บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ทักชฎา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ทักชฎา
ชื่อ ทักชฎา ความหมาย แปลว่า ผู้สูงส่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทัก-ชะ-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thak Cha Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทักชฎา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ทักชฎา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทักชฎา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทักชฎา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 56
หมายเลข 56 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศิลปะและความรัก เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเลขที่หนุนนำโชควาสนาเรื่องความรัก จะได้ใช้ชีวิตคู่อย่างสุขสม ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีโชคลาภ ด้านหน้าที่การงานจะได้รับผิดชอบงานใหญ่โต ซึ่งถือเป็นเรื่องดี เพราะสามารถบริหารจัดการงานทุกอย่าง ได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ ประสบความสำเร็จในชีวิตนี้ดีนักแล
ชื่อ ทักชฎา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ทักชฎา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทักชฎา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ทักชฎา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทักชฎา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ทักชฎา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัญญทักษ์ 32 กัน-ยะ-ทัก Kan Ya Thak หญิง หญิงผู้มีความรู้
พิทักษ์ 31 พิ-ทัก Phi Thak ชาย -
ทักศิล 23 ทัก-สิน Thak Sin ชาย ทิศใต้
ทักขิญ 16 ทัก-ขิน Thak Khin ชาย ความอารี, ความกรุณา, นักพูด
ทักษยา 19 ทัก-สะ-ยา Thak Sa Ya หญิง ความฉลาดความสามารถความซื่อสัตย์
สุพิทักษ์ 39 สุ-พิ-ทัก Su Phi Thak ชาย -
ก้องพิทักษ์ 42 ก้อง-พิ-ทัก Kong Phi Thak ชาย ผู้รักษาเกียรติ
ชนพิทักษ์ 38 ชน-พิ-ทัก Chon Phi Thak ไม่ระบุ -
พิทักษ์ไทย 49 พิ-ทัก-ทัย Phi Thak Thai ชาย -
เทพพิทักษ์ 42 เทบ-พิ-ทัก Thep Phi Thak ชาย ผู้ที่มีเทวดาคอยคุ้มครอง
ทักษิต 17 ทัก-สิด Thak Sit ไม่ระบุ -
ก้องพิชญ์ทักข์ 55 ก้อง-พิด-ทัก Kong Phit Thak ชาย ผู้มีชื่อเสียงในความสามารถเทียบเท่านักปราชญ์
ทักษ์สุดา 29 ทัก-สุ-ดา Thak Su Da หญิง ลูกสาวระทักษะคือนางสตี
สุทักษ์ 27 สุ-ทัก Su Thak ชาย เชี่ยวชาญ
พงษ์พิทักษ์ 54 พง-พิ-ทัก Phong Phi Thak ชาย ผู้มีตระกูลคอยปกป้อง
ทักษ์พงศ์ทัต 53 ทัก-พง-ทัด Thak Phong That ชาย ผู้ที่ได้รับการสืบทอดความเก่งจากตระกูล
ทักษีณ 22 ทัก-สี-นะ Thak Si Na ชาย -
พรพิทักษ์ 43 พอน-พิ-ทัก Phon Phi Thak ชาย ผู้รักษาสิ่งประเสริฐ
รุ่งพิทักษ์ 39 รุ่ง-พิ-ทัก Rung Phi Thak ชาย -
ทักษอร 20 ทัก-สะ-ออน Thak Sa On หญิง ผู้ฉลาดมาก
ทักษิณา 20 ทัก-สิ-นา Thak Si Na หญิง ทานเพื่อผลอันเจริญ
พิทักษ์พงศ์ 57 พิ-ทัก-พง Phi Thak Phong ชาย ผู้พิทักษ์ตระกูล
ทักษ์ชวิศ 38 ทัก-ชะ-วิด Thak Cha Wit ชาย ผู้มีปัญญา ฉลาด
ทักสิน 22 ทัก-สิน Thak Sin ชาย ทิศใต้
ทักษิน 19 ทัก-สิน Thak Sin ชาย ทิศใต้, ใต้
ยุทธพิทักษ์ 45 ยุด-ทะ-พิ-ทัก Yut Tha Phi Thak ชาย -
กัญจนพิทักษ์ 51 กัน-จะ-นะ-พิ-ทัก Kan Cha Na Phi Thak ชาย ผู้คุ้มครองดูแลทอง
ทักษธิษณ์ 36 ทัก-ทิด Thak Thit ชาย ผู้มีปัญญาและมีความชำนาญ
ทักสมัย 30 ทัก-สะ-หมัย Thak Sa Mai หญิง -
พงษ์พิทักษุ์ 55 พง-พิ-ทัก Phong Phi Thak ชาย ผู้ปกป้องรักษาวงษ์ตระกูล
ทักษพร 22 ทัก-สะ-พอน Thak Sa Phon หญิง ผู้ฉลาดและประเสริฐ
ทักษ์ปฤษฎิ์ 44 ทัก-ปริด Thak Prit ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งความชำนาญ
ทักษดา 12 ทัก-สะ-ดา Thak Sa Da ไม่ระบุ ผู้ชำนาญการ
ทักษ์ดนีย 40 ทัก-ดะ-นีย Thak Da Niya หญิง -
ทัภษพร 22 ทัก-สะ-พอน Thak Sa Phon หญิง ผู้ฉลาดและประเสริฐ
บุญพิทักษ์ 38 บุน-พิ-ทัก Bun Phi Thak หญิง -
พิทักษ์ชัย 45 พิ-ทัก-ชัย Phi Thak Chai ชาย -
อุทัค 16 อุ-ทัก U Thak ชาย ผู้เบิกบานใจ
ไพรพิทักษ์ 52 พรัย-พิ-ทัก Phrai Phi Thak ไม่ระบุ -
ทักษนิษฐ์ 41 ทัก-นิด Thak Nit หญิง ผู้ประสบความสำเร็จด้วยความชำนาญ