บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธนัญญวัจน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธนัญญวัจน์
ชื่อ ธนัญญวัจน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีวาจาเป็นทรัพย์ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นัน-ยะ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Nan Ya Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนัญญวัจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธนัญญวัจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนัญญวัจน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 3
หมายเลข 3 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ซึ่งไม่ได้ทำด้วยใจ แต่พลังงานของหมายเลขนี้ส่งเสริมให้ชะตาชีวิตมักอาภัพ เปรียบดังกับคนรับใช้ที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่เจ้านาย คอยรับใช้ผู้อื่น และมักจะถูกเหยียดหยามให้มีชีวิตที่ลำเค็ญ น้อยหน้าผู้อื่นเสมอ จะหาคนจริงใจนั้นไม่ได้ ชีวิตต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของคนอื่น
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนัญญวัจน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 66
หมายเลข 66 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความลุ่มหลง การเสพติดในความรัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตรักขาดสติ ทุ่มเทในเรื่องของความรักมากเกินไป จนกลายเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ พลังของเลขหกเมื่อรวมกันเป็นสิบสองจึงได้กำลังของพระราหูมา ซึ่งจะต้องเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับกิเลส ตันหา หรือการพนันขันต่อทุกรูปแบบ ด้านการงานแย่ โดยเฉพาะหากทำธุรกิจใดอยู่ก็ตาม อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ธุรกิจล้มลง ดับวูบอย่างฉับพลัน ถือว่าเป็นหมายเลขที่อันตรายมากๆ
ชื่อ ธนัญญวัจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธนัญญวัจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนัญญวัจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธนัญญวัจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนัญญวัจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธนัญญวัจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนัญญวัจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธนัญญวัจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนัญญวัจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธนัญญวัจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
บุญทวีรัตนะ 41 บุน-ทะ-วี-รัด-ตะ-นะ Bun Tha Wi Rat Ta Na หญิง การเพิ่มขึ้นของแก้วมีค่าอันเนื่องจากบุญ
ณันทวุฒ 25 นัน-ทะ-วุด Nan Tha Wut ชาย ผู้เจริญในความยินดี
ธนม 14 ทะ-นม Tha Nom ชาย -
พุทธพร 26 พุด-ทะ-พอน Phut Tha Phon หญิง -
ฌาณทวี 25 ชาน-ทะ-วี Chan Tha Wi ชาย มีการเพ่งยิ่ง
ภัศธณะ 25 พัด-ทะ-นะ Phat Tha Na ไม่ระบุ -
สณฑ์ณัฐชา 45 สน-นัด-ทะ-ชา Son Nat Tha Cha หญิง เกิดผู้รอบรู้ดุจป่าใหญ่
นนทกร 16 นน-ทะ-กอน Non Tha Kon ชาย กระทำความเพลิดเพลิน
ณัฐทวี 32 นัด-ถะ-ทะ-วี Nat Tha Tha Wi ไม่ระบุ -
อินธเนตร 33 อิน-ทะ-เนด In Tha Net ไม่ระบุ -
ฐณฐ์รักษ์ 54 ทะ-นะ-รัก Tha Na Rak ได้ทั้งชายและหญิง ปกป้องให้มั่นคงในความเป็นปราชญ์
ทศรรห์ 30 ทะ-สัน Tha San ชาย ชื่อพระกฤษณะ
ธนปพน 24 ทะ-นะ-ปะ-พน Tha Na Pa Phon ชาย ทรัพย์อันบริสุทธิ์
สนธนา 22 สน-ทะ-นา Son Tha Na ชาย -
นพธนันท์ 41 นบ-ทะ-นัน Nop Tha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยินดีในทรัพย์ใหม่
ไทยธนาวุฒิ 42 ทัย-ทะ-นา-วุด Thai Tha Na Wut ชาย -
ธนภนต์ 27 ทะ-นะ-พน Tha Na Phon ชาย ผู้มีกำลังมั่นคง
พัฒนาภรณ์ 40 พัด-ทะ-นา-พอน Phat Tha Na Phon หญิง -
จันทร์ขันธ์ 53 จัน-ทะ-ขัน Chan Tha Khan หญิง ผู้มีโชคดีที่อยู่ในกลุ่มงามเปล่งปลั่ง
ภัทรศร 21 พัด-ทะ-ระ-สอน Phat Tha Ra Son หญิง -
ทศา 9 ทะ-สา Tha Sa หญิง ผู้กำหนดดวงชะตา
สุทธวาส 27 สุด-ทะ-วาด Sut Tha Wat ไม่ระบุ -
ภัทรเศรษฐ์ 45 พัด-ทะ-ระ-เสด Phat Tha Ra Set ชาย ผู้เจริญอย่างยอดเยี่ยม
พัฒนาศิลป์ 49 พัด-ทะ-นา-สิน Phat Tha Na Sin หญิง -
สาธนีย์ 41 สา-ทะ-นี Sa Tha Ni หญิง พึงทำให้สำเร็จ
ธรัณญา 22 ทะ-รัน-ยา Tha Ran Ya หญิง บ่อเกิดแห่งความรู้อันมีค่า
ทองธนะชัย 36 ทอง-ทะ-นะ-ชัย Thong Tha Na Chai ชาย -
ภัทรอร 20 พัด-ทะ-ระ-ออน Phat Tha Ra On ไม่ระบุ หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กุลธนันท์ 36 กุน-ละ-ทะ-นัน Kun La Tha Nan หญิง เชื้อสายผู้มีทรัพย์
ธฤติพันธ์ 42 ทะ-ริด-ติ-พัน Tha Rit Ti Phan ชาย ส่งใจมั่น
ชวาลวุฑฒ 28 ชะ-วาน-วุด-ทะ Cha Wan Wut Tha ชาย -
ทนง 8 ทะ-นง Tha Nong ชาย องค์แห่งทรัพย์
ฐนัสนนท์ 45 ทะ-นัด-นน Tha Nat Non ชาย ผู้เป็นที่ชื่นชอบของหมู่คนอย่างรวดเร็ว
จันทวี 29 จัน-ทะ-วี Chan Tha Wi หญิง -
ภาพิทยุตม์ 41 พา-พิด-ทะ-ยุด Pha Phit Tha Yut ชาย ผู้มีภูมิความรู้เป็นเลิศที่มีความรุ่งเรือง
วรัชฏ์ธรินทร์ 65 วะ-รัด-ทะ-ริน Wa Rat Tha Rin หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ทลอ 13 ทะ-ลอ Tha Lo หญิง -
เอกธนา 19 เอก-ทะ-นา Ek Tha Na ชาย ทรัพย์สมบัติชั้นแรก
ธนสัน 25 ทะ-นะ-สัน Tha Na San ชาย ได้รับเงิน
ธนัทธนัญญา 36 ทะ-นัด-ทะ-นัน-ยา Tha Nat Tha Nan Ya หญิง ผู้รู้เรื่องทรัพย์ที่ร่ำรวย