บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ทินธกร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ทินธกร
ชื่อ ทินธกร ความหมาย แปลว่า พระอาทิตย์. เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทิน-ทะ-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thin Tha Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทินธกร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ทินธกร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทินธกร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทินธกร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ทินธกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ทินธกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทินธกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ทินธกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทินธกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ทินธกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทินธกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ทินธกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ทินลา 17 ทิน-ลา Thin La ไม่ระบุ -
ทินรัฐ 27 ทิน-นะ-รัด Thin Na Rat ไม่ระบุ แก้วแห่งวัน คือ พระอาทิตย์
อนุทิน 22 อะ-นุ-ทิน A Nu Thin ชาย -
ทินภัทร 20 ทิน-นะ-พัด Thin Na Phat ชาย วันที่เป็นสิริมงคล
ทินทิน 20 ทิน-ทิน Thin Thin หญิง -
ทินน์กร 29 ทิน-นะ-กอน Thin Na Kon ชาย พระอาทิตย์
ผลพันธิน 44 ผน-พัน-ทิน Phon Phan Thin ชาย เกิดผล
เผ่าพันธ์ธิน 55 เผ่า-พัน-ทิน Phao Phan Thin ไม่ระบุ -
โศธิน 24 โส-ทิน So Thin ชาย มีความผ่องแผ้ว
ทินการ 16 ทิน-กาน Thin Kan ชาย -
ทินวัตร 27 ทิน-วัด Thin Wat ไม่ระบุ -
อธิน 19 อะ-ทิน A Thin ชาย ผู้ว่าง่าย, เชื่อฟัง
ทินกรรตุ์ 32 ทิน-นะ-กัน Thin Na Kan ชาย พระอาทิตย์
ทินพันธุ์ 41 ทิน-นะ-พัน Thin Na Phan ชาย พระอาทิตย์
ยุกตวาทิน 30 ยุก-ตะ-วา-ทิน Yuk Ta Wa Thin ชาย พูดเหมาะ
บุญเทิน 19 บุน-เทิน Bun Thoen หญิง -
พรนทิน 27 พอน-นะ-ทิน Phon Na Thin ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐและสดชื่น
ทินธกร 19 ทิน-ทะ-กอน Thin Tha Kon ชาย -
ทินพล 24 ทิน-นะ-พน Thin Na Phon ชาย กำลังแห่งวัน, ชื่อจักรราศี
มณทิล 21 มน-ทิน Mon Thin ชาย -
ทินวงค์ 31 ทิน-วง Thin Wong ไม่ระบุ -
ประเทิน 22 ประ-เทิน Pra Thoen ชาย -
เทวทิณณ์ 33 เท-วะ-ทิน The Wa Thin ชาย เทพประทาน
ทินประภา 22 ทิน-นะ-ประ-พา Thin Na Pra Pha หญิง แสงแห่งวันแสงแดด
ชิตโยธิน 34 ชิด-โย-ทิน Chit Yo Thin ไม่ระบุ ทหารที่รบชนะ
ยุทิน 19 ยุ-ทิน Yu Thin หญิง -
เขมทิน 19 เข-มะ-ทิน Khe Ma Thin ชาย ผู้ให้ความเกษม
ประทินพร 32 ประ-ทิน-พอน Pra Thin Phon หญิง -
ทินธินาถ 25 ทิน-นะ-ทิ-นาด Thin Na Thi Nat หญิง พระอาทิตย์
สุทินนา 24 สุ-ทิน-นา Su Thin Na หญิง -
มณฑิล 23 มน-ทิน Mon Thin หญิง -
วันทินทร์ 39 วัน-ทิน-นะ Wan Thin Na ชาย -
โยธิน 25 โย-ทิน Yo Thin ชาย นักรบ, ผู้ชนะ
วันทิน 25 วัน-ทิน Wan Thin ชาย ชื่นชม
สุขทินทร์ 34 สุก-ทิน-นะ Suk Thin Na ชาย -
วาธิน 20 วา-ทิน Wa Thin ไม่ระบุ -
ทินสิรี 32 ทิน-สิ-รี Thin Si Ri หญิง มิ่งขวัญแห่งวัน, วันอาทิตย์
โยทิน 22 โย-ทิน Yo Thin ชาย นักรบ, ผู้ชนะ
มณทิน 20 มน-ทิน Mon Thin หญิง -
หนูทิน 22 หนู-ทิน Nu Thin หญิง -