บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ทษณภรรณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ทษณภรรณ
ชื่อ ทษณภรรณ ความหมาย แปลว่า - เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทัด-สะ-นะ-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า That Sa Na Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทษณภรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ทษณภรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทษณภรรณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทษณภรรณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 108 หรือ 18
หมายเลข 18 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขจะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก หมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ทษณภรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ทษณภรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทษณภรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ทษณภรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทษณภรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ทษณภรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ทัตฐิญา 26 ทัด-ถิ-ยา That Thi Ya หญิง -
ทัตตริมา 25 ทัด-ตริ-มา That Tri Ma หญิง บุตรบุญธรรม
กฤตาทัต 14 กริ-ตา-ทัด Kri Ta That ชาย ผู้ให้แล้ว
ชนทัต 15 ชน-ทัด Chon That ชาย ผู้ให้แก่คนทั้งหลาย
จรรยาสุทัศน์ 57 จัน-ยา-สุ-ทัด Chan Ya Su That ไม่ระบุ ผู้แยกแยะสิ่งที่พึงกระทำ
สุภทัต 17 สุ-พะ-ทัด Su Pha That ไม่ระบุ ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม
ดิษยทัศน์ 43 ดิด-สะ-ยะ-ทัด Dit Sa Ya That ไม่ระบุ ผู้มองเห็นสิ่งอันเป็นมงคล
ทัตขวัญ 24 ทัด-ขวัน That Khwan หญิง -
กฤตทัต 13 กริด-ตะ-ทัด Krit Ta That ไม่ระบุ ผู้ให้แล้ว
ธัชยนันท์ 42 ทัด-ชะ-นัน That Cha Nan ชาย ผู้ยินดีในธงแห่งชัยชนะ
ปัณณทัต 24 ปัน-นะ-ทัด Pan Na That ชาย ให้ความรู้
นนทัช 17 นน-ทัด Non That ชาย เกิดมาเพื่อความบันเทิง
ธัชพรรณ 31 ทัด-ชะ-พัน That Cha Phan หญิง มีผิวพรรณเดน, มีผิวพรรณเป็นธงชัย
ชนันท์ธัช 36 ชะ-นัน-ทัด Cha Nan That หญิง ธงชัยของผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน, พระเจ้าแผ่นดิน
ทัดไท 16 ทัด-ทัย That Thai ไม่ระบุ -
ทัศนพงษ์ 40 ทัด-สะ-นะ-พง That Sa Na Phong ชาย เชื้อสายผู้มีความคิด
สทัส 19 สะ-ทัด Sa That ชาย -
เวทรรถ 18 เว-ทัด We That ชาย ความรู้จริง
ทัตศพร 27 ทัด-สะ-พอน That Sa Phon ไม่ระบุ คำอวยชัยปราถนาดี, ที่เป็นข้อคิดเห็นดีงาม
กมนทรรศน์ 41 กะ-มน-ทัด Ka Mon That ชาย ผู้ดูมีเสน่ห์
ทัศพล 26 ทัด-สะ-พน That Sa Phon ชาย -
หทัยทัต 26 หะ-ทัย-ทัด Ha Thai That หญิง เป็นที่ถูกใจโปรดปราน
ทัศนาวรรณ 37 ทัด-สะ-นา-วัน That Sa Na Wan ไม่ระบุ -
เขมทัต 17 เข-มะ-ทัด Khe Ma That ชาย ผู้ให้ความเกษมสำราญ
ทัดตา 10 ทัด-ตา That Ta ชาย ผู้ให้
ทัศน์ลักษณ์ 55 ทัด-สะ-ลัก That Sa Lak หญิง ลักษณะที่ปรากฏให้เห็น
เตทัช 12 เต-ทัด Te That ชาย -
กุลทัศน์ 34 กุน-ละ-ทัด Kun La That ไม่ระบุ ตระกูลที่น่ามอง มองเห็นชาติตระกูล
ทรรศนีย์พร 57 ทัด-สะ-นี-พอน That Sa Ni Phon หญิง -
ทัดธน 15 ทัด-ทน That Thon ชาย ผู้ให้ทรัพย์ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
ทัตเทวา 18 ทัด-เท-วา That The Wa ไม่ระบุ เทวดาผู้ให้
ทัศทอง 21 ทัด-สะ-ทอง That Sa Thong ไม่ระบุ -
บรรทัด 16 บัน-ทัด Ban That ไม่ระบุ -
ธีร์ทัศน์ 50 ที-ทัด Thi That ชาย ความคิดเห็นของนักปราชญ์
ธัชวรรณ 29 ทัด-วัน That Wan หญิง -
ทัศนพร 29 ทัด-สะ-นะ-พอน That Sa Na Phon ไม่ระบุ เห็นว่าประเสริฐ, เห็นเป็นที่ดีงาม
กันติทัต 25 กัน-ติ-ทัด Kan Ti That ชาย ผู้ให้ความรัก, ผู้ให้ความพอใจ
วิทัศน์ 36 วิ-ทัด Wi That ชาย -
สุทัศน์ 34 สุ-ทัด Su That ชาย ผู้มีทรรศนะดี, ผู้แยกแยะดี
ธีธัชต 24 ทิ-ทัด-ชะ-ตะ Thi That Cha Ta ชาย ผู้เกิดมามีหลักชัยแห่งนักปราชญ์