บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร
ชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร ความหมาย แปลว่า ผู้ตั้งมั่นในความเป็นนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นัด-ทะ-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Nat Tha Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 105 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธนพร 21 ทะ-นะ-พอน Tha Na Phon หญิง มีทรัพย์เป็นพร มีทรัพย์ประเสริฐ
ศุธยา 21 สุ-ทะ-ยา Su Tha Ya หญิง แจ่มใส, ถูกต้อง
ณัชช์ธนิก 36 นัด-ทะ-นิก Nat Tha Nik ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ร่ำรวยที่เกิดมาให้ความรู้
วัฒณี 25 วัด-ทะ-นี Wat Tha Ni ไม่ระบุ ควรเพิ่มพูน
อัทรินทร์ 38 อัด-ทะ-ริน At Tha Rin ชาย เจ้าเขาชื่อภูเขาหิมาลัย
แสงอนัทร 31 แสง-อะ-นัน-ทะ-ระ Saeng A Nan Tha Ra หญิง -
ยุทธสาสตร์ 45 ยุด-ทะ-สาด Yut Tha Sat ชาย ความรู้ที่ใช้ในการต่อสู้
ธวัฒ 17 ทะ-วัด Tha Wat ชาย เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
ภัทรณิตา 23 พัด-ทะ-ระ-นิ-ตา Phat Tha Ra Ni Ta ไม่ระบุ -
ธนานันต์ 36 ทะ-นา-นัน Tha Na Nan ชาย ผู้ยินดีในทรัพย์
พัทชลี 28 พัด-ทะ-ชะ-ลี Phat Tha Cha Li ไม่ระบุ -
เมทะนี 24 เม-ทะ-นี Me Tha Ni หญิง แผ่นดิน
เวธนี 24 เว-ทะ-นี We Tha Ni หญิง สว่าน, มีปัญญาเฉียบแหลม
รินทร์ลภัส 45 ริน-ทะ-ละ-พัด Rin Tha La Phat หญิง -
มทนาลัย 30 มะ-ทะ-นา-ลัย Ma Tha Na Lai หญิง บ่อเกิดแห่งความรัก, ดอกบัว
ธวัชธร 24 ทะ-วัด-ทอน Tha Wat Thon ชาย -
ปัทมนิภา 23 ปัด-ทะ-มะ-นิ-พา Pat Tha Ma Ni Pha หญิง เปรียบได้ดังดอกบัว
พิทยุตม์ 39 พิด-ทะ-ยุด Phit Tha Yut ชาย ผู้มีความรู้สูงสุด
สุวัทนา 25 สุ-วัด-ทะ-นา Su Wat Tha Na ไม่ระบุ ผู้มีหน้าตาสวยงาม
จินต์ณฐนันท์ 65 จิน-นะ-ทะ-นัน Chin Na Tha Nan หญิง ความคิดและความยินดีของนักปราชญ์
กิตติ์ธนัตถ์ 50 กิด-ทะ-นัด Kit Tha Nat ชาย ผู้สำเร็จในทรัพย์และมีชื่อเสียง
ธเนต 14 ทะ-เนด Tha Net ชาย คนมั่งมี, เจ้าแห่งทรัพย์
วิวัฒนา 29 วิ-วัด-ทะ-นา Wi Wat Tha Na ชาย -
ภัทรดา 12 พัด-ทะ-ระ-ดา Phat Tha Ra Da หญิง โชคดี, ความเจริญรุ่งเรือง
นัทธบดินทร์ 40 นัด-ทะ-บะ-ดิน Nat Tha Ba Din ชาย ผู้เกี่ยวข้องกับกษัตริย์
พัทนัย 30 พัด-ทะ-นัย Phat Tha Nai ชาย พูดเพราะใจกว้าง
ฉันทพิชญา 34 ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา Chan Tha Phit Cha Ya หญิง ผู้รู้แจ้งความพอใจ
ศักดิ์ทวี 40 สัก-ทะ-วี Sak Tha Wi ชาย -
ธนีอนงค์ 42 ทะ-นี-อะ-นง Tha Ni A Nong หญิง -
นทณัฐ 24 นด-ทะ-นัด Not Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้น่ารัก
มนัญฐณัฏฐ์ 63 มะ-นัน-ทะ-นัด Ma Nan Tha Nat หญิง ผู้มีใจเป็นนักปราชญ์
กัญฐณา 24 กัน-ทะ-นา Kan Tha Na หญิง หญิงที่มีความรู้มั่นคง
ทลอม 18 ทะ-ลอม Tha Lom หญิง -
ยศฐ 24 ยะ-สะ-ทะ Ya Sa Tha ชาย ยศ เกียรติ
ธราพัชร์ 36 ทะ-รา-พัด Tha Ra Phat หญิง ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
พันธนันท์ 45 พัน-ทะ-นัน Phan Tha Nan หญิง ยินดีในความผูกพัน
ชัดชวารินท 30 ชัด-ชะ-วา-ริน-ทะ Chat Cha Wa Rin Tha ไม่ระบุ -
ธนเสฏฐ์ 45 ทะ-นะ-เสด Tha Na Set ชาย ผู้เป็นเลิศในทรัพย์
ธนยาพัชร์ 45 ทะ-นะ-ยา-พัด Tha Na Ya Phat หญิง -
ฉัตรพันธกุล 45 ฉัด-พัน-ทะ-กุน Chat Phan Tha Kun ชาย ผู้ผูกพันด้วยร่มเงาของเชื้อสาย