บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธณัฎฐ์ภรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธณัฎฐ์ภรณ์
ชื่อ ธณัฎฐ์ภรณ์ ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้ประดับไปด้วยทรัพย์สมบัติ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นัด-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Nat Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณัฎฐ์ภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 55
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธณัฎฐ์ภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณัฎฐ์ภรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณัฎฐ์ภรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ธณัฎฐ์ภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธณัฎฐ์ภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณัฎฐ์ภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธณัฎฐ์ภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณัฎฐ์ภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธณัฎฐ์ภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณัฎฐ์ภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธณัฎฐ์ภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภัทรปรีดา 25 พัด-ทะ-ระ-ปรี-ดา Phat Tha Ra Pri Da หญิง -
เมธยา 20 เมด-ทะ-ยะ Met Tha Ya หญิง เข็มแข็ง
กิจวิพัฒน 41 กิด-วิ-พัด-ทะ-นะ Kit Wi Phat Tha Na ชาย -
คณิฏฐ์ธชญา 51 คะ-นิด-ทะ-ชะ-ยา Kha Nit Tha Cha Ya หญิง ผู้รู้หลักชัยแห่งความงามของหมู่คน
ธนากาญจน์ 36 ทะ-นา-กาน Tha Na Kan หญิง -
สุพัฒน์เสฏฐ 64 สุ-พัด-ทะ-นะ-เสด Su Phat Tha Na Set ชาย ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ
ธนิกานต์ 32 ทะ-นิ-กาน Tha Ni Kan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่น่ารัก
ภทพร 14 พะ-ทะ-พอน Pha Tha Phon หญิง ผู้ประเสริฐและเจริญ
ธวัชกุล 24 ทะ-วัด-กุน Tha Wat Kun ชาย -
ทวิกานต์ 30 ทะ-วิ-กาน Tha Wi Kan ไม่ระบุ -
ธวลิดา 22 ทะ-วะ-ลิ-ดา Tha Wa Li Da ไม่ระบุ ทำให้บริสุทธิ์
นรรษฐมน 36 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง ผู้มีใจสำเร็จ, ผู้มีใจสมบูรณ์
ทยากร 15 ทะ-ยา-กอน Tha Ya Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
มัณฑณา 23 มัน-ทะ-นา Man Tha Na หญิง คำสดุดี
นันทนาพร 33 นัน-ทะ-นา-พอน Nan Tha Na Phon ไม่ระบุ -
ธนภูมิ 21 ทะ-นะ-พูม Tha Na Phum ชาย พื้นที่แห่งทรัพย์
ธีรธนานาฎ 36 ที-ระ-ทะ-นา-นาด Thi Ra Tha Na Nat หญิง นักปราชญ์สาวสวยผู้มีทรัพย์, สาวสวยผู้ฉลาดและร่ำรวย
ทรรศ์ธัญกร 42 ทัน-ทัน-ทะ-กอน Than Than Tha Kon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สร้างความมงคลด้วยการดู
ชัยพระทัยทวี 57 ชัย-พระ-ทัย-ทะ-วี Chai Phra Thai Tha Wi ชาย -
ชัยทวี 28 ชัย-ทะ-วี Chai Tha Wi ไม่ระบุ ชัยชนะที่เพิ่มขึ้น
วิฑรู 19 วิ-ทะ-รู Wi Tha Ru ชาย -
สุทยุต 21 สุ-ทะ-ยุด Su Tha Yut ชาย ส่องแสงอย่างงดงาน
ธนสัน 25 ทะ-นะ-สัน Tha Na San ชาย ได้รับเงิน
กัญญ์ธนภรณ์ 50 กัน-ทะ-นะ-พอน Kan Tha Na Phon หญิง หญิงผู้ค้ำจุนทรัพย์
พัทธนิษฐ์ 48 พัด-ทะ-ทะ-นิด Phat Tha Tha Nit หญิง -
ธบดี 14 ทะ-บะ-ดี Tha Ba Di ชาย กษัตริย์ผู้ครอง
ธนทัด 15 ทะ-นะ-ทัด Tha Na That ชาย มีทรัพย์
ภัทรธีนันท์ 45 พัด-ทะ-ระ-ที-นัน Phat Tha Ra Thi Nan ชาย นักปราชญ์ที่ประเสริฐและมีความสุข
นัฏฐกรณ์ 46 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon ชาย -
ภัทยา 15 พัด-ทะ-ยา Phat Tha Ya หญิง -
มณฑพันธ์ 43 มัน-ทะ-พัน Man Tha Phan หญิง -
ภัทรชน 17 พัด-ทะ-ระ-ชน Phat Tha Ra Chon ชาย -
พรทกานต์ 32 พอน-ทะ-กาน Phon Tha Kan หญิง -
กฤษธนานันต์ 42 กริด-สะ-ทะ-นา-นัน Krit Sa Tha Na Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีเกียรติเนื่องจากมีทรัพย์มาก
นันทกากาญจน์ 43 นัน-ทะ-กา-กาน Nan Tha Ka Kan หญิง -
วิลทสินี 40 วิน-ทะ-สิ-นี Win Tha Si Ni หญิง -
ธรียุทธ 29 ทะ-รี-ยุด Tha Ri Yut ชาย -
ธันฐกรณ์ 41 ทัน-ทะ-กอน Than Tha Kon ชาย -
นัทธนพ 27 นัด-ทะ-นบ Nat Tha Nop ชาย คนใหม่ผู้ผูกพัน
พัฒน์ธนาภา 41 พัด-ทะ-นา-พา Phat Tha Na Pha หญิง แสงสว่างแห่งทรัพย์ที่เจริญงอกงาม