บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธนัญกิตติพัชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธนัญกิตติพัชญ์
ชื่อ ธนัญกิตติพัชญ์ ความหมาย แปลว่า เพชรแห่งทรัพย์และชื่อเสียง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นัน-กิด-ติ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Nan Kit Ti Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนัญกิตติพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 59
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธนัญกิตติพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนัญกิตติพัชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนัญกิตติพัชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ ธนัญกิตติพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธนัญกิตติพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนัญกิตติพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธนัญกิตติพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนัญกิตติพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธนัญกิตติพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จันทรวลัญชกร 47 จัน-ทะ-ระ-วะ-ลัน-ชะ-กอน Chan Tha Ra Wa Lan Cha Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างเครื่องหมายรูปพระจันทร์
ธัญญ์มัทนา 41 ทัน-มัด-ทะ-นา Than Mat Tha Na หญิง ผู้ทำลายความชั่วด้วยมงคล
กรณฐธัช 29 กอน-นะ-ทะ-ทัด Kon Na Tha That ไม่ระบุ ธงชัยที่สร้างจากมือของนักปราชญ์
อรรธยา 27 อัน-ทะ-ยา An Tha Ya หญิง -
ทวีวิทย์ 42 ทะ-วี-วิด Tha Wi Wit ชาย -
สนสาร 24 ทะ-นะ-สาน Tha Na San ชาย ทรัพย์สมบัติที่เป็นแก่นสาร
ธฤติมัย 29 ทะ-ริด-ติ-มัย Tha Rit Ti Mai หญิง มีกำลังใจเข้มแข็ง
ธนาฤต 14 ทะ-นา-ริด Tha Na Rit ชาย ผู้มีความชอบธรรมในทรัพย์
ภัทรชนำ 18 พัด-ทะ-ระ-ระ-ชะ-นัม Phat Tha Ra Ra Cha Nam ไม่ระบุ -
จิรันธณิน 41 จิ-รัน-ทะ-นิน Chi Ran Tha Nin หญิง มีทรัพย์ยั่งยืน, มีทรัพย์อยู่ตลอด, ไม่ขาดทรัพย์
ธนปัญญา 24 ทะ-นะ-ปัน-ยา Tha Na Pan Ya ชาย -
ณัฏฐภัทร์ 46 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
จินต์ธนัช 42 จิน-ทะ-นัด Chin Tha Nat ชาย ผู้มีความร่ำรวยดังคิด
ชัญญ์ธนัน 41 ชัน-ทะ-นัน Chan Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์และความรู้
ภัทรลดา 18 พัด-ทะ-ระ-ละ-ดา Phat Tha Ra La Da หญิง -
ทะหนอง 23 ทะ-หนอง Tha Nong หญิง -
ธนิศร์พล 47 ทะ-นิด-พน Tha Nit Phon ไม่ระบุ -
ธนาธรณ์ 32 ทะ-นา-ทอน Tha Na Thon ไม่ระบุ ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์
กุลฑรี 22 กุน-ทะ-รี Kun Tha Ri หญิง เชื้อสายของผู้ประเสริฐ
ยุทธวีร์ 40 ยุด-ทะ-วี Yut Tha Wi ชาย ผู้กล้าหาญในการรบ
พงษ์ทวี 37 พง-ทะ-วี Phong Tha Wi ไม่ระบุ -
ธนดล 16 ทะ-นะ-ดน Tha Na Don ชาย บันดาลทรัพย์
ธนานินทร์ 38 ทะ-นา-นิน Tha Na Nin ชาย -
ธนอรรถย์ 41 ทะ-นะ-อัด Tha Na At ชาย ผู้เหมาะสมและมั่งมีทรัพย์
ยุทธพัชร 32 ยุด-ทะ-พัด Yut Tha Phat ไม่ระบุ -
จันธะนา 29 จัน-ทะ-นา Chan Tha Na หญิง มีความรู้เรื่องจันทร์
ธนาทรัพย์ 44 ทะ-นา-ซับ Tha Na Sap ชาย ผู้ทรัพย์สมบัติ
ธนัฏฐา 32 ทะ-นัด-ถา Tha Nat Tha หญิง ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
นัทธกร 19 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon ชาย ผู้สร้างความสุข, บ่อเกิดแห่งความสุข
ฐณรักษ์ 36 ทะ-นะ-รัก Tha Na Rak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ปกป้องความรู้อันมั่นคง
ขวัญธนา 26 ขวัน-ทะ-นา Khwan Tha Na ไม่ระบุ -
พิษธยา 29 พิด-ทะ-ยา Phit Tha Ya ชาย -
แพทสรินทร์ 45 แพด-ทะ-สะ-ริน Phaet Tha Sa Rin หญิง ศรมนต์แห่งองค์อินทร์
แทนธวัช 24 แทน-ทะ-วัด Thaen Tha Wat ชาย ตอบแทนธงชัย
ธนัสสรณ์ 45 ทะ-นัด-สอน Tha Nat Son ชาย -
ชลธชา 15 ชน-ทะ-ชา Chon Tha Cha หญิง -
พิชญ์ธนันท์ 55 พิด-ทะ-นัน Phit Tha Nan ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มีความยินดีในทรัพย์
ภัทรเสน 24 พัด-ทะ-ระ-เสน Phat Tha Ra Sen ชาย ชื่อคน
วิธวิทย์ 42 วิด-ทะ-วิด Wit Tha Wit ชาย ผู้ฉลาด
ดิฐพงษ์ 37 ดิด-ทะ-พง Dit Tha Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่ตั้งมั่นอยู่