บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธนากูล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธนากูล
ชื่อ ธนากูล ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์สมบัติ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นา-กูน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Na Kun
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนากูล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธนากูล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนากูล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนากูล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 59
หมายเลข 59 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิหรือศาสนาที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ ธนากูล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธนากูล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนากูล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธนากูล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนากูล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธนากูล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนากูล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธนากูล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธนสิทธิ์ 38 ทะ-นะ-สิด Tha Na Sit ชาย -
บุญฑริตา 22 บุน-ทะ-ริ-ตา Bun Tha Ri Ta หญิง -
เขตต์ธวัช 35 เขด-ทะ-วัด Khet Tha Wat ชาย -
กฤตธจิรา 24 กริด-ทะ-จิ-รา Krit Tha Chi Ra หญิง ผู้มีความยั่งยืนดีแล้ว
ธนันวัฒน์ 45 ทะ-นัน-วัด Tha Nan Wat ชาย ผู้เจริญรุ่งเรืองและมีทรัพย์
ธวัตรชัย 35 ทะ-วัด-ระ-ชัย Tha Wat Ra Chai ชาย -
ปัทมศิริ 31 ปัด-ทะ-มะ-สิ-หริ Pat Tha Ma Si Ri หญิง -
ธงธฤต 14 ทง-ทะ-ลิด Thong Tha Lit ชาย ธงแห่งความมั่นคงยั่งยืน
ทสร 12 ทะ-สอน Tha Son ไม่ระบุ กระทำกิจการอันน่ามหัศจรรย์สำเร็จสมบูรณ์
จิรธนินธ์ 45 จิ-ระ-ทะ-นิน Chi Ra Tha Nin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ตลอดกาล
ธนานนท์ 30 ทะ-นา-นน Tha Na Non ชาย ผู้มีทรัพย์สมบัติที่มีความสุข
ธราภรณ์ 28 ทะ-รา-พอน Tha Ra Phon หญิง เครื่องประดับของแผ่นดิน
โยทยา 22 โย-ทะ-ยา Yo Tha Ya ไม่ระบุ -
จันทรชา 23 จัน-ทะ-ระ-ชา Chan Tha Ra Cha หญิง ดวงพระพุธ
วันทนิกา 27 วัน-ทะ-นิ-กา Wan Tha Ni Ka หญิง พวงดอกไม้แสดงความเคารพ
วิชญ์ธวัช 41 วิด-ทะ-วัด Wit Tha Wat ชาย คงแก่เรียน
ธนพ 17 ทะ-นบ Tha Nop ชาย ที่มั่งมี
ฉัตรธมล 31 ฉัด-ทะ-มน Chat Tha Mon ไม่ระบุ ร่มเงาอันสวยงาม
พัทธรินทร์ 44 พัด-ทะ-ริน Phat Tha Rin ชาย ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
สิริธนา 29 สิ-หริ-ทะ-นา Si Ri Tha Na ไม่ระบุ ทรัพย์อันเป็นมงคล
ณธฤต 13 นะ-ทะ-ริด Na Tha Rit ชาย ผู้รู้ตั้งมั่น
วัฑนีย์ 42 วัด-ทะ-นี Wat Tha Ni หญิง ควรเพิ่มพูน
อัทธนีย์ 44 อัด-ทะ-นี At Tha Ni หญิง เป็นไปตลอดกาลนาน, อยู่ได้นาน
กันฑรัตน์ 38 กัน-ทะ-รัด Kan Tha Rat ไม่ระบุ ส่วนของแก้วมณี
ดลธนวันต์ 43 ดน-ทะ-นะ-วัน Don Tha Na Wan ชาย ผู้บันดาลให้มีทรัพย์
ไกรธวัช 30 กรัย-ทะ-วัด Krai Tha Wat ชาย -
ยศธแสนย์ 50 ยด-ทะ-แสน Yot Tha Saen ชาย เกียรติคุณที่เกิดจากทหารพระเจ้าแผ่นดิน
ศิรินทณรัตน์ 55 สิ-ริน-ทะ-นะ-รัด Si Rin Tha Na Rat หญิง ผู้ที่เป็นใหญ่ดุจดวงแก้ว
จันทปะภา 24 จัน-ทะ-ปะ-พา Chan Tha Pa Pha หญิง แสงจันทร์
อิฑยา 22 อิด-ทะ-ยา It Tha Ya หญิง ได้รับการสรรเสริญ, ควรแก่การสรรเสริญ
รัฐภัฎ 27 รัด-ทะ-พัด Rat Tha Phat หญิง -
ธนัชญา 20 ทะ-นัด-ชะ-ยา Tha Nat Cha Ya หญิง ผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์
นัฐธนพ 35 นัด-ทะ-นบ Nat Tha Nop ชาย ความรู้ใหม่
ปัทมาวดี 27 ปัด-ทะ-มา-วะ-ดี Pat Tha Ma Wa Di หญิง ชื่อพระลักษมี
รัฐกิจ 28 รัด-ทะ-กิด Rat Tha Kit ไม่ระบุ -
ฉันท 15 ฉัน-ทะ Chan Tha ชาย -
พลัชธมนต์ 46 พะ-ลัด-ทะ-มน Pha Lat Tha Mon หญิง ผู้ไร้มลทินด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์
ทโยต 16 ทะ-โยด Tha Yot ชาย สว่าง
ทยุทธ 15 ทะ-ยุด Tha Yut ชาย ความเรืองรองโชติช่วงเกียรติภูมิ
บุณทริก 18 บุน-ทะ-ริก Bun Tha Rik หญิง ดอกบัวขาว