บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ทิพย์เกษร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ทิพย์เกษร
ชื่อ ทิพย์เกษร ความหมาย แปลว่า พืชกินแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทิบ-เก-สอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thip Ke Son
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิพย์เกษร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ทิพย์เกษร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิพย์เกษร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิพย์เกษร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 101 หรือ 11
หมายเลข 11 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความขัดแย้งและการถูกหักหลัง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มักมีปัญหากับคนรอบข้าง ถูกเพื่อนพ้องทรยศหักหลัง และมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร รวมไปถึงเนื้องอก
ชื่อ ทิพย์เกษร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ทิพย์เกษร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทิพย์เกษร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ทิพย์เกษร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มาลัยทิพย์ 54 มา-ลัย-ทิบ Ma Lai Thip หญิง -
ออมทิพ 30 ออม-ทิบ Om Thip ไม่ระบุ -
สุทิพย์ 38 สุ-ทิบ Su Thip หญิง -
น้ำทิพย์ 38 น้าม-ทิบ Nam Thip หญิง น้ำจากสวรรค์
ปิ่นทิพย์ 42 ปิ่น-ทิบ Pin Thip หญิง เครื่องประดับวิเศษใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก
จุฑาธิปดิ์ 35 จุ-ทา-ทิบ Chu Tha Thip ไม่ระบุ ความเป็นใหญ่ทั้งหลาย
ทิพย์เกสร 44 ทิบ-เก-สอน Thip Ke Son หญิง -
ประเทืองทิพย์ 58 ประ-เทือง-ทิบ Pra Thueang Thip หญิง -
ชวนทิพ 26 ชวน-ทิบ Chuan Thip หญิง -
กมลทิพ 25 กะ-มน-ทิบ Ka Mon Thip ไม่ระบุ ใจดีงาม, ใจของเทวดา
ทิพสุวรรณ 40 ทิบ-สุ-วัน Thip Su Wan หญิง -
ภรณ์ทิพย์ 49 พอน-ทิบ Phon Thip หญิง -
กบินทร์ทิพย์ 56 กะ-บิน-ทิบ Ka Bin Thip ไม่ระบุ พญาลิงในสวรรค์
จิรทิปต์ 33 จิ-ระ-ทิบ Chi Ra Thip ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
ทิพย์ชบา 35 ทิบ-ชะ-บา Thip Cha Ba หญิง -
ทิพย์อาภา 39 ทิบ-อา-พา Thip A Pha หญิง -
จิณห์ระพีทิพย์ 82 จิน-ระ-พี-ทิบ Chin Ra Phi Thip ไม่ระบุ เครื่องหมายแห่งพระอาทิตย์
ธามาธิป 21 ทา-มา-ทิบ Tha Ma Thip ชาย พระอาทิตย์
พรรณทิพพา 43 พัน-ทิบ-พา Phan Thip Pha ไม่ระบุ ผุดผ่องดั่งทองคำ
อ้อมทิพย์ 49 อ้อม-ทิบ Om Thip หญิง -
ทิพย์ทิวา 42 ทิบ-ทิ-วา Thip Thi Wa หญิง -
ปายทิพย์ 41 ปาย-ทิบ Pai Thip ไม่ระบุ -
ธีราทิพย์ 46 ที-รา-ทิบ Thi Ra Thip หญิง -
ทิพรัตน์ 38 ทิบ-รัด Thip Rat หญิง ดวงแก้วสวรรค์
ปภิณทิพย์ 42 ปะ-พิน-ทิบ Pa Phin Thip หญิง -
กนกทิพ 20 กะ-หนก-ทิบ Ka Nok Thip ไม่ระบุ ทองของเทวดา
วารินทิพย์ 50 วา-ริน-ทิบ Wa Rin Thip ไม่ระบุ -
ช่อทิพย์ 39 ช่อ-ทิบ Cho Thip หญิง ช่อดอกไม้สวรรค์
พันทิพย์ 47 พัน-ทิบ Phan Thip หญิง ความงามเป็นของเทวดา
ทิพมล 24 ทิบ-มน Thip Mon หญิง -
ชรินทิพย์ 45 ชะ-ริน-ทิบ Cha Rin Thip ไม่ระบุ น้ำทิพย์
ทิพมณฑา 27 ทิบ-มน-ทา Thip Mon Tha ไม่ระบุ -
ทิพย์สุมน 48 ทิบ-สุ-มน Thip Su Mon หญิง ดอกไม้ทิพย์
กุลทิพย์ 38 กุน-ทิบ Kun Thip หญิง -
เสาว์ทิพย์ 55 เสา-ทิบ Sao Thip หญิง -
กายทิพย์ 40 กาย-ทิบ Kai Thip ชาย ผู้วิเศษ
ชูพันธุ์ทิพย์ 65 ชู-พัน-ทิบ Chu Phan Thip หญิง -
ธัญญาทิพย์ 47 ทัน-ยา-ทิบ Than Ya Thip หญิง -
มณฑลทิพย์ 49 มน-ทน-ทิบ Mon Thon Thip หญิง -
ประทิบ 17 ประ-ทิบ Pra Thip ชาย -