บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธนะพงษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธนะพงษ์
ชื่อ ธนะพงษ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์สมบัติ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นะ-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Na Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนะพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธนะพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนะพงษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนะพงษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ธนะพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธนะพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนะพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธนะพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนะพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธนะพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พัทธวรรณ 36 พัด-ทะ-วัน Phat Tha Wan หญิง ผูกพันกับหนังสือ
จันทรัช 26 จัน-ทะ-รัด Chan Tha Rat หญิง ดาวพุธ
มนทยา 20 มน-ทะ-ยา Mon Tha Ya หญิง -
ธนากูล 19 ทะ-นา-กูน Tha Na Kun ชาย -
วิลทสินี 40 วิน-ทะ-สิ-นี Win Tha Si Ni หญิง -
ทวิวัฒน์ 38 ทะ-วิ-วัด Tha Wi Wat ชาย -
ปัจฐมา 27 ปัด-ทะ-มา Pat Tha Ma หญิง บัว
เดชธนา 15 เดด-ทะ-นา Det Tha Na ชาย -
วินทกร 21 วิน-ทะ-กอน Win Tha Kon ไม่ระบุ ผู้ประสบความรุ่งเรือง
นนทภรณ์ 30 นน-ทะ-พอน Non Tha Phon ไม่ระบุ ผู้มีความสุขดี
จันทรสี 34 จัน-ทะ-ระ-สี Chan Tha Ra Si หญิง -
วรรทนีย์ 44 วัน-ทะ-นี Wan Tha Ni หญิง การไหว้, ความเคารพ
ทมิฬ 15 ทะ-มิน Tha Min หญิง -
จันทวรรณ 35 จัน-ทะ-วัน Chan Tha Wan หญิง ผิวงามเหมือนแสงจันทร์
ทับทวี 21 ทับ-ทะ-วี Thap Tha Wi ไม่ระบุ -
จันทนีย์ 45 จัน-ทะ-นี Chan Tha Ni หญิง มีกลิ่นจัน
นัฐธนพัชร 45 นัด-ทะ-นะ-พัด-ชะ-ระ Nat Tha Na Phat Cha Ra หญิง -
พลัชธมนต์ 46 พะ-ลัด-ทะ-มน Pha Lat Tha Mon หญิง ผู้ไร้มลทินด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์
โมทยา 19 โมด-ทะ-ยา Mot Tha Ya หญิง เป็นที่ยินดี
ธฤดี 13 ทะ-รึ-ดี Tha Rue Di หญิง ความมั่นคง, ความตั้งมั่น
ธวัลกร 25 ทะ-วัน-กอน Tha Wan Kon หญิง มีรัศมีนวลงาม
สุวัฒนา 27 สุ-วัด-ทะ-นา Su Wat Tha Na หญิง มีความเจริญรุ่งเรืองดี
วิวัฒนินนทร์ 56 วิ-วัด-นิ-นน-ทะ Wi Wat Ni Non Tha ไม่ระบุ -
กันทรารมย์ 42 กัน-ทะ-รา-รม Kan Tha Ra Rom ไม่ระบุ -
ณัฏฐ์ธญา 45 นัด-ทะ-ยา Nat Tha Ya หญิง ผู้ทรงความรอบรู้ดังนักปราชญ์
ธนารดี 22 ทะ-นา-ระ-ดี Tha Na Ra Di ไม่ระบุ -
จันทต์แรม 39 จัน-ทะ-แรม Chan Tha Raem หญิง -
รินธภัทร 27 ริน-ทะ-พัด Rin Tha Phat ไม่ระบุ -
นันทนันท์ 39 นัน-ทะ-นัน Nan Tha Nan หญิง -
ธดาภรณ์ 25 ทะ-ดา-กอน Tha Da Kon หญิง ทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ, ผู้ประดับประดา
ภัทรภาม 17 พัด-ทะ-ระ-พาม Phat Tha Ra Pham ไม่ระบุ -
นันทนุช 23 นัน-ทะ-นุด Nan Tha Nut หญิง -
ณัฎฐกาญจน์ 49 นัด-ทะ-กาน Nat Tha Kan หญิง -
ธณิกา 15 ทะ-นิ-กา Tha Ni Ka หญิง ผู้มีทรัพย์
นนทกาญจน์ 37 นน-ทะ-กาน Non Tha Kan หญิง -
ธณะวรรณ 32 ทะ-นะ-วัน Tha Na Wan หญิง มีทรัพย์
ธนัสสรณ์ 45 ทะ-นัด-สอน Tha Nat Son ชาย -
รัฐพงศ์ 43 รัด-ทะ-พง Rat Tha Phong ชาย -
พิทยาพล 36 พิด-ทะ-ยา-พน Phit Tha Ya Phon ไม่ระบุ มีความรู้เป็นพลัง
ภูมิธยา 25 พูม-ทะ-ยา Phum Tha Ya ไม่ระบุ -