บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ทษณภรรณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ทษณภรรณ
ชื่อ ทษณภรรณ ความหมาย แปลว่า - เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทัด-สะ-นะ-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า That Sa Na Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทษณภรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ทษณภรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทษณภรรณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทษณภรรณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 108 หรือ 18
หมายเลข 18 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขจะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก หมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ทษณภรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ทษณภรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทษณภรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ทษณภรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทษณภรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ทษณภรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นิธิทัศน์ 43 นิ-ทิ-ทัด Ni Thi That ชาย ผู้มองเห็นขุมทรัพย์
อุทัศ 19 อุ-ทัด U That หญิง -
ทัชชจิญา 24 ทัด-ชะ-จิ-ยา That Cha Chi Ya หญิง ผู้ให้ความรู้อันยั่งยืน
ทัศนวรรณ์ 45 ทัด-สะ-นะ-วัน That Sa Na Wan หญิง -
ทัศนีย์วรรณ์ 69 ทัด-สะ-นี-วัน That Sa Ni Wan หญิง -
บรรทัด 16 บัน-ทัด Ban That ไม่ระบุ -
เวทรรถ 18 เว-ทัด We That ชาย ความรู้จริง
ทัติชัย 26 ทัด-ชัย That Chai ชาย -
ทัสนี 24 ทัด-สะ-นี That Sa Ni หญิง น่าดูงาม
พิทัศษ์ 37 พิ-ทัด Phi That ชาย -
ทัสนีย์ 41 ทัด-สะ-นี That Sa Ni หญิง น่าดูงาม
กุลธัช 18 กุน-ละ-ทัด Kun La That ไม่ระบุ ธงชัยแห่งตระกูล
กัลยทัศน์ 45 กัน-ยะ-ทัด Kan Ya That หญิง หญิงสาวผู้มีความคิดดี
ธนทัศน์ 35 ทะ-นะ-ทัด Tha Na That ชาย มีทรัพย์
ธีรธัชช์ 36 ที-ระ-ทัด Thi Ra That ชาย ธงแห่งความดีงามของนักปราชญ์
ทัตพงค์ 31 ทัด-พง That Phong ชาย ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล
พีรทัต 27 พี-ระ-ทัด Phi Ra That ชาย ผู้กล้าหาญประทานมา
ทัศน์ลักษณ์ 55 ทัด-สะ-ลัก That Sa Lak หญิง ลักษณะที่ปรากฏให้เห็น
กลมทรรศน์ 42 กลม-ทัด Klom That ชาย -
ทรรศนีย์พร 57 ทัด-สะ-นี-พอน That Sa Ni Phon หญิง -
ทีวะทัศน์ 44 ที-วะ-ทัด Thi Wa That ชาย เห็นสวรรค์
ทิวาทัศน์ 38 ทิ-วา-ทัด Thi Wa That ไม่ระบุ -
ปทรรถา 13 ปะ-ทัด-ถา Pa That Tha หญิง ต้องกับความหมาย
พรทัศ 24 พอน-ทัด Phon That ชาย -
ทัตพงศ์ 34 ทัด-พง That Phong ชาย ได้รับสืบทอดวงศ์ตระกูล
ญานทัศน์ 36 ยาน-ทัด Yan That ชาย ผู้เห็นได้ด้วยปัญญาความรู้
ภานุทัต 16 พา-นุ-ทัด Pha Nu That ชาย ชื่อบุคคล
ทรรศนพงษ์ 44 ทัด-สะ-นะ-พง That Sa Na Phong ชาย เชื้อสายผู้มีความคิด
ทัศน์พร 38 ทัด-สะ-พอน That Sa Phon หญิง คำอวยชัยปราถนาดี, ที่เป็นข้อคิดเห็นดีงาม
ทษณภรรณ 24 ทัด-สะ-นะ-พัน That Sa Na Phan หญิง -
ธัชวรรณ 29 ทัด-วัน That Wan หญิง -
ฉันทัส 26 ฉัน-ทัด Chan That ชาย พอใจ
ทัสมา 18 ทัด-สะ-มา That Sa Ma หญิง สำเร็จงานอันน่ามหัศจรรย์
ภูมิทรรศน์ 42 พูม-ทัด Phum That ชาย -
สุธีทัศน์ 45 สุ-ที-ทัด Su Thi That ชาย -
ธัชธรรม์ 36 ทัด-ชะ-ทัน That Cha Than ชาย ธงของคุณความดี
ทัศน์รันต์ 51 ทัด-สะ-รัน That Sa Ran หญิง -
เมกทัศน์ 34 เมก-ทัด Mek That ไม่ระบุ -
ทัศไนย 34 ทัด-สะ-นัย That Sa Nai ชาย ความหมายทั้งสิบ
สุทัสสี 34 สุ-ทัด-สะ-สี Su That Sa Si หญิง -