บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ทิพยรัตน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ทิพยรัตน์
ชื่อ ทิพยรัตน์ ความหมาย แปลว่า ดวงแก้วของเทวดา เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทิบ-พะ-ยะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thip Pha Ya Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิพยรัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ทิพยรัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิพยรัตน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิพยรัตน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 79
หมายเลข 79 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของเงินและความเหน็ดเหนื่อย เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่อนข้างดี แม้จะเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญมากเท่าไหร่ ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุ้มครอง สนับสนุนชะตาชีวิตอยู่รอบด้าน ด้านทรัพย์สินเงินทอง จะมีทรัพย์มรดก มีเกียรติยศชื่อเสียง มีความรุ่งโรจน์ในชีวิต มีโอกาสได้ลาภลอย แต่จุดเสียคือต้องระวังเรื่องสุขภาพ สุขภาพไม่ค่อยดี เพราะมีอิทธิพลของของดาวเสาร์คอยเล่นงาน
ชื่อ ทิพยรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ทิพยรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทิพยรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ทิพยรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทิพยรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ทิพยรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทิพยรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ทิพยรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ทิพย์ประภา 42 ทิบ-ประ-พา Thip Pra Pha หญิง -
สลิลทิพย์ 53 สะ-ลิม-ทิบ Sa Lim Thip หญิง น้ำทิพย์
จันทราทิพย์ 51 จัน-ทรา-ทิบ Chan Thra Thip หญิง พระจันทร์บนฟ้า เทวดาพระจันทร์
งามทิพย์ 38 งาม-ทิบ Ngam Thip ไม่ระบุ -
พรวิมลทิพย์ 63 พอน-วิ-มน-ทิบ Phon Wi Mon Thip หญิง -
ทิพย์ภวรรณ์ 59 ทิบ-พะ-วัน Thip Pha Wan หญิง ผู้เกิดบนสวรรค์, เทวดา
ญาณทิพย์ 40 ยาน-ทิบ Yan Thip หญิง การรู้แจ้งดุจเทวดา
ทิพมณฑา 27 ทิบ-มน-ทา Thip Mon Tha ไม่ระบุ -
อรุณทิพย์ 46 อะ-รุน-ทิบ A Run Thip หญิง -
ชีวาทิพย์ 46 ชี-วา-ทิบ Chi Wa Thip หญิง ผู้ไม่ตาย, เทวดา
ทิพย์วรรณ์ 58 ทิบ-วัน Thip Wan หญิง เชื้อสายสวรรค์
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 78 ชม-พู-พัน-ทิบ Chom Phu Phan Thip ไม่ระบุ ชื่อไม้ดอกยืนต้นชนิดหนึ่ง
จีรทิปต์ 36 จี-ระ-ทิบ Chi Ra Thip ชาย -
ทิพย์ฐิตยา 55 ทิบ-ถิด-ยา Thip Thit Ya หญิง -
ชนะทิพย์ 41 ชะ-นะ-ทิบ Cha Na Thip หญิง ผู้ชนะสวรรรค์
ทิพย์วัลน์ 60 ทิบ-วัน Thip Wan ไม่ระบุ เชื้อสายสวรรค์
อัญญทิพย์ 48 อัน-ยะ-ทิบ An Ya Thip หญิง -
กุหลาบทิพย์ 46 กุ-หลาบ-ทิบ Ku Lap Thip หญิง -
ทิพรัตน์ 38 ทิบ-รัด Thip Rat หญิง ดวงแก้วสวรรค์
สกาวทิพย์ 45 สะ-กาว-ทิบ Sa Kao Thip หญิง -
อุทัยทิพย์ 50 อุ-ทัย-ทิบ U Thai Thip หญิง -
กวินทิพย์ 46 กะ-วิน-ทิบ Ka Win Thip หญิง ดีงามเหมือนสิ่งทิพย์
ตรีทิพยนิภา 46 ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา Tri Thip Pha Ya Ni Pha หญิง เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
แว่นทิพย์ 44 แว่น-ทิบ Waen Thip หญิง สะท้อนให้เห็นเหนือธรรมชาติ
สุมณฑน์ทิพย์ 65 สุ-มน-ทะ-ทิบ Su Mon Tha Thip หญิง ผู้ประดับด้วยเครื่องประดับของเทวดา
พิรณทิพย์ 51 พิ-รน-ทิบ Phi Ron Thip หญิง -
รสรินทิพย์ 54 รด-ริน-ทิบ Rot Rin Thip หญิง -
ทิบภวัณ 23 ทิบ-พะ-วัน Thip Pha Wan ไม่ระบุ ผู้เกิดบนสวรรค์, เทวดา
ทิพย์จารีย์ 65 ทิบ-จา-รี Thip Cha Ri หญิง ผู้มีความประพฤติดีและวิเศษยิ่ง
นราทิพย์ 40 นะ-รา-ทิบ Na Ra Thip หญิง ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
เสียงทิพย์ 56 เสียง-ทิบ Siang Thip หญิง -
กษมลทิพย์ 46 กะ-สะ-มน-ทิบ Ka Sa Mon Thip หญิง เทวดาผู้ทำลายมลทิน
แสงทิพย์ 41 แสง-ทิบ Saeng Thip หญิง -
สลิดทิพย์ 48 สะ-หลิด-ทิบ Sa Lit Thip ไม่ระบุ -
แก้วทิพย์ 41 แก้ว-ทิบ Kaeo Thip หญิง สูงค่าเป็นของดีวิเศษ
กนกทิพย์ 37 กะ-หนก-ทิบ Ka Nok Thip หญิง ทองคำที่ดีวิเศษ
ทิพพ์อนังคณ์ 65 ทิบ-อะ-นัง Thip A Nang หญิง ผู้ไม่มัวหมองจากสวรรค์
ขวัญทิพย์ 46 ขวัน-ทิบ Khwan Thip หญิง มีจิตวิญญาณมิ่งมงคลเป็นของดีวิเศษ
ศรินทิพย์ 50 สะ-ริน-ทิบ Sa Rin Thip หญิง ผู้มีสิริมงคลเป็นเลิศ
ขันทิพย์ 41 ขัน-ทิบ Khan Thip หญิง -