บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธนาภพ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธนาภพ
ชื่อ ธนาภพ ความหมาย แปลว่า แผ่นดินแห่งทรัพย์สมบัติ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นา-พบ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Na Phop
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนาภพ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธนาภพ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนาภพ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนาภพ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ ธนาภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธนาภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนาภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธนาภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนาภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธนาภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนาภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธนาภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนาภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธนาภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จันทนิดา 27 จัน-ทะ-นิ-ดา Chan Tha Ni Da ไม่ระบุ ผู้ฝึกตนให้งดงามเหมือนพระจันทร์
ธนพัชญ์ 36 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
ธนวัมน์ 38 ทะ-นะ-วัม Tha Na Wam ไม่ระบุ -
ธณพล 23 ทะ-นะ-พน Tha Na Phon ชาย ผู้มีกำลังเป็นทรัพย์, พลังแห่งทรัพย์
มลฑกานต์ 33 มน-ทะ-กาน Mon Tha Kan ไม่ระบุ ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์
จิตติ์ธนัตถ์ 55 จิด-ทะ-นัด Chit Tha Nat ชาย ผู้สำเร็จด้วยทรัพย์และสติปัญญา
ปัณณ์ธนัตถ์ 51 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีทรัพย์และความรู้
ณิชธณัฏฐ์ 51 นิด-ทะ-นัด Nit Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ซึ่งให้ความรู้
นันทกากาญจน์ 43 นัน-ทะ-กา-กาน Nan Tha Ka Kan หญิง -
จิรธนี 30 จิ-ระ-ทะ-นี Chi Ra Tha Ni ไม่ระบุ ผู้มั่งมีตลอดกาล
ทวีรัชต์ 36 ทะ-วี-รัด Tha Wi Rat ชาย สมบัติมาก
วิทยศักดิ์ 45 วิด-ทะ-ยะ-สัก Wit Tha Ya Sak ชาย -
ธนวิสุทธิ์ 45 ทะ-นะ-วิ-สุด Tha Na Wi Sut ชาย ผู้มีทรัพย์ด้วยความบริสุทธิ์
สิริธนัญชย์ 55 สิ-หริ-ทะ-นัน Si Ri Tha Nan หญิง -
ธนมัศศิณา 42 ทะ-นะ-มัด-สะ-สิ-นา Tha Na Mat Sa Si Na หญิง -
นนทนัตถ์ 33 นน-ทะ-นัด Non Tha Nat ชาย ทรัพย์เป็นที่น่ายินดี, ชื่นชมในทรัพย์
ภูดิทกร 14 พู-ดิด-ทะ-กอน Phu Dit Tha Kon ชาย ผู้มีการกระทำให้เกิดความรุ่งเรือง
วันทณีย์ 45 วัน-ทะ-นี Wan Tha Ni หญิง การไหว้, ความเคารพ
ยุทธรงค์ 33 ยุด-ทะ-รง Yut Tha Rong ชาย สนามรบ
พิทวัส 30 พิด-ทะ-วัด Phit Tha Wat ชาย ผู้ฉลาดผู้มีปัญญา
ธนะวิทย์ 41 ทะ-นะ-วิด Tha Na Wit ชาย มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนิท 14 ทะ-นิด Tha Nit ชาย ชื่อดาวฤกษ์
ทะน้อม 23 ทะ-น้อม Tha Nom ไม่ระบุ -
คันธมาลี 36 คัน-ทะ-มา-ลี Khan Tha Ma Li หญิง ดอกไม้กลิ่นหอม
กรรฐกาญจน์ 44 กัน-ทะ-กาน Kan Tha Kan ไม่ระบุ ทองที่คอ
ญาณธนัท 24 ยาน-ทะ-นัด Yan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ร่ำรวยและมีความรุ้
ทวิทย์ 29 ทะ-วิด Tha Wit ชาย ใช้เป็นชื่อไม่มีความหมายเฉพาะ
สิรินทร์ธนัญ 55 สิ-ริน-ทะ-นัน Si Rin Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์และความเจริญอันยิ่งใหญ่
ธนพัต 24 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย ผู้มีทรัพย์
รพัทธนนท์ 41 ระ-พัด-ทะ-นน Ra Phat Tha Non ชาย ผู้รุ่งเรืองดีงามที่เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข
กณัฐยาพัชร์ 55 กะ-นัด-ทะ-ยา-พัด Ka Nat Tha Ya Phat ชาย ผู้มีคุณค่าดุจเพชรแห่งนักปราชญ์หญิง
ธนชัย 23 ทะ-นะ-ไช Tha Na Chai ชาย ชนะด้วยทรัพย์
มลธกานต์ 34 มน-ทะ-กาน Mon Tha Kan หญิง ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์
ทวิชชา 16 ทะ-วิด-ชา Tha Wit Cha ไม่ระบุ -
ณัฏฐณัชชา 41 นัด-ทะ-นัด-ชา Nat Tha Nat Cha หญิง นักปราชญ์ผู้เกิดมาให้ความรู้
ศักดิ์วิทยา 46 สัก-วิด-ทะ-ยา Sak Wit Tha Ya ชาย -
ชัยธนา 24 ชัย-ทะ-นา Chai Tha Na ชาย ผู้ชนะในทรัพย์
นันทกาญจน์ 41 นัน-ทะ-กาน Nan Tha Kan หญิง คนน่ารักและร่าเริง
ทนม 11 ทะ-นม Tha Nom ชาย -
ธนพิชญ์ 36 ทะ-นะ-พิด Tha Na Phit หญิง ผู้รู้เรื่องทรัพย์สมบัติ