บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ทิพย์วิมาน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ทิพย์วิมาน
ชื่อ ทิพย์วิมาน ความหมาย แปลว่า ที่อยู่หรือที่ประทับของเทวดา เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทิบ-วิ-มาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thip Wi Man
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิพย์วิมาน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ทิพย์วิมาน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิพย์วิมาน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิพย์วิมาน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 100
หมายเลข 100 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความแปรปรวนในชีวิต เป็นเลขไม่ดี บางตำรายกย่องเลขนี้ว่าเป็นสุดยอดของตัวเลข เพราะพิจารณาเพียงแค่ความสูงสุดของตัวเลขนั่นก็คือหนึ่งร้อย แต่แท้ที่จริงแล้วหากตีค่าตัวเลขออกมาเป็นดวงดาว ก็จะได้ดาวอาทิตย์ที่สนับสนุนด้านความสำเร็จเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น(เลขหนึ่ง) ส่วนทีเหลือคือดาวมฤตยูสองตัว(เลขศูนย์) ซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่ให้ผลร้ายแรง ก็จะส่งผลร้ายตามมา ลดทอนพลังงานของดาวอาทิตย์จนหมดสิ้น ชีวิตจะพานพบกับความทุกยากในทุกๆ ด้าน การขึ้นโรงขึ้นศาล และมักจะเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์แลคุณไสย
ชื่อ ทิพย์วิมาน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ทิพย์วิมาน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทิพย์วิมาน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ทิพย์วิมาน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทิพย์วิมาน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ทิพย์วิมาน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทิพย์วิมาน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ทิพย์วิมาน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ทิพยกฤต 26 ทิบ-พะ-ยะ-กริด Thip Pha Ya Krit ไม่ระบุ ผู้สร้างสิ่งที่ดี
ศักดิ์ทิพ 39 สัก-ทิบ Sak Thip ไม่ระบุ -
ทิพสุคนธ์ 43 ทิบ-สุ-คน Thip Su Khon หญิง กลิ่นหอมของเทวดา
จรัญทิพย์ 48 จะ-รัน-ทิบ Cha Ran Thip ไม่ระบุ -
ทิพย์สุมน 48 ทิบ-สุ-มน Thip Su Mon หญิง ดอกไม้ทิพย์
ทิพย์ยุภา 41 ทิบ-ยุ-พา Thip Yu Pha หญิง ผู้ส่งเสริมแสงสว่างของเทวดา
อทิพย์ 36 อะ-ทิบ A Thip หญิง ผู้เป็นใหญ่
ทิพย์ชรินทร์ 59 ทิบ-พะ-ริน Thip Pha Rin ไม่ระบุ -
เนตทิพย์ 40 เหนด-ทิบ Net Thip ไม่ระบุ -
สุธาทิพย์ 43 สุ-ทา-ทิบ Su Tha Thip หญิง น้ำอมฤต
ภรณ์ทิพย์ 49 พอน-ทิบ Phon Thip หญิง -
นำทิพย์ 36 นัม-ทิบ Nam Thip ไม่ระบุ -
ปรางค์ทิพย์ 52 ปราง-ทิบ Prang Thip หญิง เจดีย์ของเทวดา
ธราทิพย์ 39 ทะ-รา-ทิบ Tha Ra Thip ไม่ระบุ เทวดาที่ดูแลรักษา
ตรีทิพยนิภา 46 ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา Tri Thip Pha Ya Ni Pha หญิง เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ว่านทิพย์ 43 ว่าน-ทิบ Wan Thip ไม่ระบุ -
ทิพวารี 31 ทิบ-วา-รี Thip Wa Ri ไม่ระบุ น้ำทิพย์
ทิพย์ประภา 42 ทิบ-ประ-พา Thip Pra Pha หญิง -
ทิพย์อาภรณ์ 56 ทิบ-อา-พอน Thip A Phon ไม่ระบุ -
แพรวทิพย์ 50 แพรว-ทิบ Phraeo Thip หญิง -
อธิปปัตย์ 42 อะ-ทิบ-ปะ-ปัด A Thip Pa Pat ชาย -
พรรณทิพพา 43 พัน-ทิบ-พา Phan Thip Pha ไม่ระบุ ผุดผ่องดั่งทองคำ
อธิปไตย 36 อะ-ทิบ-ปะ-ตัย A Thip Pa Tai ไม่ระบุ -
ธีราทิพย์ 46 ที-รา-ทิบ Thi Ra Thip หญิง -
จุทาทิพย์ 39 จุ-ทา-ทิบ Chu Tha Thip หญิง ความเป็นใหญ่ทั้งหลาย
จันทิพย์ 45 จัน-ทิบ Chan Thip หญิง ต้นจันบนสวรรค์
สุรทิพย์ 42 สุ-ระ-ทิบ Su Ra Thip ไม่ระบุ -
ชูพันธุ์ทิพย์ 65 ชู-พัน-ทิบ Chu Phan Thip หญิง -
มลฑาทิพย์ 45 มน-ทา-ทิบ Mon Tha Thip หญิง สุราวิเศษ
บุปผาทิพย์ 44 บุบ-ผา-ทิบ Bup Pha Thip ไม่ระบุ -
วลัยทิพย์ 54 วะ-ลัย-ทิบ Wa Lai Thip หญิง -
ธานาธิบ 21 ทา-นา-ทิบ-บะ Tha Na Thip Ba ชาย -
วรีทิพย์ 47 วะ-รี-ทิบ Wa Ri Thip หญิง -
สมทิพ 25 สม-ทิบ Som Thip หญิง -
ตรวงทิพย์ 45 ตะ-ระ-วง-ทิบ Ta Ra Wong Thip ไม่ระบุ -
ปารย์ทิพย์ 54 ปาน-ทิบ Pan Thip หญิง เปรียบเสมือนของวิเศษ
อุทัยทิพย์ 50 อุ-ทัย-ทิบ U Thai Thip หญิง -
ทิพยงค์ 36 ทิบ-ยง Thip Yong หญิง -
อธิปพัฒน์ 45 อะ-ทิบ-ปะ-พัด A Thip Pa Phat ชาย -
ชนาธิปนาถ 25 ชะ-นา-ทิบ-นาด Cha Na Thip Nat ไม่ระบุ ผู้เป็นที่พึ่งและเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย, พระเจ้าแผ่นดิน