บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ทดาภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ทดาภา
ชื่อ ทดาภา ความหมาย แปลว่า แสงสว่างของดวงดาว เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-ดา-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Da Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทดาภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 5
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ทดาภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทดาภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทดาภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 51
หมายเลข 51 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการได้มาซึ่งความสุขอันสมบูรณ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความสำเร็จและสมบูรณ์พูลผลในทุกๆ เรื่อง หมายเลขนี้เป็นดาวคู่มิตรกัน ช่วยสนับสนุนกันและกันตลอดเวลา ผลรวมของเลขก็ตกเป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ จึงทำให้หนุนนำในเรื่องของเงินๆ ทองๆ ที่สามารถหามาได้ไม่ยาก ด้านความรักก็ให้ผลที่น่ายินดี จะมีผู้ที่คอยสนับสนุนชีวิตอยู่ไม่คลาย
ชื่อ ทดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ทดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (5) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ทดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (5) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ทดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (5) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ทดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (5) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ทดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (5) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ทวิษา 16 ทะ-วิ-สา Tha Wi Sa ไม่ระบุ -
คัทรียา 29 คัด-ทะ-รี-ยา Khat Tha Ri Ya หญิง ดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
พัฒนาชาติ 31 พัด-ทะ-นา-ชาด Phat Tha Na Chat ไม่ระบุ -
กัลย์ฐน 42 กัน-ทะ-นะ Kan Tha Na หญิง หญิงผู้มีความงามรองรับ
ศันย์ธฤดี 46 สัน-ทะ-รึ-ดี San Tha Rue Di หญิง ผู้ตั้งมั่นที่น่าสรรเสริญ
ทมิฬ 15 ทะ-มิน Tha Min หญิง -
วาทศิลป์ 36 วา-ทะ-สิน Wa Tha Sin ชาย -
ฐณวรรณ 33 ทะ-นะ-วัน Tha Na Wan ไม่ระบุ มีทรัพย์
ธนงลักษณ์ 40 ทะ-นง-ลัก Tha Nong Lak หญิง -
ธนญา 14 ทะ-นะ-ยา Tha Na Ya หญิง ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์
สุทธกานต์ 32 สุด-ทะ-กาน Sut Tha Kan ไม่ระบุ ผู้เป็นทีรักอันบริสุทธิ์
ศุทธศีล 33 สุด-ทะ-สีน Sut Tha Sin ชาย มีใจสะอาด
พิทยาภรณ์ 41 พิด-ทะ-ยา-พอน Phit Tha Ya Phon หญิง หญิงสวยงามด้วยความรู้
ทวินันท์ 35 ทะ-วิ-นัน Tha Wi Nan หญิง ยินดีมาก
ธวชัย 24 ทะ-วะ-ชัย Tha Wa Chai ชาย -
ธนิวรรณ 32 ทะ-นิ-วัน Tha Ni Wan ไม่ระบุ วรรณะแห่งความมั่งคง
บทม์วรรณ 36 บด-ทะ-วัน Bot Tha Wan หญิง สีอย่างดอกบัว
ทวิท 12 ทะ-วิด Tha Wit ชาย ใช้เป็นชื่อไม่มีความหมายเฉพาะ
ฉัฐมณิชา 35 ฉัด-ทะ-มะ-นิ-ชา Chat Tha Ma Ni Cha ไม่ระบุ ความบริสุทธิ์ 6 ประการ
พัทธี 24 พัด-ทะ-ที Phat Tha Thi ชาย -
พันธศักดิ์ 47 พัน-ทะ-สัก Phan Tha Sak ไม่ระบุ -
ทนงพล 22 ทะ-นง-พน Tha Nong Phon ชาย ทหารที่ทะนงตน
ณัฐพุทธ์ 41 นัด-ทะ-พุด Nat Tha Phut ชาย นักปราชญ์ผู้รู้
พิทวัช 25 พิ-ทะ-วัด Phi Tha Wat ไม่ระบุ -
วัฒนกูล 27 วัด-ทะ-นะ-กูน Wat Tha Na Kun ไม่ระบุ -
จันทพร 28 จัน-ทะ-พอน Chan Tha Phon หญิง พระจันทร์งาม
วรรณทนี 32 วัน-ทะ-นี Wan Tha Ni หญิง การไหว้, ความเคารพ
ภัทริภา 16 พัด-ทะ-ริ-พา Phat Tha Ri Pha หญิง -
ศิรินธรา 33 สิ-ริน-ทะ-รา Si Rin Tha Ra ไม่ระบุ -
อาชัทยา 23 อา-ชัด-ทะ-ยา A Chat Tha Ya หญิง หัวหน้าเผ่านักรบ
วรธนพงษ์ 42 วอน-ทะ-นะ-พง Won Tha Na Phong ชาย เชื้อสายผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
พัทธดลย์ 41 พัด-ทะ-ดน-ละ Phat Tha Don La ชาย -
ธนาสินธุ์ 40 ทะ-นา-สิน Tha Na Sin ชาย สายน้ำแห่งทรัพย์
นนทวัช 23 นน-ทะ-วัด Non Tha Wat ชาย ผู้ยินดีในความเจริญ
บทม์รัตน์ 42 บด-ทะ-รัด Bot Tha Rat หญิง บัวแก้ว
กัลพัทธสิณี 51 กัน-พัด-ทะ-สิ-นี Kan Phat Tha Si Ni หญิง -
กนิฏฐกัณฑ์ 50 กะ-หนิด-ทะ-กัน Ka Nit Tha Kan หญิง ว่าด้วยเรื่องที่น้อยที่สุด
ปัทมธร 20 ปัด-ทะ-มะ-ทอน Pat Tha Ma Thon หญิง ทรงไว้ซึ่งดอกบัว
มัณทนา 21 มัน-ทะ-นา Man Tha Na หญิง คำสดุดี
ธนธร 17 ทะ-นะ-ทอน Tha Na Thon หญิง ผู้มีทรัพย์