บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธปณัฐ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธปณัฐ
ชื่อ ธปณัฐ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความมั่นคงในทรัพย์ด้วยปัญญา เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-ปะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Pa Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธปณัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธปณัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธปณัฐ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธปณัฐ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ธปณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธปณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธปณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธปณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธปณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธปณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธปณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธปณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธปณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธปณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จันทรปรียา 42 จัน-ทะ-ระ-ปรี-ยา Chan Tha Ra Pri Ya หญิง ผู้เป็นที่รักของพระจันทร์
ปวิชธวัฒน์ 45 ปะ-หวิด-ทะ-วัด Pa Wit Tha Wat ชาย -
ธนันณัฏฐ 45 ทะ-นัน-นัด Tha Nan Nat ได้ทั้งชายและหญิง -
ทวีภรณ์ 33 ทะ-วี-พอน Tha Wi Phon หญิง ความประเสริฐที่เพิ่มขึ้น
ชยานี 23 ทะ-ยา-นี Tha Ya Ni หญิง ผู้มีปัญญา, ผู้มีความคิด
เกณฑสิณฐ์ 45 เก-นะ-ทะ-สิน Ke Na Tha Sin ชาย -
ฐนรักษ์ 36 ทะ-นะ-รัก Tha Na Rak หญิง ปกป้องความมั่นคง
นนทนันท์ 35 นน-ทะ-นัน Non Tha Nan ชาย ผู้มีความสุข
ฉัฐภูมิ 30 ฉัด-ทะ-พูม Chat Tha Phum ไม่ระบุ โลกทั้ง 6
ธนัทธารา 24 ทะ-นัด-ทา-รา Tha Nat Tha Ra หญิง น้ำที่เกิดจากทรัพย์ .สายน้ำแห่งความร่ำรวย
พัทธิยา 30 พัด-ทะ-ทิ-ยา Phat Tha Thi Ya ไม่ระบุ -
พัฒนชัย 34 พัด-ทะ-นะ-ชัย Phat Tha Na Chai ชาย -
วรัชฏ์ธรินทร์ 65 วะ-รัด-ทะ-ริน Wa Rat Tha Rin หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ศัศวัทนา 35 สัด-สะ-วัด-ทะ-นา Sat Sa Wat Tha Na หญิง หญิงผู้มีหน้าดังดวงจันทร์
กัญญ์ธนัชธร 45 กัน-ทะ-นัด-ทอน Kan Tha Nat Thon หญิง หญิงที่ทรงไว้ซึ่งการเกิดมามีทรัพย์
ฐิฑรีย์ 44 ถิ-ทะ-รี Thi Tha Ri ไม่ระบุ -
ธนวัตร 26 ทะ-นะ-วัด Tha Na Wat ไม่ระบุ เจริญด้วยทรัพย์
ธรภูมิณัฏฐ์ 56 ทะ-ระ-พูม-นัด Tha Ra Phum Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ทรงปัญญากว้างไกล
ธณัฐนิชา 34 ทะ-นัด-นิ-ชา Tha Nat Ni Cha หญิง ผู้มีความร่ำรวยด้วยตนเอง
นนทพัทธ์ 37 นน-ทะ-พัด Non Tha Phat ชาย ผูกพันด้วยความสุข
จันทลักษณ์ 45 จัน-ทะ-ลัก Chan Tha Lak หญิง ลักษณะของแสงจันทร์
ณัฐธยาน 36 นัด-ถะ-ทะ-ยาน Nat Tha Tha Yan หญิง -
วุฒวรชัย 34 วุด-ทะ-วอน-ชัย Wut Tha Won Chai ชาย -
ธนพงศ์ 35 ทะ-นะ-พง Tha Na Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายในทรัพย์
พันธพณา 35 พัน-ทะ-พะ-นา Phan Tha Pha Na หญิง -
ธนัชพรรณ 36 ทะ-นัด-พัน Tha Nat Phan หญิง เชื้อสายของผู้เกิดจากทรัพย์
ธณัฎฐา 28 ทะ-นัด-ถา Tha Nat Tha ไม่ระบุ ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
วิทธยา 24 วิด-ทะ-ยา Wit Tha Ya ชาย ความรู้
ธนิด 14 ทะ-นิด Tha Nit หญิง ผู้หนักแน่น, ผู้เปล่งเสียง
นิพัธรา 30 นิ-พัด-ทะ-รา Ni Phat Tha Ra หญิง -
พุทธชาด 18 พุด-ทะ-ชาด Phut Tha Chat หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งดอกสีขาวมีกลิ่นหอม
ธนิชญภร 24 ทะ-นิด-ยะ-พอน Tha Nit Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความรู้ที่บูชาทรัพย์
ญาณนิธิธนา 37 ยาน-นิ-ทิ-ทะ-นา Yan Ni Thi Tha Na ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาเป็นขุมทรัพย์
ธนานัติ 26 ทะ-นา-นัด Tha Na Nat หญิง -
ธมกฤต 14 ทะ-มะ-กริด Tha Ma Krit ชาย ผู้กระทำคุณความดี
จันทยา 25 จัน-ทะ-ยา Chan Tha Ya หญิง -
ธณัฏฐ์ปณัย 59 ทะ-นัด-ปะ-นัย Tha Nat Pa Nai ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรัก
ธนะบูรย์ 38 ทะ-นะ-บู-ระ Tha Na Bu Ra ไม่ระบุ -
ธนะวรรนธ์ 45 ทะ-นะ-วัน Tha Na Wan ชาย มีทรัพย์
ภัคฐนันท์ 42 พัก-ทะ-นัน Phak Tha Nan หญิง ผู้ยินดีในโชคอันมั่นคง