บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธปณัฐ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธปณัฐ
ชื่อ ธปณัฐ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความมั่นคงในทรัพย์ด้วยปัญญา เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-ปะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Pa Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธปณัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธปณัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธปณัฐ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธปณัฐ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ธปณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธปณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธปณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธปณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธปณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธปณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธปณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธปณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธปณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธปณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชินเทพ 22 ชิน-เทบ Chin Thep ชาย -
ธราเทพ 20 ทะ-รา-เทบ Tha Ra Thep ชาย ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน
เทพเทวัน 29 เทบ-เท-วัน Thep The Wan ไม่ระบุ -
เทพพนม 29 เทบ-พะ-นม Thep Pha Nom ชาย -
เทพอนงค์ 37 เทบ-อะ-นง Thep A Nong ชาย -
มนัสเทพ 32 มะ-นัด-เทบ Ma Nat Thep ชาย -
เทพชนะชัย 36 เทบ-ชะ-นะ-ชัย Thep Cha Na Chai ชาย เทวดาผู้มีชัยชนะ
วีระเทพ 32 วี-ระ-เทบ Wi Ra Thep ชาย เทพแห่งความกล้าหาญ
ชนาเทพ 19 ชะ-นา-เทบ Cha Na Thep หญิง ผู้เป็นเทพแห่งชนทั้งหลาย
เทพนิด 21 เทบ-นิด Thep Nit ชาย -
พงษเทพ 25 พง-สะ-เทบ Phong Sa Thep ไม่ระบุ -
วันเทพ 26 วัน-เทบ Wan Thep ไม่ระบุ -
เทวเทพ 20 เท-วะ-เทบ The Wa Thep ไม่ระบุ -
เทพกาญจน์ 37 เทบ-กาน Thep Kan ไม่ระบุ -
กมัยเทพ 29 กะ-มัย-เทบ Ka Mai Thep ชาย เทพแห่งความสุขและความเจริญรุ่งเรือง
ฉัตรแทพ 27 ฉัด-แทบ Chat Thaep ไม่ระบุ -
พิษณุเทพ 33 พิด-นุ-เทบ Phit Nu Thep ไม่ระบุ -
พิเทพ 23 พิ-เทบ Phi Thep ไม่ระบุ -
ดาณฑพ 18 ดา-นะ-ทบ Da Na Thop ชาย เริงระบำ
พรเทพ 23 พอน-เทบ Phon Thep ชาย เทวดาผู้ประเสริฐ
เทพธิดา 21 เทบ-ทิ-ดา Thep Thi Da หญิง ลูกสาวของเทวดา
ธปณัฐ 24 ทบ-นัด Thop Nat ชาย ผู้มีความมั่นคงในทรัพย์ด้วยปัญญา
พิณเทพ 28 พิน-เทบ Phin Thep ชาย -
ชุติเทพ 21 ชุ-ติ-เทบ Chu Ti Thep ชาย เทวดาผู้รุ่งเรือง
เทพวธู 23 เทบ-วะ-ทู Thep Wa Thu หญิง หญิงงามดังเทวดา
อุเทพ 18 อุ-เทบ U Thep ไม่ระบุ -
ตุลเทพ 21 ตุน-ละ-เทบ Tun La Thep ชาย เทพแห่งความยุติธรรม
สัณห์เทพ 41 สัน-เทบ San Thep ชาย -
ฉัตรเทพ 27 ฉัด-เทบ Chat Thep ชาย -
เทพนม 21 เทบ-พะ-นม Thep Pha Nom หญิง -
พงษ์เทพ 34 พง-เทบ Phong Thep ชาย ผู้มีสกุลสูง, พวกเทวดา
เทพสันต์ 39 เทบ-สัน Thep San ไม่ระบุ -
กวีเทพ 25 กะ-วี-เทบ Ka Wi Thep ไม่ระบุ เทพเชี่ยวชาญด้านการประพันธ์
ภานุเทพ 19 พา-นุ-เทบ Pha Nu Thep ชาย เทพแห่งพระอาทิตย์
กิติเทพ 23 กิ-ติ-เทบ Ki Ti Thep ไม่ระบุ -
เทพศรี 29 เทบ-สี Thep Si ไม่ระบุ -
พันนิเทพ 37 พัน-นิ-เทบ Phan Ni Thep ชาย -
เทพวร 21 เทบ-วอน Thep Won ไม่ระบุ เทวดาผู้ประเสริฐ
เทพผดุง 23 เทบ-ผะ-ดุง Thep Pha Dung ไม่ระบุ -
อัศวเทพ 34 อัด-สะ-วะ-เทบ At Sa Wa Thep ไม่ระบุ -