บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธนภรภัทร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธนภรภัทร
ชื่อ ธนภรภัทร ความหมาย แปลว่า ผู้ค้ำจุนสมบัติอันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นะ-พอน-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Na Phon Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนภรภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธนภรภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนภรภัทร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนภรภัทร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ ธนภรภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธนภรภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนภรภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธนภรภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนภรภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธนภรภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนภรภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธนภรภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนภรภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธนภรภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วรรณทนา 26 วัน-ทะ-นา Wan Tha Na หญิง การไหว้
ธเนศวร 28 ทะ-เน-สวน Tha Ne Suan ชาย -
พงษ์ธนา 33 พง-ทะ-นา Phong Tha Na ไม่ระบุ -
ธนันท์ 28 ทะ-นัน Tha Nan ไม่ระบุ ผู้มีทรัพย์
นัฎฐกานต์ 42 นัด-ทะ-กาน Nat Tha Kan หญิง -
จิตธนากานต์ 42 จิด-ทะ-นา-กาน Chit Tha Na Kan หญิง ผู้มีความคิดที่สนใจในทรัพย์
ธนพจน์ 37 ทะ-นะ-พด Tha Na Phot ชาย ผู้มีเพชรเป็นทรัพย์
ธนวงค์ 30 ทะ-นะ-วง Tha Na Wong ไม่ระบุ -
วิทณีย์ 40 วิด-ทะ-นี Wit Tha Ni หญิง หญิงผู้มีความรู้
จันทรสี 34 จัน-ทะ-ระ-สี Chan Tha Ra Si หญิง -
สิษฐพัชฏ์ 56 สิด-ทะ-พัด Sit Tha Phat ชาย ผู้มีเพชรและอำนาจ
ธะเนตร 22 ทะ-เนด Tha Net ชาย คนมั่งมี, เจ้าแห่งทรัพย์
ธวัลภรณ์ 39 ทะ-วัน-พอน Tha Wan Phon ไม่ระบุ เครื่องประดับที่ขาวบริสุทธ์
ธนันญภา 24 ทะ-นัน-ยะ-พา Tha Nan Ya Pha หญิง รัศมีของผู้มีทรัพย์
จินฐณรัตน์ 54 จิน-ทะ-นะ-รัด Chin Tha Na Rat หญิง ทองของพระราชาที่ฉลาดและมั่นคง
มันทวัน 30 มัน-ทะ-วัน Man Tha Wan ไม่ระบุ -
ธราพร 21 ทะ-รา-พอน Tha Ra Phon หญิง -
เจษฎายุทะ 32 เจด-สะ-ดา-ยุ-ทะ Chet Sa Da Yu Tha ไม่ระบุ -
ธนาคม 19 ทะ-นา-คม Tha Na Khom ชาย ผู้มีความสามารถในการหาทรัพย์
จันทรัตร์ 40 จัน-ทะ-รัด Chan Tha Rat หญิง น่ารักกว่า
วันทนีย์ 45 วัน-ทะ-นี Wan Tha Ni ชาย น่าไหว้, น่ารับถือ
ธมลวรรรณ 38 ทะ-มน-วัน-รน Tha Mon Wan Ron หญิง -
อนุทยา 22 อะ-นะ-ทะ-ยา A Na Tha Ya ไม่ระบุ ความกรุณา
วัณทนี 28 วัน-ทะ-นี Wan Tha Ni ไม่ระบุ การไหว้, ความเคารพ
พิทยากรณ์ 41 พิด-ทะ-ยา-กอน Phit Tha Ya Kon หญิง -
ธวัตร์ 30 ทะ-วัด Tha Wat ชาย เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
ภัทรสวันต์ 44 พัด-ทะ-ระ-สะ-วัน Phat Tha Ra Sa Wan ชาย จิตเป็นสุข
อิทธยา 24 อิด-ทะ-ยา It Tha Ya หญิง ได้รับการสรรเสริญ, ควรแก่การสรรเสริญ
สุพันธรักษ์ 51 สุ-พัน-ทะ-รัก Su Phan Tha Rak หญิง -
ธนันชญา 25 ทะ-นัน-ชะ-ยา Tha Nan Cha Ya ไม่ระบุ -
ธวัชร์ 29 ทะ-วัด Tha Wat ชาย เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
ธนชานันท์ 36 ทะ-นะ-ชา-นัน Tha Na Cha Nan หญิง ความยินดีที่เกิดมามีทรัพย์
นันทการ 21 นัน-ทะ-กาน Nan Tha Kan หญิง คนน่ารักและร่าเริง
ภัทรชนก 18 พัด-ทะ-ระ-ชะ-นก Phat Tha Ra Cha Nok ไม่ระบุ ที่ให้ความมีสิริมงคล
ปัทธมล 22 ปัด-ทะ-ทะ-มน Pat Tha Tha Mon ไม่ระบุ -
ยุทธรงค์ 33 ยุด-ทะ-รง Yut Tha Rong ชาย สนามรบ
ธรัญญา 21 ทะ-รัน-ยา Tha Ran Ya หญิง -
ธนกรณ์ 28 ทะ-นะ-กอน Tha Na Kon ชาย ผู้สร้างทรัพย์
คิณธนา 23 คิ-นะ-ทะ-นา Khi Na Tha Na หญิง -
จันทรนภา 27 จัน-ทะ-ระ-นะ-พา Chan Tha Ra Na Pha ไม่ระบุ ท้องฟ้าและพระจันทร์