บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ทิพย์ศักดิ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ทิพย์ศักดิ์
ชื่อ ทิพย์ศักดิ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ได้รับอำนาจจากเทวดา เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทิบ-สัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thip Sak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิพย์ศักดิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ทิพย์ศักดิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิพย์ศักดิ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิพย์ศักดิ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ทิพย์ศักดิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ทิพย์ศักดิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทิพย์ศักดิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ทิพย์ศักดิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ทิพย์สุมล 49 ทิบ-สุ-มน Thip Su Mon หญิง ดอกไม้ทิพย์
พลอยทิพย์ 58 พลอย-ทิบ Phloi Thip หญิง -
สอางทิพย์ 46 สะ-อาง-ทิบ Sa Ang Thip หญิง -
ทิพวัน 28 ทิบ-วัน Thip Wan หญิง เชื้อสายสวรรค์
กลินทิพย์ 46 กะ-ลิน-ทิบ Ka Lin Thip ไม่ระบุ -
ปายทิพย์ 41 ปาย-ทิบ Pai Thip ไม่ระบุ -
ทิพนพพร 38 ทิบ-นบ-พอน Thip Nop Phon ไม่ระบุ -
พรทิพภา 27 พอน-ทิบ-พา Phon Thip Pha หญิง -
ทิพมณฑา 27 ทิบ-มน-ทา Thip Mon Tha ไม่ระบุ -
ทิพสุคนธ์ 43 ทิบ-สุ-คน Thip Su Khon หญิง กลิ่นหอมของเทวดา
จุฑาธิป 21 จุ-ทา-ทิบ Chu Tha Thip ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ชั้นยอด
ข่อทิพย์ 39 ข่อ-ทิบ Kho Thip ไม่ระบุ -
ทิพย์ชรินทร์ 59 ทิบ-พะ-ริน Thip Pha Rin ไม่ระบุ -
เทียนทิพย์ 53 เทียน-ทิบ Thian Thip หญิง -
สิริทิพพา 41 สิ-หริ-ทิบ-พา Si Ri Thip Pha หญิง -
ฐานีนทิพย์ 57 ถา-นี-นะ-ทิบ Tha Ni Na Thip ไม่ระบุ -
พรรทิพ 29 พัน-ทิบ Phan Thip ไม่ระบุ ความงามเป็นของเทวดา
ทิพย์ปัญญา 45 ทิบ-ปัน-ยา Thip Pan Ya ไม่ระบุ -
ทิพปาวรรณ์ 44 ทิบ-ปา-วัน Thip Pa Wan หญิง -
กนกทิพ 20 กะ-หนก-ทิบ Ka Nok Thip ไม่ระบุ ทองของเทวดา
ทิพย์ญาดา 37 ทิบ-ยา-ดา Thip Ya Da หญิง นักปราชญ์สวรรค์
สุมนทิพย์ 48 สุ-มน-ทิบ Su Mon Thip หญิง ผู้มีมนต์จากสวรรค์
ทิพยาภรณ์ 41 ทิบ-ยา-พอน Thip Ya Phon หญิง -
ทิพย์วัน 45 ทิบ-วัน Thip Wan หญิง เชื้อสายสวรรค์
ขวัญทิพย์ 46 ขวัน-ทิบ Khwan Thip หญิง มีจิตวิญญาณมิ่งมงคลเป็นของดีวิเศษ
ทิพรดา 19 ทิบ-พะ-รบ-ดา Thip Pha Rop Da หญิง ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
ทิพย์ภาภรณ์ 51 ทิบ-พา-พอน Thip Pha Phon ไม่ระบุ -
ไอทิพย์ 45 อัย-ทิบ Aiya Thip หญิง -
ว่านทิพย์ 43 ว่าน-ทิบ Wan Thip ไม่ระบุ -
มณฑลทิพย์ 49 มน-ทน-ทิบ Mon Thon Thip หญิง -
ทิพอีมพร 43 ทิบ-อีม-พอน Thip Im Phon หญิง -
พรรณทิพย์ 51 พัน-ทิบ Phan Thip หญิง ความงามเป็นของเทวดา
งามทิพ 21 งาม-ทิบ Ngam Thip หญิง -
อุไรทิพย์ 50 อุ-รัย-ทิบ U Rai Thip หญิง -
ชรินทิพย์ 45 ชะ-ริน-ทิบ Cha Rin Thip ไม่ระบุ น้ำทิพย์
สุตาทิพย์ 42 สุ-ตา-ทิบ Su Ta Thip ไม่ระบุ -
พรวิมลทิพย์ 63 พอน-วิ-มน-ทิบ Phon Wi Mon Thip หญิง -
ทิพพวรรณ 40 ทิบ-พะ-วัน Thip Pha Wan ไม่ระบุ ผู้เกิดบนสวรรค์, เทวดา
จิรธิป 24 จิ-ระ-ทิบ Chi Ra Thip ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
ขรินทิพย์ 45 ขะ-ริน-ทิบ Kha Rin Thip ไม่ระบุ เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า