บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย
ชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความรัก เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นัด-ปะ-นัย และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Nat Pa Nai
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 59
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธณัฏฐ์ปณัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พัทธรินทร์ 44 พัด-ทะ-ริน Phat Tha Rin ชาย ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
ธมะนิต 25 ทะ-มะ-นิด Tha Ma Nit ชาย -
สันทนา 23 สัน-ทะ-นา San Tha Na หญิง การเปรียบเทียบ
พันธนันท์ 45 พัน-ทะ-นัน Phan Tha Nan หญิง ยินดีในความผูกพัน
ธนาวรรณ 29 ทะ-นา-วัน Tha Na Wan หญิง ผู้สวยด้วยทรัพย์
ธณัฎฐ์ 36 ทะ-นัด Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงความรู้, ท่านผู้เป็นนักปราชญ์
พัฒนรัฐ 37 พัด-ทะ-นะ-รัด Phat Tha Na Rat ไม่ระบุ -
ฉัฐวรัตถ์ 45 ฉัด-ทะ-วะ-รัด Chat Tha Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง ประโยชน์อันประเสริฐ 6 ประการ
ธนัญติกาญจน์ 50 ทะ-นัน-ติ-กาน Tha Nan Ti Kan หญิง -
จิรวัฒนา 33 จิ-ระ-วัด-ทะ-นา Chi Ra Wat Tha Na หญิง -
ณธนัท 19 นะ-ทะ-นัด Na Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่ในความร่ำรวย
ธยานิษฐ์ 44 ทะ-ยา-นิด Tha Ya Nit หญิง ตั้งมั่นในความคิดคำนึง
กัญฐมาศ 31 กัน-ทะ-มาด Kan Tha Mat ไม่ระบุ หญิงที่มั่นคงดั่งทองคำ
ธรุวสนธิ์ 44 ทะ-รุ-วะ-สน Tha Ru Wa Son ชาย ชื่อบุคคล
ธนัชญ์ 28 ทะ-นัด Tha Nat ไม่ระบุ ผู้รอบรู้เรื่องการเงิน
วรรณธณา 29 วัน-นะ-ทะ-นา Wan Na Tha Na ไม่ระบุ -
ธนิต 16 ทะ-นิด Tha Nit ชาย หนัก, เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่าพยัญชนะธนิต
ธสร 15 ทะ-สอน Tha Son หญิง ทรงไว้ซึ่งความกล้าหาญ
ไพน์ทวี 45 พัย-ทะ-วี Phai Tha Wi ชาย ชื่อชนเผ่านักรบ
บทมโกส 20 บด-ทะ-มะ-โกด Bot Tha Ma Kot ชาย พุ่มบัว
นันทซิน 31 นัน-ทะ-ซิน Nan Tha Sin ไม่ระบุ -
ภูธเรศ 20 พู-ทะ-เรด Phu Tha Ret ชาย -
ภูธนิตย์ 36 พู-ทะ-นิด Phu Tha Nit ชาย ผู้มีทรัพย์อย่างยั่งยืนแห่งแผ่นดิน
รัฐวัชร 33 รัด-ทะ-วัด Rat Tha Wat ไม่ระบุ -
สันทภรณ์ 36 สัน-ทะ-พอน San Tha Phon หญิง -
พัทรินทร์ 40 พัด-ทะ-ริน Phat Tha Rin หญิง ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
ภัทรพงศ์ 36 พัด-ทะ-ระ-พง Phat Tha Ra Phong ชาย เชื้อสายตระกูลที่ดีงาม
ธวัชรินทร์ 43 ทะ-วัด-ริน Tha Wat Rin ไม่ระบุ -
ธนัชพร 27 ทะ-นัด-ชะ-พอน Tha Nat Cha Phon หญิง มีพรอันเกิดจากทรัพย์
ธวัลชวินทร์ 51 ทะ-วัด-ชะ-วิน Tha Wat Cha Win ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่ฉลาดและบริสุทธิ์
หทัยณัฏฐพัช 59 หะ-ทัย-นัด-ทะ-พัด Ha Thai Nat Tha Phat หญิง ใจที่อยู่ในกรอบของความรู้ที่มั่นคง
ฉันทยา 24 ฉัน-ทะ-ยา Chan Tha Ya หญิง พอใจ
จันทภา 18 จัน-ทะ-พา Chan Tha Pha หญิง แสงจันทร์
สุวัฒนานนท์ 47 สุ-วัด-ทะ-นา-นน Su Wat Tha Na Non ชาย -
ธนาภา 12 ทะ-นา-พา Tha Na Pha ชาย รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
วลัญช์ธภัทร 45 วะ-ลัน-ทะ-พัด Wa Lan Tha Phat หญิง เครื่องหมายแห่งความดีงาม
พุทธิ์ธนัน 45 พุด-ทะ-นัน Phut Tha Nan ชาย ผู้มีทรัพย์ด้วยปัญญา
ฉัตรธนัศรณ์ 54 ฉัด-ทะ-นัด-สอน Chat Tha Nat Son หญิง ร่มเงาของทรัพย์อันเป็นที่พึ่ง
วิธรทร 23 วิ-ทะ-ละ-ทอน Wi Tha La Thon หญิง -
ฐณธรณ์ 36 ทะ-นะ-ทอน Tha Na Thon หญิง ทรงไว้ซึ่งความรู้อันมั่นคง