บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ทัพพ์นภัทร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ทัพพ์นภัทร
ชื่อ ทัพพ์นภัทร ความหมาย แปลว่า ผู้มีทรัพย์ที่ประเสริฐ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทับ-นะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thap Na Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทัพพ์นภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ทัพพ์นภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทัพพ์นภัทร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทัพพ์นภัทร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ทัพพ์นภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ทัพพ์นภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทัพพ์นภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ทัพพ์นภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทัพพ์นภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ทัพพ์นภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทัพพ์นภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ทัพพ์นภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทัพพ์นภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ทัพพ์นภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ทัพพ์มงคล 47 ทับ-มง-คน Thap Mong Khon ไม่ระบุ ทรัพย์สมบัติที่นำมาซึ่งความเจริญ
กิตติ์ทัพพ์ 54 กิด-ทับ Kit Thap ชาย ผู้มีทรัพย์สมบัติและชื่อเสียง
จิณณ์ทัพพ์ 59 จิน-ทับ Chin Thap ชาย ผู้ประพฤติต่อทรัพย์ที่ดี
ทับชาติ 17 ทับ-ชาด Thap Chat หญิง -
ขุนทับ 15 ขุน-ทับ Khun Thap ชาย -
ทัพพ์ปภต 36 ทับ-ปะ-พด Thap Pa Phot ชาย อาหารที่ยิ่งใหญ่ด้วยสมบัติ
เก้าทัพ 19 เก้า-ทับ Kao Thap ชาย กองทัพจำนวน 9 ทัพ
แสวงทัพย์ 47 สะ-แหวง-ทับ Sa Haewong Thap ไม่ระบุ -
ทัพพ์นภัทร 45 ทับ-นะ-พัด Thap Na Phat ชาย ผู้มีทรัพย์ที่ประเสริฐ
ทัพประภา 25 ทับ-ประ-พา Thap Pra Pha ไม่ระบุ -
กิตติทัพย์ 45 กิด-ติ-ทับ Kit Ti Thap ชาย -
ขุนทัพ 21 ขุน-ทับ Khun Thap ชาย -
ทัพพ์จรัส 51 ทับ-จะ-หรัด Thap Cha Rat หญิง ผู้รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติ
ทับทิมย์ 34 ทับ-ทิม Thap Thim หญิง ชื่อรัตนะชนิดหนึ่งมีสีแดง, ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งเนื้อในมีสีแดง
พิทัภษ์ 31 พิ-ทับ Phi Thap ไม่ระบุ -
ทันทับทอง 26 ทัน-ทับ-ทอง Than Thap Thong ชาย -
ประทับ 17 ประ-ทับ Pra Thap ชาย -
ลาภิศทัพพ์ 49 ลา-พิด-สะ-ทับ La Phit Sa Thap ชาย -
ทับทวี 21 ทับ-ทะ-วี Thap Tha Wi ไม่ระบุ -
ทับทิม 17 ทับ-ทิม Thap Thim หญิง ชื่อรัตนะชนิดหนึ่งมีสีแดง, ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งเนื้อในมีสีแดง
กัญจน์ชุติทัพพ์ 69 กัน-ชุ-ติ-ทับ Kan Chu Ti Thap ไม่ระบุ ผู้รุ่งเรืองในทรัพย์และทองคำ
ทัพพ์หิรัญ 51 ทับ-หิ-รัน Thap Hi Ran ชาย ผู้มีเงินเป็นทรัพย์สิน
จันทัปปภา 26 จัน-ทับ-ปะ-พา Chan Thap Pa Pha หญิง แสงจันทร์
ทัพพ์สรณ์ 55 ทับ-สอน Thap Son หญิง ผู้มีทรัพย์สมบัติเป็นที่พึ่ง
จอมทัพ 30 จอม-ทับ Chom Thap ชาย ตำแหน่งสูงสุดของกองทัพ หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
ช่อทับทิม 26 ช่อ-ทับ-ทิม Cho Thap Thim หญิง -
ทับ 7 ทับ Thap ชาย ทรัพย์สมบัติ
ทัพพ์ปภพ 41 ทับ-ปะ-พบ Thap Pa Phop ชาย ผู้นำแห่งทรัพย์สมบัติ
ทัพพ์ชาครีย์ 65 ทับ-ชา-คี Thap Cha Khi ชาย ผู้มีความเพียรพยายามเป็นทรัพย์สมบัติ
ทัพพ์วรงค์ 55 ทับ-วะ-รง Thap Wa Rong ชาย ผู้มีสมองดีเป็นทรัพย์สมบัติ
ฐานทัพพ์ 45 ถาน-ทับ Than Thap ชาย ทรัพย์สมบัติที่มั่นคง
ทัพพ์ธนวันต์ 66 ทับ-ทะ-นะ-วัน Thap Tha Na Wan ไม่ระบุ ผู้มีเงินทองทรัพย์สมบัติ
ทัพทิม 23 ทับ-ทิม Thap Thim หญิง ชื่อรัตนะชนิดหนึ่งมีสีแดง, ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งเนื้อในมีสีแดง
ทัพรัตน์ 38 ทับ-รัด Thap Rat ไม่ระบุ -
ทับสิน 23 ทับ-สิน Thap Sin ไม่ระบุ -
ทัพพสาร 33 ทับ-พะ-สาน Thap Pha San ชาย มีทรัพย์เป็นแก่นสาร
ทัพพ์ภคนันท์ 59 ทับ-พัก-คะ-นัน Thap Phak Kha Nan หญิง ผู้ยินดีในโชคและทรัพย์สมบัติ
ศักดาแสงทับ 32 สัก-ดา-แสง-ทับ Sak Da Saeng Thap ชาย -
ทองทัพ 22 ทอง-ทับ Thong Thap หญิง -
ทัพพ์ธนนันท์ 63 ทับ-ทะ-นะ-นัน Thap Tha Na Nan ชาย ผู้ยินดีในทรัพย์สมบัติ