บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธมนณัฏฐ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธมนณัฏฐ
ชื่อ ธมนณัฏฐ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้สวยงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-มน-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Mon Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธมนณัฏฐ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธมนณัฏฐ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธมนณัฏฐ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธมนณัฏฐ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ธมนณัฏฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธมนณัฏฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธมนณัฏฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธมนณัฏฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธมนณัฏฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธมนณัฏฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธมนณัฏฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธมนณัฏฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธมนณัฏฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธมนณัฏฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อารทรา 17 อา-รัด-ทะ-รา A Rat Tha Ra หญิง ใหม่สดนุ่มนวลอ่อนโยน
ธัญญ์ธมนต์ 51 ทัน-ทะ-มน Than Tha Mon หญิง ผู้ไร้มลทินที่มีโชค
ณิฐวุฒน์ 42 นิด-วุด-ทะ Nit Wut Tha ชาย -
ศรีธนิสร 42 สี-ทะ-นิ-สอน Si Tha Ni Son หญิง เจ้าแห่งทรัพย์และความเจริญ
นนท์ธวัฒน์ 51 นน-ทะ-วัด Non Tha Wat ชาย ผู้รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ทีมีผู้คนนับถือ
ทิทยุ 15 ทิด-ทะ-ยุ Thit Tha Yu ชาย ท้องฟ้าสวรรค์
เช็งทวี 28 เช็ง-ทะ-วี Cheng Tha Wi ชาย -
ธนาเกียรติ 39 ทะ-นา-เกียด Tha Na Kiat ชาย -
ธนีอนงค์ 42 ทะ-นี-อะ-นง Tha Ni A Nong หญิง -
รัฐวรินทร์ 50 รัด-ทะ-วะ-ริน Rat Tha Wa Rin หญิง -
ทชาณัช 15 ทะ-ชา-นัด Tha Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้ความรู้ที่เป็นผู้ให้
ธนิน 18 ทะ-นิน Tha Nin ชาย มีทรัพย์
นันทน์รยา 42 นัน-ทะ-ระ-ยา Nan Tha Ra Ya หญิง ผู้มีกระแสแห่งความยินดี, ผู้มีความเร็วอันเป็นความยินดี
ธนภนต์ 27 ทะ-นะ-พน Tha Na Phon ชาย ผู้มีกำลังมั่นคง
วินทกร 21 วิน-ทะ-กอน Win Tha Kon ไม่ระบุ ผู้ประสบความรุ่งเรือง
ณัฏฐพัชร 45 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย มีความรู้ดุจเพชร
จันทรภัสร์ 45 จัน-ทะ-ระ-พัด Chan Tha Ra Phat หญิง แสงจันทร์
ธนปัญญา 24 ทะ-นะ-ปัน-ยา Tha Na Pan Ya ชาย -
ณัฐธนิฏฐา 50 นัด-ทะ-นิด-ถา Nat Tha Nit Tha หญิง ดาวฤกษ์ดวงที่ 23 ของนักปราชญ์
ยุทธวิทย์ 42 ยุด-ทะ-วิด Yut Tha Wit ชาย -
ธนันวัฒน์ 45 ทะ-นัน-วัด Tha Nan Wat ชาย ผู้เจริญรุ่งเรืองและมีทรัพย์
ณัฎฐภรณ์ 42 นัด-ทะ-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องค้ำจุน
ครุฑธวัช 28 ครุด-ทะ-วัด Khrut Tha Wat ไม่ระบุ -
ธนณัฏฐ์ 45 ทะ-นะ-นัด Tha Na Nat ชาย ปราชญ์ผู้มีทรัพย์
ทเวศร์ 29 ทะ-เวด Tha Wet ไม่ระบุ -
ชินพัฒน 31 ชิน-นะ-พัด-ทะ-นะ Chin Na Phat Tha Na ไม่ระบุ ชัยชนะที่เจริญ
ธนัชชา 18 ทะ-นัด-ชา Tha Nat Cha หญิง เกิดจากทรัพย์
นัฐทกาล 27 นัด-ทะ-กาน Nat Tha Kan หญิง -
รัฐวุธ 28 รัด-ทะ-วุด Rat Tha Wut ชาย -
ทยา 10 ทะ-ยา Tha Ya ไม่ระบุ ข้าวเปลือก, รุ่งเรือง
ยุทะศาสตร์ 45 ยุ-ทะ-สาด Yu Tha Sat ชาย -
ธรนลัท 24 ทะ-ระ-นะ-ลัด Tha Ra Na Lat หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความงามดังดอกไม้
จันทพร 28 จัน-ทะ-พอน Chan Tha Phon หญิง พระจันทร์งาม
หัทยานันทช์ 45 หัด-ทะ-ยา-นัน Hat Tha Ya Nan หญิง ผู้เกิดมามีความสุขในใจ
ธวรรธธันวา 42 ทะ-วัด-ทัน-วา Tha Wat Than Wa ชาย เดือนสิบสองแห่งความเจริญ
ธนาลักษณ์ 39 ทะ-นา-ลัก Tha Na Lak หญิง -
ธนัสนี 32 ทะ-นัด-สะ-นี Tha Nat Sa Ni หญิง ได้รับทรัพย์สมบัติ
พัทรียา 33 พัด-ทะ-รี-ยา Phat Tha Ri Ya หญิง -
โชคธนาเดช 25 โชก-ทะ-นา-เดด Chok Tha Na Det ไม่ระบุ มีโชคเกี่ยวกับทรัพย์และอำนาจ
ธนภูรินทร์ 39 ทะ-นะ-พู-ริน Tha Na Phu Rin ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินและมีทรัพย์