บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธนิสตา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธนิสตา
ชื่อ ธนิสตา ความหมาย แปลว่า ผู้มีทรัพย์มาก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นิด-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Nit Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนิสตา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธนิสตา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนิสตา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนิสตา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ธนิสตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธนิสตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนิสตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธนิสตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนิสตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธนิสตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนิสตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธนิสตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนิสตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธนิสตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รัฐภรณ์ 36 รัด-ทะ-พอน Rat Tha Phon หญิง เครื่องประดับแห่งความมั่นคง
ทลอ 13 ทะ-ลอ Tha Lo หญิง -
ธเวช 14 ทะ-เวด Tha Wet หญิง ท่านผู้มีสุขภาพที่ดี
ณัฐมณฑน์ 45 นัก-ทะ-มน Nak Tha Mon หญิง ผู้ประดับด้วยความเป็นนักปราชญ์
ภัทร์ดนัย 37 พัด-ทะ-ระ-ดะ-นัย Phat Tha Ra Da Nai ชาย ลูกชายผู้เจริญ
พชธกร 19 พด-ทะ-กอน Phot Tha Kon ชาย สร้างความผูกพัน, เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน
เก่งวิทยา 26 เก่ง-วิด-ทะ-ยา Keng Wit Tha Ya ไม่ระบุ -
ทโยต 16 ทะ-โยด Tha Yot ชาย สว่าง
ธนมัศศิณา 42 ทะ-นะ-มัด-สะ-สิ-นา Tha Na Mat Sa Si Na หญิง -
วันทนิต 28 วัน-ทะ-นิด Wan Tha Nit ชาย -
ภัทรวรรธน์ 42 พัด-ทะ-ระ-วัด Phat Tha Ra Wat ชาย เจริญด้วยสิริมงคล
ธนัญชัย 31 ทะ-นัน-ไช Tha Nan Chai ชาย ผู้มีชัยชนะเรื่องทรัพย์
ทนงเกียรติ 37 ทะ-นง-เกียด Tha Nong Kiat ชาย -
มลธการณ์ 35 มน-ทะ-กาน Mon Tha Kan หญิง ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์
นันทซิน 31 นัน-ทะ-ซิน Nan Tha Sin ไม่ระบุ -
พัทธดลย์ 41 พัด-ทะ-ดน-ละ Phat Tha Don La ชาย -
ธีรธวัช 31 ที-ระ-ทะ-วัด Thi Ra Tha Wat ไม่ระบุ -
ปัทรีมา 24 ปัด-ทะ-รี-มา Pat Tha Ri Ma หญิง สุขใต้ร่มโพธิ์
วิมลทยา 31 วิ-มน-ทะ-ยา Wi Mon Tha Ya ไม่ระบุ -
ธนวัธ 23 ทะ-นะ-วัด Tha Na Wat ไม่ระบุ เจริญด้วยทรัพย์
ธนสาร 21 ทะ-นะ-สาน Tha Na San ชาย ทรัพย์สมบัติที่เป็นแก่นสาร
ณัฐมนต์ 40 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง นักปราชญ์ผู้มีเวทมนต์
ภัทรภณ 16 พัด-ทะ-ระ-พน Phat Tha Ra Phon ชาย ผู้เจรจาแต่ในสิ่งที่ดีงาม
วัฒณี 25 วัด-ทะ-นี Wat Tha Ni ไม่ระบุ ควรเพิ่มพูน
ธนภัทธ 19 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat หญิง ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
ภิญญ์ธวัลยา 51 พิน-ทะ-วัน-ยา Phin Tha Wan Ya หญิง งามบริสุทธิ์และมีความรู้ดี
ณภัทรสรณ์ 40 นะ-พัด-ทะ-ระ-สอน Na Phat Tha Ra Son หญิง ผู้มีปัญญาvอันประเสริฐเป็นที่พึ่ง
มณฑริยา 30 มน-ทะ-ริ-ยา Mon Tha Ri Ya ไม่ระบุ -
นันทนัท 25 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat ชาย แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ
จินต์ณฐรัตน์ 66 จิน-นะ-ทะ-รัด Chin Na Tha Rat ไม่ระบุ ผู้ที่มีความคิดอันมั่นคงในความรู้ที่มีค่ายิ่ง
ธนาทร 15 ทะ-นา-ทอน Tha Na Thon ชาย -
ธวิช 16 ทะ-วิด Tha Wit ไม่ระบุ ใช้เป็นชื่อไม่มีความหมายเฉพาะ
บทมิน 17 บด-ทะ-มิน Bot Tha Min ชาย สระบัว
พรรธน์ธนัญ 51 พัด-ทะ-นัน Phat Tha Nan หญิง เจริญก้าวหน้าและมีทรัพย์
ธนัชญภร 24 ทะ-นัด-ยะ-พอน Tha Nat Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนและสร้างทรัพย์
นัทธมน 24 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง มีใจผูกพัน
ธนัฐพงค์ 45 ทะ-นัด-พง Tha Nat Phong ชาย -
จิรธนพัฒน์ 52 จิ-ระ-ทะ-นะ-พัด Chi Ra Tha Na Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญในทรัพย์อันยั่งยืน
อินทรนนท์ 40 อิน-ทะ-ระ-นน In Tha Ra Non ชาย ความยินดีของพระอินทร์, ความยินดีของผู้เป็นใหญ่
สุทธ์ปรินทร์ 51 สุ-ทะ-ปะ-ริน Su Tha Pa Rin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นใหญ่เหนือกว่าผู้อื่นอย่างหมดจด