บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธนดิษฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธนดิษฐ์
ชื่อ ธนดิษฐ์ ความหมาย แปลว่า ผู้สร้างทรัพย์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นะ-ดิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Na Dit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนดิษฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธนดิษฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนดิษฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธนดิษฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ ธนดิษฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธนดิษฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนดิษฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธนดิษฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนดิษฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธนดิษฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธนดิษฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธนดิษฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธรินทร์ชิตา 41 ทะ-ริน-ชิ-ตา Tha Rin Chi Ta หญิง ชัยชนะของผู้เป็นใหญ่
จิรันธนินท์ 51 จิ-รัน-ทะ-นิน Chi Ran Tha Nin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในนครตลอดกาล
ธวัฒน์ 31 ทะ-วัด Tha Wat ชาย เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
จินต์ธมน 41 จิน-ทะ-มน Chin Tha Mon หญิง ผู้ไร้มลทินดังคิด
ภัทราเรืองริน 45 พัด-ทะ-รา-เรือง-ริน Phat Tha Ra Rueang Rin หญิง ผู้สว่างและเจริญเสมอๆ
ณัฐธภา 24 นัด-ถะ-ทะ-พา Nat Tha Tha Pha หญิง -
ธนัฐ 22 ทะ-นัด Tha Nat ไม่ระบุ ดำรงอยู่อย่างคนมีทรัพย์
ธมนชนก 22 ทะ-มน-ชะ-นก Tha Mon Cha Nok ไม่ระบุ -
เมธพร 23 เมด-ทะ-พอน Met Tha Phon หญิง ประเสริฐด้วยปัญญา
นัฏฐพงษ์ 50 นัด-ทะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น
ณัฐนาทย์ 42 นัด-ทะ-นาด Nat Tha Nat หญิง ผู้อิ่มเอิบในความรู้
นนทยธรณ์ 41 นน-ทะ-ยะ-ทอน Non Tha Ya Thon หญิง ผู้ทรงความยินดี
สุพักตรทวี 42 สุ-พัก-ตะ-ระ-ทะ-วี Su Phak Ta Ra Tha Wi หญิง -
ณัฏฐณกานต์ 51 นัด-ทะ-นะ-กาน Nat Tha Na Kan หญิง ผู้เป็นที่รักซึ่งเป็นนักปราชญ์
ชัดชวารินท 30 ชัด-ชะ-วา-ริน-ทะ Chat Cha Wa Rin Tha ไม่ระบุ -
ทยุติ 17 ทะ-ยุด Tha Yut ชาย ความเรืองรองโชติช่วงเกียรติภูมิ
ธณานันต์ 36 ทะ-นา-นัด Tha Na Nat หญิง ผู้มีทรัพย์มากมาย
ไวทยะ 28 วัย-ทะ-ยะ Wai Tha Ya ชาย แตกฉานในความรู้
ธเชนต์ 25 ทะ-เชน Tha Chen ชาย -
ณัฐยชญ์ 41 นัด-ทะ-ยด Nat Tha Yot ชาย ผู้บูชานักปราชญ์,ผู้บูชาความรู้ยิ่ง
วธพร 22 วะ-ทะ-พอน Wa Tha Phon หญิง -
คัทลียา 31 คัด-ทะ-ลี-ยา Khat Tha Li Ya หญิง ก้วยไม้ชนิดหนึ่ง
พันทภรณ์ 37 พัน-ทะ-พอน Phan Tha Phon ไม่ระบุ -
ธรณ์ธวัล 42 ทอน-ทะ-วัน Thon Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์แห่งแผ่นดิน,ผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์
ธเนศพล 32 ทะ-เนด-พน Tha Net Phon ชาย กำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์
ธนิยารัชต์ 44 ทะ-นิ-ยา-รัด Tha Ni Ya Rat หญิง สตรีผู้ฐานะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง
จันทรพงษ์ 43 จัน-ทะ-ระ-พง Chan Tha Ra Phong ชาย ผู้สืบเชื้อสายจากพระจันทร์
ณัฎฐ์ทวัฒ 46 นัด-ทะ-วัด Nat Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
สุทธกาญจน์ 39 สุด-ทะ-กาน Sut Tha Kan ไม่ระบุ -
ธนกฤต 14 ทะ-นะ-กริด Tha Na Krit ชาย ผู้สร้างทรัพย์สิน
ทวีภรณ์ 33 ทะ-วี-พอน Tha Wi Phon หญิง ความประเสริฐที่เพิ่มขึ้น
อนันท์ฐกฤต 44 อะ-นัน-ทะ-กริด A Nan Tha Krit ไม่ระบุ -
มัณฑทนา 24 มัน-ทะ-นา Man Tha Na หญิง คำสดุดี
นนทกาญจน์ 37 นน-ทะ-กาน Non Tha Kan หญิง ทองแห่งความสุข
ธนาบัตร 23 ทะ-นา-บัด Tha Na Bat หญิง -
ณัฐทวรรณ 38 นัด-ถะ-ทะ-วัน Nat Tha Tha Wan ไม่ระบุ -
นันธวัช 30 นัน-ทะ-วัด Nan Tha Wat ชาย ผู้มีความยินดีในธง
นันทวัลย์ 48 นัน-ทะ-วัน Nan Tha Wan หญิง ชื่อสวนของพระอินทร์
ธนพิชญ์ 36 ทะ-นะ-พิด Tha Na Phit หญิง ผู้รู้เรื่องทรัพย์สมบัติ
สินทวี 30 สิน-ทะ-วี Sin Tha Wi หญิง -