บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ติศรณ์พล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ติศรณ์พล
ชื่อ ติศรณ์พล ความหมาย แปลว่า พลัง3 ประการ อันเป็นที่พึ่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ติ-สะ-ระ-พน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ti Sa Ra Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ติศรณ์พล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ติศรณ์พล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ติศรณ์พล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ติศรณ์พล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 97
หมายเลข 97 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของเงินและความเหน็ดเหนื่อย เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่อนข้างดี แม้จะเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญมากเท่าไหร่ ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุ้มครอง สนับสนุนชะตาชีวิตอยู่รอบด้าน ด้านทรัพย์สินเงินทอง จะมีทรัพย์มรดก มีเกียรติยศชื่อเสียง มีความรุ่งโรจน์ในชีวิต มีโอกาสได้ลาภลอย แต่จุดเสียคือต้องระวังเรื่องสุขภาพ สุขภาพไม่ค่อยดี เพราะมีอิทธิพลของของดาวเสาร์คอยเล่นงาน
ชื่อ ติศรณ์พล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ติศรณ์พล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ติศรณ์พล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ติศรณ์พล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รัฏฏิการ์ 45 รัด-ติ-กา Rat Ti Ka หญิง งานกลางคืน
ฐิติชนุตม์ 45 ถิ-ติ-ชะ-นุด Thi Ti Cha Nut หญิง ผู้อยู่สูงสุดที่มั่นคง
กฤษติญา 18 กริด-สะ-ติ-ยา Krit Sa Ti Ya ไม่ระบุ หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ
รัตติกรณ์ 37 รัด-ติ-กอน Rat Ti Kon หญิง พระจันทร์
สร้อยติ่ง 37 ซ่อย-ติ่ง Soi Ting หญิง -
นิติกาล 24 นิ-ติ-กาน Ni Ti Kan หญิง ระเบียบแบบแผนที่งดงามดั่งทอง
วสันติ 29 วะ-สัน-ติ Wa San Ti ชาย -
เนตินันท์ 38 เน-ติ-นัน Ne Ti Nan ไม่ระบุ ยินดีในกฏหมาย
กิตติกุล 23 กิด-ติ-กุน Kit Ti Kun ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
ราชนิติ 23 ราด-ชะ-นิ-ติ Rat Cha Ni Ti ไม่ระบุ -
ฐิติจิตต์ 45 ถิ-ติ-จิด Thi Ti Chit หญิง -
ขัตติย 24 ขัด-ติ-ยะ Khat Ti Ya ชาย พระเจ้าแผ่นดิน
กรรณ์ติณพัฒน์ 64 กัน-ติน-นะ-พัด Kan Tin Na Phat ชาย หูและหญ้าที่เจริญงอกงาม
ติญาพร 24 ติ-ยา-พอน Ti Ya Phon หญิง -
ปฎิมา 17 ปะ-ติ-มา Pa Ti Ma ไม่ระบุ -
ผาติรัตน์ 41 ผา-ติ-รัด Pha Ti Rat หญิง -
กฤตติกุล 20 กริด-ติ-กุน Krit Ti Kun หญิง ผู้สืบสกุลอันมีเกียรติ,ตระกูลผู้สร้างสรรค์
ฉัตรติญา 28 ฉัด-ติ-ยา Chat Ti Ya ไม่ระบุ ความรู้ 3 ประการที่เป็นร่มเงา
ริติศักดิ์ 41 ริ-ติ-สัก Ri Ti Sak ชาย -
นิติพร 28 นิ-ติ-พอน Ni Ti Phon ไม่ระบุ -
รัชติการ 23 รัด-ติ-กาน Rat Ti Kan ไม่ระบุ -
ธิติณัฐ 33 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ไม่ระบุ -
ปิติทัสสน์ 46 ปิ-ติ-ทัด Pi Ti That ชาย ดูด้วยความยินดี
ธวัชฐิติ 36 ทะ-วัด-ทิ-ติ Tha Wat Thi Ti ชาย ความมั่นคงเป็นธงที่เชิดชู
กิตติคุณ 25 กิด-ติ-คุน Kit Ti Khun ชาย ผู้มีคุณที่เลื่องลือ
นิติรัตน์ 41 นิ-ติ-รัด Ni Ti Rat หญิง ขนบธรรมเนียมที่ถือว่ามีค่าดุจแก้ว
กิติยะกรณ์ 43 กิ-ติ-ยะ-กอน Ki Ti Ya Kon ไม่ระบุ -
มัตติกา 21 มัด-ติ-กา Mat Ti Ka หญิง -
กฤตติกาญจน์ 38 กริด-ติ-กาน Krit Ti Kan หญิง ผู้สำเร็จในความรัก
ไพรสันติ 44 พรัย-สัน-ติ Phrai San Ti ชาย -
ติกา 9 ติ-กา Ti Ka หญิง -
ชุติมัน 24 ชุ-ติ-มัน Chu Ti Man ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความรุ่งเรือง
เนตรติรัตน์ 46 เนด-ติ-รัด Net Ti Rat หญิง -
ขัตติยะ 28 ขัด-ติ-ยะ Khat Ti Ya ชาย เจ้าแห่งการเกษตร
ปติภัทร 19 ปะ-ติ-พัด Pa Ti Phat ชาย เนื่องกัน ผูกพัน รักใคร่
กิตติสยา 31 กิด-ติ-สะ-หยา Kit Ti Sa Ya ไม่ระบุ อาศัยเกียรติ
ฏิมากานต์ 38 ติ-มา-กาน Ti Ma Kan หญิง ชื่อเฉพาะบุคคล
ชุติณปภา 19 ชุ-ติ-นะ-ปะ-พา Chu Ti Na Pa Pha หญิง แสงสว่างอันรุ่งเรืองที่เกิดแต่นักปราชญ์
ปฏิภาน 22 ปะ-ติ-พาน Pa Ti Phan ชาย สามารถโต้ตอบได้ทันทีทันใด
พรพฤติกร 33 พอน-พรึด-ติ-กอน Phon Phruet Ti Kon ชาย สร้างพฤติกรรมอันประเสริฐ