ทัน Chon Na Than ไม่ระบุ คนมีโชค
ธันทิพย์ 43 ทัน-ทิบ Than Thip หญิง ข้าวทิพย์, มีโชคอย่างวิเศษ
ทองทัน 19 ทอง-ทัน Thong Than ชาย -
ธัญพิสิษฐ 48 ทัน-พิ-สิด Than Phi Sit ชาย โชคดีเป็นพิเศษ
ทรรปณิภา 22 ทัน-ปะ-นิ-พา Than Pa Ni Pha หญิง กระจกเงา
ธัญ 12 ทัน Than ชาย -
ธัญสิตา 27 ทัน-สิ-ตา Than Si Ta ไม่ระบุ -
กัญญมัณฑ์ธัญญ์ 64 กัน-ยะ-มัน-ทัน Kan Ya Man Than ไม่ระบุ -
ธัญกรณ์ 31 ทัน-กอน Than Kon ไม่ระบุ -
ธัญญิกา 22 ทัน-ยิ-กา Than Yi Ka ไม่ระบุ สตรีที่มีความเจริญงอกงาม
ธัญพศิน 36 ทัน-พะ-สิน Than Pha Sin ไม่ระบุ -
ธัญนพ 25 ทัน-ยะ-นบ Than Ya Nop ชาย ข้าวใหม่, มิโชคใหม่
ธัญย์ชนก 37 ทัน-ยะ-นก Than Ya Nok หญิง -
ธัญญาพล 31 ทัน-ยา-พน Than Ya Phon ไม่ระบุ -
ธันยนันท์ 45 ทัน-ยะ-นัน Than Ya Nan หญิง -
เปรมฤทัน 24 เปรม-รึ-ทัน Prem Rue Than ไม่ระบุ -
ธัญญานาถ 24 ทัน-ยา-นาด Than Ya Nat ไม่ระบุ -
ธันยรัต 32 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat ไม่ระบุ ผู้ยินดีในโชคดี
ธันธนนัช 33 ทัน-ทน-นัด Than Thon Nat หญิง -
ธัญวลัย 36 ทัน-วะ-ลัย Than Wa Lai หญิง กำไลดีเลิศ
ธัญธิญารัตน์ 50 ทัน-ทิ-ยา-รัด Than Thi Ya Rat หญิง -
ธัญญธร 24 ทัน-ยะ-ทอน Than Ya Thon หญิง ทรงไว้ซึ่งความโชคดี
ธัญบูรณ์ 34 ทัน-ยะ-บูน Than Ya Bun ชาย พร้อมด้วยโชคลาภ
ธันยภร 26 ทัน-ยะ-พอน Than Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนความดี
วทัญญา 20 วะ-ทัน-ยา Wa Than Ya หญิง ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น, ผู้ใจบุญสุนทาน
ธัญณภัสร์ 42 ทัน-นะ-พัด Than Na Phat ไม่ระบุ -
ธันวามาศ 33 ทัน-วา-มาด Than Wa Mat หญิง -
ธัญพิสิษฐ์ 57 ทัน-พิ-สิด Than Phi Sit ชาย โชคดีเป็นพิเศษ
ธัญญาศิริ 36 ทัน-ยา-สิ-หริ Than Ya Si Ri ไม่ระบุ -
ธัญญเรศ 29 ทัน-ยะ-เรด Than Ya Ret หญิง -
ธัญญาทิพย์ 47 ทัน-ยา-ทิบ Than Ya Thip หญิง -
กิตติ์ธัญญ 40 กิด-ทัน-ยะ Kit Than Ya ไม่ระบุ คำสรรเสริฐอันประเสริฐ
วทันย์ 33 วะ-ทัน Wa Than ชาย ผู้ใจบุญสุนทาน
ธัณย์สิตา 45 ทัน-สิ-ตา Than Si Ta หญิง โชคชะตาแห่งรอยยิ้ม
ทัญศา 17 ทัน-สา Than Sa หญิง -
วิทัญญู 25 วิ-ทัน-ยู Wi Than Yu ไม่ระบุ -