บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย
ชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความรัก เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นัด-ปะ-นัย และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Nat Pa Nai
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 59
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ดิฐพงษ์ 37 ดิด-ทะ-พง Dit Tha Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่ตั้งมั่นอยู่
ฉันทมัต 27 ฉัน-ทะ-มัด Chan Tha Mat ชาย มีความพอใจ
ธัญญ์ธนพร 46 ทัน-ทะ-นะ-พอน Than Tha Na Phon หญิง ผู้มั่งมีด้วยทรัพย์อันประเสริฐ
นนทกานต์ 30 นน-ทะ-กาน Non Tha Kan ไม่ระบุ ผู้น่ารักน่ายินดี
ธิปธนัท 24 ทีบ-ทะ-นัน Thip Tha Nan ชาย หัวหน้าผู้ร่ำรวย, ผู้นำคนรวย
ณัฐอัตถ์ 41 นัด-ทะ-อัด Nat Tha At ชาย ผู้มีประโยชน์ของนักปราชญ์
ธนวัฒน์ 36 ทะ-นะ-วัด Tha Na Wat ชาย เจริญด้วยทรัพย์
ณัฐทวี 32 นัด-ถะ-ทะ-วี Nat Tha Tha Wi ไม่ระบุ -
ยุทธพัชร 32 ยุด-ทะ-พัด Yut Tha Phat ไม่ระบุ -
สุนันทนา 29 สุ-นัน-ทะ-นา Su Nan Tha Na หญิง -
พูนทวี 29 พูน-ทะ-วี Phun Tha Wi ชาย -
หัสธชัย 34 หัด-ทะ-ชัย Hat Tha Chai ชาย ผู้มีความสุขในชัยชนะ
ณัฏฐธนัน 45 นัด-ทะ-ทะ-นัน Nat Tha Tha Nan หญิง นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์
กุฎธญา 16 กด-ทะ-ยา Kot Tha Ya ไม่ระบุ -
พัฒนวรัตน์ 51 พัด-ทะ-นะ-วะ-รัด Phat Tha Na Wa Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความเจริญ
ภัทรชน 17 พัด-ทะ-ระ-ชน Phat Tha Ra Chon ชาย -
ธชรัฐ 23 ทะ-ชะ-รัด Tha Cha Rat ชาย เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ
ก่อวัฒนา 27 ก่อ-วัด-ทะ-นา Ko Wat Tha Na ไม่ระบุ -
อัธรา 19 อัด-ทะ-รา At Tha Ra หญิง -
ปัฐธวีภรณ์ 51 ปัด-ทะ-วี-พอน Pat Tha Wi Phon หญิง -
ภัทรพล 24 พัด-ทะ-ระ-พน Phat Tha Ra Phon ชาย พลังแห่งความสุข
ฉันทลักษณ์ 44 ฉัน-ทะ-ลัก Chan Tha Lak หญิง ตำราว่าด้วยคำประพันธ์
ภัทรวิน 25 พัด-ทะ-ระ-วิน Phat Tha Ra Win ชาย มีความสุข, ความรุ่งเรือง
สุพิทยา 30 สุ-พิด-ทะ-ยา Su Phit Tha Ya หญิง ผู้มีความรู้ดี
ธวัชธร 24 ทะ-วัด-ทอน Tha Wat Thon ชาย -
ภัตธนลภย์ 41 พัด-ทะ-นะ-ลบ Phat Tha Na Lop ชาย ผู้ได้ทรัพย์จากข้าว
มัณฑการ์ 32 มัน-ทะ-กา Man Tha Ka ไม่ระบุ -
กัณฑกาน 20 กัน-ทะ-กาน Kan Tha Kan ชาย ทองที่คอ
ภูทนงค์ 24 พู-ทะ-นง Phu Tha Nong ชาย -
ทชาณัท 14 ทะ-ชา-นัด Tha Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้ซึ่งความรู้
ภัทรฐ์สกล 42 พัด-ทะ-ระ-สะ-กน Phat Tha Ra Sa Kon ชาย ผู้มีความประเสริฐทั้งหมด
ธนัษภร 22 ทะ-นัด-พอน Tha Nat Phon ไม่ระบุ มีทรัพย์อันประเสริฐ
สาทนา 15 สา-ทะ-นา Sa Tha Na หญิง -
ฉันทวัศ 32 ฉัน-ทะ-วัด Chan Tha Wat ไม่ระบุ ผู้พอใจในอำนาจ
ธชาภัทร 17 ทะ-ชา-พัด Tha Cha Phat ได้ทั้งชายและหญิง ธงแห่งความเจริญ
นันท์ธนินทร์ 56 นัน-ทะ-นิน Nan Tha Nin หญิง เจ้าแห่งทรัพย์ที่ยินดี,ผู้ยินดีในความยิ่งใหญ่ในทรัพย์
จิทธิมา 25 จิ-ทะ-ทิ-มา Chi Tha Thi Ma หญิง -
ทวีวิทย์ 42 ทะ-วี-วิด Tha Wi Wit ชาย -
จันทวัน 31 จัน-ทะ-วัน Chan Tha Wan หญิง ผิวงามเหมือนแสงจันทร์
วรินทร์ธนา 43 วะ-ริน-ทะ-นา Wa Rin Tha Na ไม่ระบุ ผู้ที่ประเสริฐและเป็นใหญ่ในทรัพย์