บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธนาวุฒิ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธนาวุฒิ
ชื่อ ธนาวุฒิ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เจริญก้าวหน้าในทรัพย์สมบัติ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นา-วุด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Na Wut
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนาวุฒิ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธนาวุฒิ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนาวุฒิ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 4
หมายเลข 4 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเอาแต่ใจ ส่งเสริมถึงความเศร้าและความน้อยเนื้อต่ำใจของเจ้าชะตา จิตใจและสติมักไม่สงบ มีเรื่องวุ่นวายให้เก็บเอามาคิด เป็นคนขี้น้อยใจมาก ห้ามใครขัดหรือว่าหน่อยไม่ได้ จะเอาแต่นั่งเศร้า และร้องไห้ อมทุกข์ ชะตาชีวิตไม่ราบรื่น ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนาวุฒิ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 67
หมายเลข 67 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของปัญหาด้านความรัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ถึงขั้นบ้านแตกสาแหรกขาด โดยเฉพาะปัญหาในครอบครัว จะเกิดความทุกข์ยากลำบากใจ เพราะอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เข้ามาก่อกวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านความรักมักจะมีเรื่องให้ผิดหวังเสียใจ เลขนี้บวกกันได้เลขสิบสาม ในทุกตำราก็ถือว่าไม่ใช่เลขดี รวมไปถึงปัญหาสุขภาพ ให้ระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเอาไว้ จะก่อให้เกิดอุปสรรคปัญหามากมาย เบียดเบียนทั้งชีวิต
ชื่อ ธนาวุฒิ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธนาวุฒิ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนาวุฒิ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธนาวุฒิ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนาวุฒิ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธนาวุฒิ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนาวุฒิ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธนาวุฒิ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธนิศร์ 33 ทะ-นิด Tha Nit ชาย ชื่อดาวฤกษ์
ฐิติภัทรา 31 ถิ-ติ-พัด-ทะ-รา Thi Ti Phat Tha Ra หญิง ผู้ประเสริฐและมั่นคง
พูลธวัฒน์ 47 พูน-ทะ-วัด Phun Tha Wat ไม่ระบุ -
พัฑฒนา 24 พัด-ทะ-นา Phat Tha Na ชาย -
คันธจักร 32 คัน-ทะ-จัก Khan Tha Chak ชาย -
กฤตธนา 15 กริด-ตะ-ทะ-นา Krit Ta Tha Na ชาย ผู้สำเร็จในทรัพย์
ฐิติธนภูมิ 41 ทิ-ติ-ทะ-นะ-พูม Thi Ti Tha Na Phum ชาย ผู้ทรงปัญญาด้วยทรัพย์อันมั่นคง
วัฒนธานี 35 วัด-ทะ-นะ-ทา-นี Wat Tha Na Tha Ni ไม่ระบุ -
ธะวะรัตน์ 43 ทะ-วะ-รัด Tha Wa Rat ไม่ระบุ -
แสนทวี 28 แสน-ทะ-วี Saen Tha Wi ชาย -
ธวัลภรณ์ 39 ทะ-วัน-พอน Tha Wan Phon ไม่ระบุ เครื่องประดับที่ขาวบริสุทธ์
ธนัชศักดิ์ 41 ทะ-นัด-สัก Tha Nat Sak ชาย ผู้มีอำนาจและร่ำรวย
ธนธนัช 24 ทะ-นะ-ทะ-นัด Tha Na Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยทรัพย์สิน
กิตติ์ธมนต์ 50 กิด-ทะ-มน Kit Tha Mon หญิง ผู้มีเกียรติ์ที่ไร้มลทิน
พรรณธรา 30 พัน-ทะ-รา Phan Tha Ra หญิง -
ฐณรักษ์ 36 ทะ-นะ-รัก Tha Na Rak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ปกป้องความรู้อันมั่นคง
ภัทศิริ 25 พัด-ทะ-สิ-หริ Phat Tha Si Ri ไม่ระบุ -
สุทธวิชญ์ 38 สุด-ทะ-วิด Sut Tha Wit ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ณัฏฐฤทัย 41 นัด-ทะ-รึ-ทัย Nat Tha Rue Thai หญิง ดวงใจนักปราชญ์, เป็นที่รักของนักปราชญ์
ภัทรนิธิ์ 36 พัด-ทะ-ระ-นิด Phat Tha Ra Nit หญิง ขุมโชคลาภ
วุฒิธนา 24 วุด-ทิ-ทะ-นา Wut Thi Tha Na ชาย -
ธนารดี 22 ทะ-นา-ระ-ดี Tha Na Ra Di ไม่ระบุ -
ธระพล 26 ทะ-ระ-พน Tha Ra Phon ชาย -
ฉันทภณ 21 ฉัน-ทะ-พน Chan Tha Phon ชาย พูดได้พอใจ, พูดให้เป็นที่รักใคร่
ทวีพันธ์ 44 ทะ-วี-พัน Tha Wi Phan ชาย -
ทโยดิษ 22 ทะ-โย-ดิด Tha Yo Dit ชาย ฟากฟ้า
กิตติ์ธวัช 40 กิด-ทะ-วัด Kit Tha Wat ชาย มีชื่อเสียงเด่น
พลินทรา 29 พะ-ลิน-ทะ-รา Pha Lin Tha Ra หญิง ผู้มีกำลังดังพระอินทร์, เจ้าแห่งกำลัง
พิษธยา 29 พิด-ทะ-ยา Phit Tha Ya ชาย -
ธนงศักดิ์ 37 ทะ-นง-สัก Tha Nong Sak ไม่ระบุ ถือดีในอำนาจของตัว
ธนชาต 15 ทะ-นะ-ชาด Tha Na Chat ชาย เกิดแต่ทรัพย์
พัฒนาชัย 35 พัด-ทะ-นา-ชัย Phat Tha Na Chai ไม่ระบุ -
ยุทะศักดิ์ 40 ยุ-ทะ-สัก Yu Tha Sak ชาย -
ณัฏฐ์ธนนริน 63 นัด-ทะ-นะ-นะ-ริน Nat Tha Na Na Rin หญิง นักปราญ์ผู้สูงส่งที่มากด้วยทรัพย์สมบัติ
ณัฐธภา 24 นัด-ถะ-ทะ-พา Nat Tha Tha Pha หญิง -
จินทนา 22 จิน-ทะ-นา Chin Tha Na หญิง -
ทรัพย์ทวี 48 ซับ-ทะ-วี Sap Tha Wi ชาย -
กฤตพัฒน์วินท์ 59 กริด-ตะ-พัด-ทะ-วิน Krit Ta Phat Tha Win ชาย ผู้สร้างความเจริญ
ดธณัฐ 23 ดะ-ทะ-นัด Da Tha Nat ชาย -
ฐานันทศักดิ์ 51 ถา-นัน-ทะ-สัก Tha Nan Tha Sak ชาย ผู้มีฐานะอำนาจที่น่ายินดี