บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ทดาภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ทดาภา
ชื่อ ทดาภา ความหมาย แปลว่า แสงสว่างของดวงดาว เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-ดา-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Da Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทดาภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 5
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ทดาภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทดาภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทดาภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 51
หมายเลข 51 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการได้มาซึ่งความสุขอันสมบูรณ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความสำเร็จและสมบูรณ์พูลผลในทุกๆ เรื่อง หมายเลขนี้เป็นดาวคู่มิตรกัน ช่วยสนับสนุนกันและกันตลอดเวลา ผลรวมของเลขก็ตกเป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ จึงทำให้หนุนนำในเรื่องของเงินๆ ทองๆ ที่สามารถหามาได้ไม่ยาก ด้านความรักก็ให้ผลที่น่ายินดี จะมีผู้ที่คอยสนับสนุนชีวิตอยู่ไม่คลาย
ชื่อ ทดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ทดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (5) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ทดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (5) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ทดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (5) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ทดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (5) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ทดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (5) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิพัฒนา 33 พิ-พัด-ทะ-นา Phi Phat Tha Na ไม่ระบุ -
จันทะนา 26 จัน-ทะ-นา Chan Tha Na หญิง มีความรู้เรื่องจันทร์
ธนษา 14 ทะ-นะ-สา Tha Na Sa หญิง -
ศุทธวงศ์ 37 สุด-ทะ-วง Sut Tha Wong ชาย มีเชื่อสายหมดจด
สุวิทวัส 36 สุ-วิด-ทะ-วัด Su Wit Tha Wat ไม่ระบุ ผู้ฉลาดดี
ธนาทิป 17 ทะ-นา-ทิบ Tha Na Thip ไม่ระบุ เจ้าแห่งทรัพย์คือท้าวกุเวร
ภัทรชน 17 พัด-ทะ-ระ-ชน Phat Tha Ra Chon ชาย -
สหัษฐยา 38 สะ-หัด-ทะ-ยา Sa Hat Tha Ya ไม่ระบุ -
ทะเบียน 29 ทะ-เบียน Tha Bian ชาย -
จันทรวรรณ 39 จัน-ทะ-ระ-วัน Chan Tha Ra Wan หญิง มีสีสดใสเรืองรอง
อมินฑรา 28 อะ-มิน-ทะ-รา A Min Tha Ra หญิง -
ธนสมร 25 ทะ-นะ-สะ-หมอน Tha Na Sa Mon ไม่ระบุ -
พัฒนาภรณ์ 40 พัด-ทะ-นา-พอน Phat Tha Na Phon หญิง -
กฤษธนานันต์ 42 กริด-สะ-ทะ-นา-นัน Krit Sa Tha Na Nan ไม่ระบุ ผู้มีเกียรติเนื่องจากมีทรัพย์มาก
ยุทธวิทย์ 42 ยุด-ทะ-วิด Yut Tha Wit ไม่ระบุ -
กุลธนัน 26 กุน-ละ-ทะ-นัน Kun La Tha Nan ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีทรัพย์
พรธนา 22 พอน-ทะ-นา Phon Tha Na หญิง -
ธวัลรัชว์ 45 ทะ-วัน-รัด-ชะ Tha Wan Rat Cha หญิง -
ธนิษฐ์ฌา 41 ทะ-นิด-ชา Tha Nit Cha ไม่ระบุ -
แสงอนัทร 31 แสง-อะ-นัน-ทะ-ระ Saeng A Nan Tha Ra หญิง -
ภัทรดา 12 พัด-ทะ-ระ-ดา Phat Tha Ra Da หญิง โชคดี, ความเจริญรุ่งเรือง
ธนเสฏ 27 ทะ-นะ-เสด Tha Na Set ชาย ผู้เป็นเลิศในทรัพย์
ธณัฎฐธิดา 37 ทะ-นัด-ธะ-ทิ-ดา Tha Nat Tha Thi Da ไม่ระบุ -
สธนสุทธ์ 38 สะ-ทะ-นะ-สุด Sa Tha Na Sut ไม่ระบุ ผู้บริสุทธิ์ที่ร่ำรวย
ธนัตถ์ณภัทร 41 ทะ-นัด-นะ-พัด Tha Nat Na Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐด้วยปัญญาและมีทรัพย์อันเป็นประโยชน์
นนทศักดิ์ 37 นน-ทะ-สัก Non Tha Sak ไม่ระบุ -
วิทยาธร 28 วิด-ทะ-ยา-ทอน Wit Tha Ya Thon ชาย -
สุนทรี 25 สุน-ทะ-รี Sun Tha Ri หญิง หญิงงาม, นางงาม
ธนัชพร 27 ทะ-นัด-ชะ-พอน Tha Nat Cha Phon หญิง มีพรอันเกิดจากทรัพย์
ธนัชชานันท์ 42 ทะ-นัด-ชา-นัน Tha Nat Cha Nan ไม่ระบุ -
ธวัลกร 25 ทะ-วัน-กอน Tha Wan Kon หญิง มีรัศมีนวลงาม
พัทยานุวัฒน์ 55 พัด-ทะ-ยา-นุ-วัด Phat Tha Ya Nu Wat ชาย -
วัฒนพร 30 วัด-ทะ-นะ-พอน Wat Tha Na Phon ไม่ระบุ ใบหน้าสวยพูดดี
ธเนศน์ 32 ทะ-เนด Tha Net ชาย คนมั่งมี, เจ้าแห่งทรัพย์
กลธวัน 26 กน-ทะ-วัน Kon Tha Wan หญิง มีเสียงเพราะ
วรรธะศิริ 41 วัน-ทะ-สิ-หริ Wan Tha Si Ri หญิง -
ธนัสถ์พร 42 ทะ-นัด-พอน Tha Nat Phon หญิง มีทรัพย์อันประเสริฐ
บรรทนา 17 บัน-ทะ-นา Ban Tha Na หญิง -
มันธนา 24 มัน-ทะ-นา Man Tha Na ไม่ระบุ คำสดุดี
ณัทญา 15 นัด-ทะ-ยา Nat Tha Ya ไม่ระบุ ผู้รอบรู้ที่ให้ความรู้