บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ทัศสุขนีย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ทัศสุขนีย์
ชื่อ ทัศสุขนีย์ ความหมาย แปลว่า สตรีผู้มีทัศนะแห่งความสุข เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทัด-สุก-นี และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า That Suk Ni
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทัศสุขนีย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ทัศสุขนีย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทัศสุขนีย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทัศสุขนีย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 101 หรือ 11
หมายเลข 11 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความขัดแย้งและการถูกหักหลัง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มักมีปัญหากับคนรอบข้าง ถูกเพื่อนพ้องทรยศหักหลัง และมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร รวมไปถึงเนื้องอก
ชื่อ ทัศสุขนีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ทัศสุขนีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทัศสุขนีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ทัศสุขนีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทัศสุขนีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ทัศสุขนีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พันธุ์ธัช 41 พัน-ทัด Phan That ชาย ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์
ธัญญ์ธัชนันท์ 59 ทัน-ทัด-นัน Than That Nan หญิง ผู้มีความสุขและยินดีในธงแห่งความเป็นมงคล
ฑัชราพร 26 ทัด-รา-พอน That Ra Phon ไม่ระบุ -
ธัฐญชนก 29 ทัด-ยะ-ชะ-นก That Ya Cha Nok หญิง -
ทัดดาว 14 ทัด-ดาว That Dao หญิง เสมอด้วยดวงดาว
ทัศนพร 29 ทัด-สะ-นะ-พอน That Sa Na Phon ไม่ระบุ เห็นว่าประเสริฐ, เห็นเป็นที่ดีงาม
ธีรธัช 25 ที-ระ-ทัด Thi Ra That ชาย -
สันทัด 22 สัน-ทัด San That ชาย ผู้มีทัศนะอันสงบ
ทัศพงษ์ 35 ทัด-สะ-พง That Sa Phong ไม่ระบุ -
ทัศย์ญาณี 46 ทัด-สะ-ยา-นี That Sa Ya Ni หญิง -
ทัตธนพงษ์ 40 ทัด-ทน-พง That Thon Phong ชาย -
อริย์ธัช 41 อะ-ริ-ทัด A Ri That ชาย ธงของพระอริยะเครื่องหมายอันประเสริฐ
ทรรศวรรณ 35 ทัด-วัน That Wan หญิง -
สหทัศน์ 38 สะ-หะ-ทัด Sa Ha That ชาย สิ่งที่เห็นพร้อมๆ กัน
ปิยทัศนีย์ 55 ปิ-ยะ-ทัด-สะ-นี Pi Ya That Sa Ni หญิง ผู้มีที่รักที่น่ามอง
ทษณภรรณ 24 ทัด-สะ-นะ-พัน That Sa Na Phan หญิง -
สุริทัศน์ 42 สุ-ริ-ทัด Su Ri That ชาย -
ทัสสิตา 27 ทัด-สิ-ตา That Si Ta ไม่ระบุ ปรากฎแล้ว
ทัสดา 14 ทัด-สะ-ตา That Sa Ta หญิง งามเด่น
สุทัศนี 32 สุ-ทัด-สะ-นี Su That Sa Ni ไม่ระบุ สวย
ทรรศยา 25 ทัด-สะ-ยา That Sa Ya หญิง มีค่าควรดู
พรหมทัตพร 42 พรม-ทัด-พอน Phrom That Phon หญิง ผู้ได้รับพรอันประเสริฐ
ปโยธัส 29 ปะ-โย-ทัด Pa Yo That ไม่ระบุ ทะเล
ธรรศสรณ์ 44 ทัด-สอน That Son หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันกล้าหาญ
สุกฤษณ์ธัชม์ 52 สุ-กริด-ทัด Su Krit That ชาย -
สิริทัศน์ 45 สิ-ริ-ทัด Si Ri That ชาย เห็นแต่สิ่งที่ดีงาม
ทัตดาว 16 ทัด-ดาว That Dao หญิง -
ธัชพล 24 ทัด-ชะ-พน That Cha Phon หญิง มีกำลังเด่น, เด่นทางกำลัง
บุญทัด 13 บุน-ทัด Bun That ชาย -
ฉันทัช 21 ฉัน-ทัด Chan That ชาย ของตนเอง, เทวดา
ธัชครัณย์ 44 ทัด-ครัน That Khran ไม่ระบุ -
ทัศนิย์ 38 ทัด-สะ-หนิ That Sa Ni หญิง -
ธีธัช 21 ที-ทัด Thi That ชาย มีปัญญาเป็นธงชัย
บทมนัสน์ 38 บด-ทะ-มะ-ทัด Bot Tha Ma That ชาย คล้ายดอกบัว
ทัศน์วรรณ 45 ทัด-สะ-วัน That Sa Wan หญิง หนังสือแห่งความคิด
สุทัสลี่ 34 สุ-ทัด-สะ-ลี่ Su That Sa Li หญิง -
ธัชนันท์ 34 ทัด-ชะ-นัน That Cha Nan ชาย มีความบันเทิงเป็นธงชัย
คณทัช 16 คะ-นะ-ทัด Kha Na That ไม่ระบุ ผู้เกิดมาให้แก่หมู่คณะ
สีทัด 20 สี-ทัด Si That ชาย -
ทัศพัฒน์ 41 ทัด-สะ-พัด That Sa Phat ชาย -