บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธณณท์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธณณท์
ชื่อ ธณณท์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความสุข เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Non
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณณท์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธณณท์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณณท์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธณณท์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ธณณท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธณณท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณณท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ธณณท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณณท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธณณท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณณท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธณณท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณณท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธณณท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธณณท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธณณท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
แสงอนัทร 31 แสง-อะ-นัน-ทะ-ระ Saeng A Nan Tha Ra หญิง -
นันทน์นพิน 51 นัน-ทะ-นะ-พิน Nan Tha Na Phin หญิง ผู้มีความสุขใหม่ๆเสมอ ,ผู้มีความสาวอันน่ายินดี
ธณชพร 23 ทะ-นะ-ชะ-พร Tha Na Cha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์สมบัติอันประเสริฐ
ธนธิติ 24 ทะ-นะ-ทิ-ติ Tha Na Thi Ti ชาย ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์
สัทมน 22 สัด-ทะ-มน Sat Tha Mon ไม่ระบุ บ้าน, น้ำ
ธนรัฐ 26 ทะ-นะ-รัด Tha Na Rat หญิง -
ทณัฏฐ์ชัย 51 ทะ-นัด-ชัย Tha Nat Chai ชาย ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์
ณัฐฑริกานต์ 48 นัด-ถะ-ทะ-ริ-กาน Nat Tha Tha Ri Kan หญิง -
ขวัญธนา 26 ขวัน-ทะ-นา Khwan Tha Na ไม่ระบุ -
ธวัลรัชว์ 45 ทะ-วัน-รัด-ชะ Tha Wan Rat Cha หญิง -
ณัฐธนิฏฐา 50 นัด-ทะ-นิด-ถา Nat Tha Nit Tha หญิง ดาวฤกษ์ดวงที่ 23 ของนักปราชญ์
รัฐปราณี 36 รัด-ทะ-ปรา-นี Rat Tha Pra Ni หญิง -
ธนัสญา 25 ทะ-นัด-ยา Tha Nat Ya หญิง -
วัทนวร 26 วัด-ทะ-นะ-วอน Wat Tha Na Won ชาย ใบหน้าสวย, พูดเก่ง
ณัฏฐ์ธวัลยา 65 นัด-ทะ-วัน-ยา Nat Tha Wan Ya หญิง ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ทะนง 12 ทะ-นง Tha Nong ชาย องค์แห่งทรัพย์
อุท 8 อุ-ทะ U Tha ไม่ระบุ -
กัญฐณัฏฐ์ 54 กัน-ทะ-นัด Kan Tha Nat หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
ธนัทรัช 24 ทะ-นัด-รัด Tha Nat Rat หญิง -
ยุทธนันท์ 38 ยุด-ทะ-นัน Yut Tha Nan ชาย ผู้ยินดีในการรบ
ธนบดี 19 ทะ-นะ-บอ-ดี Tha Na Bo Di ชาย เจ้าของทรัพย์สมบัติ
ทวีวัฒน์ 41 ทะ-วี-วัด Tha Wi Wat ชาย ความเจริญที่เพิ่มขึ้น
เมทวิน 23 เม-ทะ-วิน Me Tha Win ไม่ระบุ ผู้มีปัญญา, ฉลาด
พฤษธวัช 29 พรึด-ทะ-วัด Phruet Tha Wat ชาย พระศิวะ
พัฒนพรรณ 41 พัด-ทะ-นะ-พัน Phat Tha Na Phan หญิง -
นนท์ธนิต 36 นน-ทะ-นิด Non Tha Nit ชาย เสียงอันเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไป
ธมธฤต 17 ทม-ทะ-ริด Thom Tha Rit ชาย ผู้ตั้งมั่นคุณความดี
สุพันธรักษ์ 51 สุ-พัน-ทะ-รัก Su Phan Tha Rak หญิง -
นลธวัช 27 นน-ทะ-วัด Non Tha Wat ชาย ผู้ยินดีในความเจริญ
ธนัตว์สุดา 41 ทะ-นัด-สุ-ดา Tha Nat Su Da หญิง หญิงซึ่งมีทรัพย์และเงินทองเป็นของตน
ศิรินทณรัตน์ 55 สิ-ริน-ทะ-นะ-รัด Si Rin Tha Na Rat หญิง ผู้ที่เป็นใหญ่ดุจดวงแก้ว
พิทยาภรณ์ 41 พิด-ทะ-ยา-พอน Phit Tha Ya Phon หญิง หญิงสวยงามด้วยความรู้
ณัทธมน 24 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่เกิดมาให้ความรู้
พัทธภาพ 27 พัด-ทะ-พาบ Phat Tha Phap ชาย มีใจรักจดจ่อ
รัฐอาชว์ 41 รัด-ทะ-อาด Rat Tha At ชาย ผู้ซื่อตรงแห่งรัฐ
ทยาติ 17 ทะ-ยาด Tha Yat หญิง ผูกพัน
จันทนิภา 27 จัน-ทะ-นิ-พา Chan Tha Ni Pha หญิง แสงจันทร์, เสมือนพระจันทร์
จันธะนา 29 จัน-ทะ-นา Chan Tha Na หญิง มีความรู้เรื่องจันทร์
คณินทร์ธาร 41 คะ-นิน-ทะ-ทาน Kha Nin Tha Than ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ในความเป็นใหญ่ของหมู่คน
ชนภัทรภรณ์ 36 ชะ-นะ-พัด-ทะ-ระ-พอน Cha Na Phat Tha Ra Phon หญิง ผู้เป็นบุคคลที่ได้รับการเลี้ยงดูอันดีงาม,ผู้ประดับด้วยความเจริญของหมู่คน