บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ทิพย์วรินทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ทิพย์วรินทร์
ชื่อ ทิพย์วรินทร์ ความหมาย แปลว่า เทวดาผู้เป็นใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทิบ-วะ-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thip Wa Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิพย์วรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ทิพย์วรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิพย์วรินทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิพย์วรินทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ทิพย์วรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ทิพย์วรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทิพย์วรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ทิพย์วรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทิพย์วรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ทิพย์วรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทิพย์วรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ทิพย์วรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ทิพพาพร 34 ทิบ-พา-พอน Thip Pha Phon หญิง -
สมพรทิพย์ 54 สม-พอน-ทิบ Som Phon Thip หญิง -
สุคณธ์ทิพย์ 60 สุ-คน-ทิบ Su Khon Thip หญิง -
จันทราทิพย์ 51 จัน-ทรา-ทิบ Chan Thra Thip หญิง พระจันทร์บนฟ้า เทวดาพระจันทร์
ญาณาธิป 21 ยา-นา-ทิบ Ya Na Thip ชาย เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ไตรทิพ 29 ตรัย-ทิบ Trai Thip หญิง -
สุตาทิพย์ 42 สุ-ตา-ทิบ Su Ta Thip หญิง -
ทิพกร 18 ทิบ-พะ-กอน Thip Pha Kon ชาย แสงสว่างแห่งวัน
หญิงทิพย์ 45 หยิง-ทิบ Ying Thip หญิง หญิงผู้มาจากสวรรค์
ดวงกมลทิพย์ 51 ดวง-กะ-มน-ทิบ Duang Ka Mon Thip หญิง -
ทิพธิยา 30 ทิบ-ทิ-ยา Thip Thi Ya ไม่ระบุ -
พานทิพย์ 44 พาน-ทิบ Phan Thip หญิง -
กบินทร์ทิพย์ 56 กะ-บิน-ทิบ Ka Bin Thip หญิง พญาลิงในสวรรค์
ชญาทิพย์ 37 ชะ-ยา-ทิบ Cha Ya Thip หญิง ความรู้ คือ ทิพย์
ทิพนฏา 28 ทิบ-นะ-ตา Thip Na Ta หญิง นางรำของเทวดา, นางรำสวรรค์
จุฬาทิพย์ 43 จุ-ลา-ทิบ Chu La Thip ไม่ระบุ มงกุฏของเทวดา
สลิลทิพย์ 53 สะ-ลิม-ทิบ Sa Lim Thip หญิง น้ำทิพย์
กรทิพย์ 35 กอน-ทิบ Kon Thip หญิง แขนของเทวดา
ลอองทิพย์ 50 ละ-ออง-ทิบ La Ong Thip หญิง -
ชณัฏฐ์ทิพพ์ 68 ชะ-นัด-ทิบ Cha Nat Thip ไม่ระบุ -
ชรินทิพย์ 45 ชะ-ริน-ทิบ Cha Rin Thip หญิง น้ำทิพย์
เบญญทิพพ์ 42 เบ็น-ยะ-ทิบ Ben Ya Thip หญิง ฉลาดดั่งมาจากสวรรค์
ประทินทิพย์ 50 ประ-ทิน-ทิบ Pra Thin Thip หญิง กลิ่นหอมอันวิเศษ
วลินทิพย์ 51 วะ-ลิน-ทิบ Wa Lin Thip หญิง -
ละรินทิพย์ 53 ละ-ริน-ทิบ La Rin Thip หญิง -
ทิพย์ภักดี 44 ทิบ-พัก-ดี Thip Phak Di หญิง -
มณทาทิพย์ 42 มน-ทา-ทิบ Mon Tha Thip หญิง สุราวิเศษ
ธนาทิพย์ 40 ทะ-นา-ทิบ Tha Na Thip หญิง ทรัพย์ของเทวดา
กลิ่นทิพย์ 47 กลิ่น-ทิบ Klin Thip หญิง กลิ่นของเทวดา
จุฑาทิพย์ 41 จุ-ทา-ทิบ Chu Tha Thip หญิง จุกที่งดงามมาก
ทิพยวรรณ 40 ทิบ-พะ-ยะ-วัน Thip Pha Ya Wan หญิง ผู้มีผิวดุจดังชาวสวรรค์
กาญจน์ทิพย์ 56 กาน-ทิบ Kan Thip หญิง ทองของเทวดา, ทองทิพย์, ทองที่มาจากสวรรค์
ศิญาทิพย์ 46 สิ-ยา-ทิบ Si Ya Thip หญิง -
พรทิพ 25 พอน-ทิบ Phon Thip หญิง -
อุบลทิพย์ 45 อุ-บน-ทิบ U Bon Thip หญิง -
ทิพย์นารา 41 ทิบ-นา-รา Thip Na Ra หญิง น้ำทิพย์
จุลินทิพย์ 52 จุ-ลิน-ทิบ Chu Lin Thip หญิง สิ่งเล็กแต่เป็นของเทวดา
ทิพเกศร 27 ทิบ-เก-สอน Thip Ke Son ไม่ระบุ -
อรุณทิพย์ 46 อะ-รุน-ทิบ A Run Thip หญิง -
สมุนทิพย์ 48 สะ-หมุน-ทิบ Sa Mun Thip ไม่ระบุ -