บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธนะพงษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธนะพงษ์
ชื่อ ธนะพงษ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์สมบัติ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นะ-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Na Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนะพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธนะพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนะพงษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนะพงษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ธนะพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธนะพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนะพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธนะพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนะพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธนะพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วิทะญาชัย 34 วิ-ทะ-ยา-ชัย Wi Tha Ya Chai ไม่ระบุ -
พงษ์ธวัลย์ 60 พง-ทะ-วัน Phong Tha Wan ชาย ผู้บริสุทธิ์ด้วยตระกูล
นันทวรรณ์ 43 นัน-ทะ-วัน Nan Tha Wan หญิง ชื่อสวนของพระอินทร์
ธนพัต 24 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย ผู้มีทรัพย์
ฐนตภรณ์ 36 ทะ-นะ-ตะ-พอน Tha Na Ta Phon หญิง ผู้ประกอบด้วยความตั้งมั่น
มนทกาญจน์ 37 มน-ทะ-กาน Mon Tha Kan หญิง ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์
ภัทรโชติ 23 พัด-ทะ-ระ-โชด Phat Tha Ra Chot ไม่ระบุ -
ทวีสุข 24 ทะ-วี-สุก Tha Wi Suk หญิง -
พรรณธรา 30 พัน-ทะ-รา Phan Tha Ra หญิง -
พัทนียา 34 พัด-ทะ-นี-ยา Phat Tha Ni Ya หญิง ความเจริญ
ธรัญนพัต 36 ทะ-รัน-นะ-พัด Tha Ran Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ด้วยความรู้ใหม่ๆ
นาราธฤต 19 นา-รา-ทะ-ริด Na Ra Tha Rit ชาย ผู้มีรัศมีรุ่งเรืองมั่นคง
โยธกา 18 โย-ทะ-กา Yo Tha Ka หญิง โยทะกา, ชงโคดอกเหลือง
ธนเศรษฐ 35 ทะ-นะ-เสด Tha Na Set ชาย ผู้มีทรัพย์ที่ประเสริฐ
ภัทรวุธ 21 พัด-ทะ-ระ-วุด Phat Tha Ra Wut ไม่ระบุ -
ญานธนัฏฐา 42 ยาน-ทะ-นัด-ถา Yan Tha Nat Tha หญิง ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์และความรอบรู้
กฤษณ์ธมนต์ 46 กริด-สะ-ทะ-มน Krit Sa Tha Mon หญิง ผู้กำจัดมลทินด้วยสีดำ
ฉันทนัทธ์ 38 ฉัน-ทะ-นัด Chan Tha Nat ชาย ผูกไว้ด้วยความรัก, ความรักและผูกพัน
กชนันทศร 29 กด-ชะ-นัน-ทะ-สอน Kot Cha Nan Tha Son ไม่ระบุ ศรที่น่ายินดีและบริสุทธิ์
จันทนิดา 27 จัน-ทะ-นิ-ดา Chan Tha Ni Da ไม่ระบุ ผู้ฝึกตนให้งดงามเหมือนพระจันทร์
ฐณวรรณ 33 ทะ-นะ-วัน Tha Na Wan ไม่ระบุ มีทรัพย์
ทโยต 16 ทะ-โยด Tha Yot ชาย สว่าง
ธนรุจน์ 34 ทะ-นะ-รุด Tha Na Rut ไม่ระบุ -
สุภัทรธนัน 36 สุ-พัด-ทะ-นัน Su Phat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่เจริญรุ่งเรือง
ฉันทรัฐ 32 ฉัน-ทะ-รัด Chan Tha Rat ชาย ความงามน่าพอใจ
จันทร์ธณา 39 จัน-ทะ-นา Chan Tha Na หญิง มีความรู้เรื่องจันทร์
ณัจธพงศ์ 45 นัด-ทะ-พง Nat Tha Phong ชาย นักปราชญ์ผู้ทรงภูมิปัญญาของวงศ์ตระกูล
รจรินทน์ 38 รด-จะ-ริน-ทะ Rot Cha Rin Tha หญิง -
ธยาดา 15 ทะ-ยา-ดา Tha Ya Da หญิง คิดถึงคิดคำนึง
นันทสวัญญา 41 นัน-ทะ-สะ-วัน-ยา Nan Tha Sa Wan Ya หญิง -
ยุทธพันธุ์ 45 ยุด-ทะ-พัน Yut Tha Phan ชาย -
โชควัฒนา 29 โชก-วัด-ทะ-นา Chok Wat Tha Na ไม่ระบุ ผู้เจริญในโชค
นันทนิษฎ์ 42 นัน-ทะ-นิด Nan Tha Nit หญิง เป็นที่ยินดีและน่าปรารนา
ธนธัญรมัย 42 ทะ-นะ-ทัน-ระ-มัย Tha Na Than Ra Mai หญิง ผู้ยินดีในโชคและทรัพย์
รัฐชฏาพร 41 รัด-ทะ-ชะ-ดา-พอน Rat Tha Cha Da Phon หญิง -
นัดทวัณณ์ 40 นัด-ทะ-วัน Nat Tha Wan ชาย -
ณัฏฐญาภรณ์ 51 นัด-ทะ-ยา-พอน Nat Tha Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความรู้ของนักปราชญ์
ภัทรวดี 24 พัด-ทะ-ระ-วะ-ดี Phat Tha Ra Wa Di หญิง มีความเจริญเป็นสิริมงคล
สุทธวิชญ์ 38 สุด-ทะ-วิด Sut Tha Wit ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
สุธวิช 24 สุ-ทะ-วิด Su Tha Wit ชาย ผู้มีความดีงาม