บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธนัญญวัจน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธนัญญวัจน์
ชื่อ ธนัญญวัจน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีวาจาเป็นทรัพย์ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นัน-ยะ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Nan Ya Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนัญญวัจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธนัญญวัจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนัญญวัจน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 3
หมายเลข 3 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ซึ่งไม่ได้ทำด้วยใจ แต่พลังงานของหมายเลขนี้ส่งเสริมให้ชะตาชีวิตมักอาภัพ เปรียบดังกับคนรับใช้ที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่เจ้านาย คอยรับใช้ผู้อื่น และมักจะถูกเหยียดหยามให้มีชีวิตที่ลำเค็ญ น้อยหน้าผู้อื่นเสมอ จะหาคนจริงใจนั้นไม่ได้ ชีวิตต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของคนอื่น
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนัญญวัจน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 66
หมายเลข 66 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความลุ่มหลง การเสพติดในความรัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตรักขาดสติ ทุ่มเทในเรื่องของความรักมากเกินไป จนกลายเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ พลังของเลขหกเมื่อรวมกันเป็นสิบสองจึงได้กำลังของพระราหูมา ซึ่งจะต้องเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับกิเลส ตันหา หรือการพนันขันต่อทุกรูปแบบ ด้านการงานแย่ โดยเฉพาะหากทำธุรกิจใดอยู่ก็ตาม อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ธุรกิจล้มลง ดับวูบอย่างฉับพลัน ถือว่าเป็นหมายเลขที่อันตรายมากๆ
ชื่อ ธนัญญวัจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธนัญญวัจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนัญญวัจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธนัญญวัจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนัญญวัจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธนัญญวัจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนัญญวัจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธนัญญวัจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนัญญวัจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธนัญญวัจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เวทนีย์ 38 เว-ทะ-นี We Tha Ni หญิง ความหมายแห่งความรู้
รัฐกานต์ 36 รัด-ทะ-กาน Rat Tha Kan หญิง -
กชธญารัศมิ์ 45 กด-ชะ-ทะ-ยา-รัด Kot Cha Tha Ya Rat หญิง ดอกบัวที่มีแสงสว่างแห่งความกรุณา
กาญจน์ธนัต 42 กาน-ทะ-นัด Kan Tha Nat ชาย ทองที่เป็นทรัพย์ของตน
ฐณัฏฐ์คนิน 63 ทะ-นัด-คะ-นิน Tha Nat Kha Nin หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
ฉัฐวรัตถ์ 45 ฉัด-ทะ-วะ-รัด Chat Tha Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง ประโยชน์อันประเสริฐ 6 ประการ
ทรัพย์ทวี 48 ซับ-ทะ-วี Sap Tha Wi ชาย -
ฤตธวัส 25 ริด-ทะ-วัด Rit Tha Wat ไม่ระบุ ผู้มีความจริงเป็นธงชัย
กัณฑศักดิ์ 39 กัน-ทะ-สัก Kan Tha Sak ไม่ระบุ อำนาจที่เป็นส่วน ๆ
จินต์ธมน 41 จิน-ทะ-มน Chin Tha Mon หญิง ผู้ไร้มลทินดังคิด
ภัทรธีญา 26 พัด-ทะ-ระ-ที-ยา Phat Tha Ra Thi Ya หญิง -
ธวัช 16 ทะ-วัด Tha Wat ชาย ธง
ธนะรัชต์ 35 ทะ-นะ-รัด Tha Na Rat ชาย -
ภูธชากาญจน์ 36 พู-ทะ-ชา-กาน Phu Tha Cha Kan หญิง ธงทองแห่งแผ่นดิน
สุรินทริยา 39 สุ-ริน-ทะ-ริ-ยา Su Rin Tha Ri Ya หญิง -
ภัทรการิณี 32 พัด-ทะ-ระ-กา-ริ-นี Phat Tha Ra Ka Ri Ni หญิง -
ธวลัตว์ 38 ทะ-วะ-ลัด Tha Wa Lat ชาย ความงามความขาว
มลทกาล 20 มน-ทะ-กาน Mon Tha Kan ไม่ระบุ ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์
ธนวดี 23 ทะ-นะ-วะ-ดี Tha Na Wa Di หญิง ผู้มีทรัพย์เป็นรั้ว
อยุธยา 28 อะ-ยุด-ทะ-ยา A Yut Tha Ya ชาย -
กันต์ทวี 36 กัน-ทะ-วี Kan Tha Wi ได้ทั้งชายและหญิง การเพิ่มขึ้นของความน่ารัก
สุทธษมา 23 สุด-ทะ-สะ-มา Sut Tha Sa Ma หญิง ผู้อ่อนน้อมอันบริสุทธิ์
ธนัสสร 31 ทะ-นัด-สอน Tha Nat Son ไม่ระบุ -
วิทยายุทธ์ 43 วิด-ทะ-ยา-ยุด Wit Tha Ya Yut ไม่ระบุ -
ธนวรรติ 30 ทะ-นะ-วัด Tha Na Wat ชาย เจริญด้วยทรัพย์
ทวิทร์ 25 ทะ-วิ Tha Wi ชาย -
มลทยา 21 มน-ทะ-ยา Mon Tha Ya หญิง ผู้ไม่บริสุทธิ์ที่น่าสงสาร
นันทนิตย์ 44 นัน-ทะ-นิด Nan Tha Nit หญิง เป็นที่ยินดีและน่าปรารนา
ศิรินันทยา 43 สิ-หริ-นัน-ทะ-ยา Si Ri Nan Tha Ya หญิง ผู้มีสิริมงคลอันน่ายินดีในความเอื้อเฟื้อ
ฉันทญานันท์ 44 ฉัด-ทะ-ยา-นัน Chat Tha Ya Nan หญิง ผู้ยินดีในความรู้ที่ใฝ่ดี
ชฎาณัฐธนา 36 ชะ-ดา-นัด-ถะ-ทะ-นา Cha Da Nat Tha Tha Na หญิง ผู้ที่มีความรู้ในทรัพย์สูงสุด
ธนพช 19 ทะ-นะ-พด Tha Na Phot ชาย ผู้มีเพชรเป็นทรัพย์
วิทยารักษ์ 42 วิด-ทะ-ยา-รัก Wit Tha Ya Rak หญิง -
จันทสินี 39 จัน-ทะ-สิ-นี Chan Tha Si Ni ไม่ระบุ หญิงที่งดงามเหมือนดวงจันทร์
อนันทนา 27 อะ-นัน-ทะ-นา A Nan Tha Na ไม่ระบุ -
ภัทรพรรณ 31 พัด-ทะ-ระ-พัน Phat Tha Ra Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณงาม
กัญจน์ธนัญญา 51 กัน-จะ-ทะ-นัน-ยา Kan Cha Tha Nan Ya หญิง ผู้มีความรู้เรื่องทรัพย์และทองคำ
ธนเสฏ 27 ทะ-นะ-เสด Tha Na Set ชาย ผู้เป็นเลิศในทรัพย์
ธนัฐนิชา 34 ทะ-นัด-นิ-ชา Tha Nat Ni Cha หญิง ผู้มีทรัพย์แปดอย่างเป็นของตนเอง
วนัสฑนันท์ 49 วะ-นัด-สะ-ทะ-นัน Wa Nat Sa Tha Nan หญิง -