บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ทดาภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ทดาภา
ชื่อ ทดาภา ความหมาย แปลว่า แสงสว่างของดวงดาว เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-ดา-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Da Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทดาภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 5
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ทดาภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทดาภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ทดาภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 51
หมายเลข 51 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการได้มาซึ่งความสุขอันสมบูรณ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความสำเร็จและสมบูรณ์พูลผลในทุกๆ เรื่อง หมายเลขนี้เป็นดาวคู่มิตรกัน ช่วยสนับสนุนกันและกันตลอดเวลา ผลรวมของเลขก็ตกเป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ จึงทำให้หนุนนำในเรื่องของเงินๆ ทองๆ ที่สามารถหามาได้ไม่ยาก ด้านความรักก็ให้ผลที่น่ายินดี จะมีผู้ที่คอยสนับสนุนชีวิตอยู่ไม่คลาย
ชื่อ ทดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ทดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (5) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ทดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (5) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ทดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (5) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ทดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (5) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ทดาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ทดาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (5) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มณฑชา 16 มน-ทะ-ชา Mon Tha Cha หญิง -
นนทพล 25 นน-ทะ-พน Non Tha Phon ไม่ระบุ ผู้มีกำลังแห่งความสุข
ธวัชนลชัย 41 ทะ-วัด-นน-ชัย Tha Wat Non Chai ชาย ธงที่เปล่งแสงแห่งชัยชนะ
ศรีธนิสร 42 สี-ทะ-นิ-สอน Si Tha Ni Son หญิง เจ้าแห่งทรัพย์และความเจริญ
พัทญา 18 พัด-ทะ-ยา Phat Tha Ya หญิง -
ฉัทฐกร 24 ฉัด-ทะ-กอน Chat Tha Kon ได้ทั้งชายและหญิง -
ณัฏฐ์ธนิน 54 นัด-ทะ-นิน Nat Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีทรัพย์
นันทพิชญ์ 42 นัน-ทะ-พิด Nan Tha Phit หญิง นักปราชญ์ที่มีความสุข
ฉันทกาญจน์ 41 ฉัน-ทะ-กาน Chan Tha Kan หญิง -
เสฎฐกรณ์ 42 เสด-ทะ-กอน Set Tha Kon ชาย ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความประเสริฐ
ปัทรีมา 24 ปัด-ทะ-รี-มา Pat Tha Ri Ma หญิง สุขใต้ร่มโพธิ์
ธณัฐชา 25 ทะ-นัด-ชา Tha Nat Cha ไม่ระบุ พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเกิดมาเป็นนักปราชญ์
ธวัชธร 24 ทะ-วัด-ทอน Tha Wat Thon ชาย -
อานัทธมน 31 อา-นัด-ทะ-มน A Nat Tha Mon หญิง ใจผูกพันอยู่
ธนันท์นภัส 45 ทะ-นัน-นะ-พัด Tha Nan Na Phat หญิง สวรรค์ที่ทรงไว้ซึ่งความสุข
ภัทราทิพ 24 พัด-ทะ-รา-ทิบ Phat Tha Ra Thip หญิง เทวดาอันประเสริฐ
ธนิตย์ 33 ทะ-นิด Tha Nit ชาย ชื่อดาวฤกษ์
ทวิช 13 ทะ-วิด Tha Wit ชาย ผู้เกิดสองหน , นก, พราหมณ์
วัฒนพงค์ 41 วัด-ทะ-นะ-พง Wat Tha Na Phong ชาย -
จันทะหวา 32 จัน-ทะ-หวา Chan Tha Wa หญิง -
ณัชทชา 15 นัด-ทะ-ชา Nat Tha Cha หญิง ผู้ให้ความรู้
ธนากานต์ 29 ทะ-นา-กาน Tha Na Kan หญิง -
ณฐปภร 21 นะ-ทะ-ปะ-พอน Na Tha Pa Phon หญิง ผู้ได้ค้ำจุนนักปราชญ์
จิรฐกาญจน์ 49 จิ-ระ-ทะ-กาน Chi Ra Tha Kan ไม่ระบุ ยั่งยืนดั่งทอง
รัฐเขต 24 รัด-ทะ-เขด Rat Tha Khet ชาย -
ไวทยนาถ 31 วัย-ทะ-ยะ-นาด Wai Tha Ya Nat หญิง ผู้รู้วิชาหมอ
นนทน์วรัตม์ 56 นน-ทะ-วะ-รัด Non Tha Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐสุดที่มีความสุข
ทวัฒชัย 28 ทะ-วัด-ชัย Tha Wat Chai ไม่ระบุ ธงชัย, เครื่องหมายแห่งชัยชนะ
สุทธกาญจน์ 39 สุด-ทะ-กาน Sut Tha Kan ไม่ระบุ -
รัฐพิพัฒน์ 58 รัด-ทะ-พิ-พัด Rat Tha Phi Phat ไม่ระบุ -
ธฤตศรี 26 ทะ-ริด-ตะ-สี Tha Rit Ta Si หญิง มีสิริยั่งยืน
ฐนพัชญ์ 41 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่ในกรอบที่มั่นคง
จันทรชนก 28 จัน-ทะ-ระ-ชะ-นก Chan Tha Ra Cha Nok ไม่ระบุ ผู้ยังเดือนให้เกิด คือ ทะเล
ณัฐทวรรณ 38 นัด-ถะ-ทะ-วัน Nat Tha Tha Wan ไม่ระบุ -
ดิษฐ์ฐณัฐ 54 ดิด-ทะ-นัด Dit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นนักประดิษฐ์
ธนาพล 24 ทะ-นา-พน Tha Na Phon ชาย ผู้มีกำลังในทรัพย์สมบัติ
กฤตธนาพัฒน์ 44 กริด-ตะ-ทะ-นา-พัด Krit Ta Tha Na Phat ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จและเจริญในทรัพย์
จันทรัตน์ 41 จัน-ทะ-รัด Chan Tha Rat หญิง ดวงแก้วของพระจันทร์
ธนะพล 27 ทะ-นะ-พน Tha Na Phon ชาย ผู้มีกำลังมั่นคง
ณัฏฐ์ธภัท 46 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ปราชญ์ผู้เจริญ