บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธนาภพ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธนาภพ
ชื่อ ธนาภพ ความหมาย แปลว่า แผ่นดินแห่งทรัพย์สมบัติ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นา-พบ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Na Phop
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนาภพ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธนาภพ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนาภพ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนาภพ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ ธนาภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธนาภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนาภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธนาภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนาภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธนาภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนาภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธนาภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนาภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธนาภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธวัลกร 25 ทะ-วัน-กอน Tha Wan Kon หญิง มีรัศมีนวลงาม
ทับทวี 21 ทับ-ทะ-วี Thap Tha Wi ไม่ระบุ -
กิติพิธญ์ 41 กิ-ติ-พิด-ทะ Ki Ti Phit Tha หญิง -
นนทน์ปวัน 42 นน-ทะ-ปะ-วัน Non Tha Pa Wan หญิง ผู้มีความบริสุทธิ์เป็นความน่ายินดี
พิมลวัฒนา 42 พิ-มน-วัด-ทะ-นา Phi Mon Wat Tha Na หญิง -
ชิดทยา 17 ชิด-ทะ-ยา Chit Tha Ya ไม่ระบุ ความสนิทอันเกิดจากความเอ็นดี, ผู้ที่มีชัยชนะและได้รับความเอ็นดู
ภัทรกันต์ 32 พัด-ทะ-ระ-กัน Phat Tha Ra Kan ไม่ระบุ -
ยุทธภัณฑ์ 36 ยุด-ทะ-พัน Yut Tha Phan ชาย -
เมทะนี 24 เม-ทะ-นี Me Tha Ni หญิง แผ่นดิน
ธณัช 15 ทะ-นัด Tha Nat ชาย เธอผู้ให้ความรู้
มนต์ธวัช 38 มน-ทะ-วัด Mon Tha Wat ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาเป็นธงชัย
ภัทรินทร์ 33 พัด-ทะ-ริน Phat Tha Rin ชาย เจ้าแห่งความเจริญ
ธนาพงษ์ 33 ทะ-นา-พง Tha Na Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์สมบัติ
วุฒรพล 28 วุด-ทะ-ระ-พน Wut Tha Ra Phon ชาย -
นันทนันท์ 39 นัน-ทะ-นัน Nan Tha Nan หญิง ผู้มีความรื่นเริงและความบันเทิง
ธนัตถ์ธนนันท์ 59 ถะ-นัด-ทะ-นะ-นัน Tha Nat Tha Na Nan ชาย ยินดีในทรัพย์ที่มีความสำเร็จ
นฎฐพร 31 นด-ทะ-พอน Not Tha Phon หญิง -
ภัทรสิรีย์ 49 พัด-ทะ-ระ-สิ-รี Phat Tha Ra Si Ri หญิง หญิงผู้มีมงคลอันดีงามยิ่ง
กุลธรา 17 กุน-ละ-ทะ-รา Kun La Tha Ra หญิง ผู้ดำรงวงศ์สกุล, ผู้รักษาสกุลไว้
วันทนา 22 วัน-ทะ-นา Wan Tha Na หญิง การไหว้
ณฐสุดา 24 นะ-ทะ-สุ-ดา Na Tha Su Da หญิง บุตรสาวนักปราชญ์
จันท 16 จัน-ทะ Chan Tha หญิง -
ธนิสา 21 ทะ-นิ-สา Tha Ni Sa หญิง เจ้าแห่งทรัพย์
นันทคม 24 นัน-ทะ-คม Nan Tha Khom ชาย การมาของความยินดี
ธนวรรต 26 ทะ-นะ-วัด Tha Na Wat ไม่ระบุ เจริญด้วยทรัพย์
ปัทรีมา 24 ปัด-ทะ-รี-มา Pat Tha Ri Ma หญิง สุขใต้ร่มโพธิ์
อัฐฑพล 36 อัด-ทะ-พน At Tha Phon ชาย -
ธนะพงค์ 36 ทะ-นะ-พง Tha Na Phong ชาย -
พิพัฒนาพร 45 พิ-พัด-ทะ-นา-พอน Phi Phat Tha Na Phon หญิง ความเจริญที่ประเสริฐ
ปัทธมล 22 ปัด-ทะ-ทะ-มน Pat Tha Tha Mon ไม่ระบุ -
จันทรแก้ว 31 จัน-ทะ-ระ-แก้ว Chan Tha Ra Kaeo ชาย -
ทยานิธิ 27 ทะ-ยา-นิ-ทิ Tha Ya Ni Thi หญิง คนมีใจเมตตาอย่างยิ่ง
นทวรรณ 25 นะ-ทะ-วัน Na Tha Wan ไม่ระบุ -
พัทยา 22 พัด-ทะ-ยา Phat Tha Ya หญิง -
นัทธยา 23 นัด-ทะ-ยา Nat Tha Ya หญิง การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ธนวิทย์ 37 ทะ-นะ-วิด Tha Na Wit ชาย รู้เรื่องทรัพย์
นนทภรณ์ 30 นน-ทะ-พอน Non Tha Phon ไม่ระบุ ผู้มีความสุขดี
ธนิวรรณ 32 ทะ-นิ-วัน Tha Ni Wan ไม่ระบุ วรรณะแห่งความมั่งคง
ธณัฏฐ์ยศ 55 ทะ-นัด-ยด Tha Nat Yot ชาย นักปราชญ์ผู้มีสมบัติและเกียรติยศ
ณัฐภัทรชา 31 นัด-ถะ-พัด-ทะ-ระ-ชา Nat Tha Phat Tha Ra Cha ไม่ระบุ ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์ที่ประเสริฐ