บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร
ชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร ความหมาย แปลว่า ผู้ตั้งมั่นในความเป็นนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นัด-ทะ-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Nat Tha Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 105 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธณัฏฐ์ฐกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อุทยาน 22 อุ-ทะ-ยาน U Tha Yan ชาย -
ทวิชา 14 ทะ-วิ-ชา Tha Wi Cha ชาย ผู้เกิดสองหน , นก, พราหมณ์
นันทพงษ์ 38 นัน-ทะ-พง Nan Tha Phong ชาย เชื้อสายแห่งความสุข
ทนันไชย 34 ทะ-นัน-ชัย Tha Nan Chai หญิง ผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ
ณัทธมนต์ 36 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง ผู้ไร้มลทินที่ให้ความรู้
ธนัตถ์ณภัทร 41 ทะ-นัด-นะ-พัด Tha Nat Na Phat ชาย ผู้ประเสริฐด้วยปัญญาและมีทรัพย์อันเป็นประโยชน์
นันทนิตย์ 44 นัน-ทะ-นิด Nan Tha Nit หญิง เป็นที่ยินดีและน่าปรารนา
ชูทวีป 20 ชู-ทะ-วีบ Chu Tha Wip ชาย -
อาทยา 17 อา-ทะ-ยา A Tha Ya หญิง -
จันทรพงษ์ 43 จัน-ทะ-ระ-พง Chan Tha Ra Phong ชาย ผู้สืบเชื้อสายจากพระจันทร์
กฤตฐปนีย์ 45 กริด-ทะ-ปา-นี Krit Tha Pa Ni หญิง ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่บนความสำเร็จ
กฤชทยา 14 กริด-ชะ-ทะ-ยา Krit Cha Tha Ya หญิง ผู้มีอาวุธเป็นความรู้
ฐิฑรีย์ 44 ถิ-ทะ-รี Thi Tha Ri ไม่ระบุ -
นันทณัฐ 33 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง ปราชญผู้มีความยินดี
ธนภักษร 23 ทะ-นะ-พัก-สอน Tha Na Phak Son หญิง ตัวหนังสือที่มีรัศมีแห่งทรัพย์
ทวีโชค 24 ทะ-วี-โชก Tha Wi Chok ชาย โชคดีที่เพิ่มขึ้น
ธนญา 14 ทะ-นะ-ยา Tha Na Ya หญิง ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์
ฐปนพัฒน์ 45 ทะ-ปะ-นะ-พัด Tha Pa Na Phat ชาย มีดำรงอยู่อย่างรุ่งเรือง
ธนรัชศ์ 35 ทะ-นะ-รัด-ชะ Tha Na Rat Cha ไม่ระบุ -
จันทรวิมล 41 จัน-ทะ-ระ-วิ-มน Chan Tha Ra Wi Mon หญิง บริสุทธิ์ดังดวงจันทร์
ฐนปวัสส์ 49 ทะ-นะ-ปะ-วัด Tha Na Pa Wat ชาย ผู้มั่นคงตลอดกาล
นันทญา 20 นัน-ทะ-ยา Nan Tha Ya หญิง ผู้รู้ที่น่ารัก
ณธนวรรณ์ 42 นะ-ทะ-นะ-วัน Na Tha Na Wan ไม่ระบุ ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งทรัพย์
ทวีพันธ์ 44 ทะ-วี-พัน Tha Wi Phan ชาย -
อินทกันตา 30 อิน-ทะ-กัน-ตา In Tha Kan Ta หญิง ความน่ารักของผู้ยิ่งใหญ่
อรรธยา 27 อัน-ทะ-ยา An Tha Ya หญิง -
ธณัชญ์ฐิตา 45 ทะ-นัด-ถิ-ตา Tha Nat Thi Ta หญิง ผู้ตั้งมั่นความรู้ที่ให้ความรู้ของเธอ
พัทชลี 28 พัด-ทะ-ชะ-ลี Phat Tha Cha Li ไม่ระบุ -
ศุภธยาน์ 36 สุ-พะ-ทะ-ยา Su Pha Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาพิจารณาความเป็นมงคล
นัทธรัตน์ 39 นัด-ทะ-รัด Nat Tha Rat ไม่ระบุ -
สันธยา 29 สัน-ทะ-ยา San Tha Ya ไม่ระบุ -
ณัฏฐนภัส 44 นัด-ทะ-นะ-พัด Nat Tha Na Phat ไม่ระบุ ท้องฟ้าของนักปราชญ์
วัฒนชาติ 28 วัด-ทะ-นะ-ชาด Wat Tha Na Chat ไม่ระบุ -
ธพัชนันท์ 42 ทะ-พัด-นัน Tha Phat Nan หญิง -
วัทนวิภา 28 วัด-ทะ-นะ-วิ-พา Wat Tha Na Wi Pha ไม่ระบุ ใบหน้าสวย พูดเก่ง
วิทยายุทธ์ 43 วิด-ทะ-ยา-ยุด Wit Tha Ya Yut ไม่ระบุ -
ธนภรภัทร 24 ทะ-นะ-พอน-พัด Tha Na Phon Phat หญิง ผู้ค้ำจุนสมบัติอันประเสริฐ
ธวนิตว์ 37 ทะ-วะ-นิด Tha Wa Nit ชาย แบบแผนการแต่โคลงกลอน
สิษฐสรัญญ์ 56 สิด-ทะ-สะ-รัน Sit Tha Sa Ran ชาย ผู้มำอำนาจเป็นที่พึ่ง
จิรธนินธ์ 45 จิ-ระ-ทะ-นิน Chi Ra Tha Nin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ตลอดกาล