บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ทิชาการ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ทิชาการ
ชื่อ ทิชาการ ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้น่ารัก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทิ-ชา-กาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thi Cha Kan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิชาการ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ทิชาการ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิชาการ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทิชาการ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ทิชาการ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ทิชาการ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทิชาการ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ทิชาการ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทิชาการ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ทิชาการ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พุฒิสาร์ 37 พุด-ทิ-สา Phut Thi Sa หญิง -
นิธิวิทย์ 45 นิ-ทิ-วิด Ni Thi Wit ชาย ผู้มีความรู้เป็นขุมทรัพย์
ฤทธิรงณ์ 30 ริด-ทิ-รง Rit Thi Rong ชาย สีแห่งอำนาจ
ทิพวรรณย์ 49 ทิ-พะ-วัน Thi Pha Wan หญิง -
แว่นทิพย์ 44 แว่น-ทิบ Waen Thip หญิง สะท้อนให้เห็นเหนือธรรมชาติ
ฤทธิวุฒิ 24 ริด-ทิ-วุด Rit Thi Wut ชาย -
สิทฑินันท์ 43 สิด-ทิ-นัน Sit Thi Nan ไม่ระบุ -
ภูทิง 10 พู-ทิง Phu Thing หญิง -
ธินิดา 19 ทิ-นิ-ดา Thi Ni Da หญิง หญิงผู้มั่นคง
โชคสนธิชัย 44 โชก-สน-ทิ-ชัย Chok Son Thi Chai ชาย -
สุทธิยา 26 สุด-ทิ-ยา Sut Thi Ya ไม่ระบุ -
ปชาธิต 16 ปะ-ชา-ทิด Pa Cha Thit ชาย -
วุฒิเนตร 28 วุด-ทิ-เนด Wut Thi Net ไม่ระบุ -
ทิพพา 22 ทิบ-พา Thip Pha หญิง -
ธนัญธิดา 27 ทะ-นัน-ทิ-ดา Tha Nan Thi Da หญิง ลูกสาวผู้มีทรัพย์สมบัติ
ณรงค์ฤทธิ 34 นะ-รง-ริด-ทิ Na Rong Rit Thi ไม่ระบุ -
ระรินทิพย์ 51 ระ-ริน-ทิบ Ra Rin Thip หญิง สายน้ำของเทวดา
มลธิลา 26 มน-ทิ-ลา Mon Thi La หญิง -
ณัฐธิพร 38 นัด-ถะ-ทิ-พอน Nat Tha Thi Phon หญิง -
จิตทิวัช 30 จิด-ทิ-วัด Chit Thi Wat ไม่ระบุ ใจที่เจริญยิ่ง
ทินประภา 22 ทิน-นะ-ประ-พา Thin Na Pra Pha หญิง แสงแห่งวันแสงแดด
นัดธิดา 20 นัด-ทิ-ดา Nat Thi Da ไม่ระบุ ธิดาของนักปราชญ์
พธูทิพย์ 44 พะ-ทู-ทิบ Pha Thu Thip หญิง หญิงอันควรชื่นชมของเทวดา
กรทิมท 16 กอน-ทิ-มด Kon Thi Mot หญิง -
รุ่งทิวาร์ 33 รุ่ง-ทิ-วา Rung Thi Wa หญิง รุ่งเช้า
ปิลันธิสุทธิ์ 55 ปิ-ลัน-ทิ-สุด Pi Lan Thi Sut หญิง -
กัญญานลินทิพย์ 64 กัน-ยา-นะ-ลิน-ทิบ Kan Ya Na Lin Thip หญิง หญิงผู้มีดอกบัวสวรรค์
ประสิทธิพงศ์ 56 ประ-สิด-ทิ-พง Pra Sit Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความสำเร็จ
จันธิมา 29 จัน-ทิ-มา Chan Thi Ma หญิง งามเหมือนพระจันทร์
จันทิพย์ 45 จัน-ทิบ Chan Thip หญิง ต้นจันบนสวรรค์
กาญจน์นลินทิพย์ 76 กาน-นะ-ลิน-ทิบ Kan Na Lin Thip ไม่ระบุ ดอกบัวทองสวรรค์
จตุรทิศ 26 จะ-ตุ-ระ-ทิด Cha Tu Ra Thit ไม่ระบุ ทิศทั้ง 4
ทิชาณดา 15 ทิ-ชา-นะ-ดา Thi Cha Na Da หญิง ปราชญ์ผู้ความรู้ยิ่ง
สุธิตรา 24 สุ-ทิ-ตรา Su Thi Tra หญิง -
มาลัยทิพย์ 54 มา-ลัย-ทิบ Ma Lai Thip หญิง -
ศรทิพย์ 41 สอน-ทิบ Son Thip หญิง -
จิตรทิพย์ 47 จิด-ตระ-ทิบ Chit Tra Thip หญิง งดงามและวิเศษยิ่ง
อธิฐาน 29 อะ-ทิ-ถาน A Thi Than หญิง -
มลธิตา 23 มน-ทิ-ตา Mon Thi Ta หญิง ประดับตกแต่งแล้ว
ทิตยา 17 ทิด-ยา Thit Ya ชาย มีความรุ่งเรือง