บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ติวรัชฏ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ติวรัชฏ์
ชื่อ ติวรัชฏ์ ความหมาย แปลว่า ผู้สูงส่งอย่างไม่มีที่ติ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ติ-วะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ti Wa Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ติวรัชฏ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ติวรัชฏ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ติวรัชฏ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ติวรัชฏ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 65
หมายเลข 65 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศิลปะและความรัก เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเลขที่หนุนนำโชควาสนาเรื่องความรัก จะได้ใช้ชีวิตคู่อย่างสุขสม ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีโชคลาภ ด้านหน้าที่การงานจะได้รับผิดชอบงานใหญ่โต ซึ่งถือเป็นเรื่องดี เพราะสามารถบริหารจัดการงานทุกอย่างได้ มีผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ ประสบความสำเร็จในชีวิตดีนักแล
ชื่อ ติวรัชฏ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ติวรัชฏ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ติวรัชฏ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ติวรัชฏ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ติวรัชฏ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ติวรัชฏ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ฐิติพินธ์ 50 ถิ-ติ-พิน Thi Ti Phin หญิง -
ตินันท์ 31 ติ-นัน Ti Nan ไม่ระบุ -
กฤษฏิณัฏฐ์ 55 กริด-ติ-นัด Krit Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ฉลาด
กิจติ 18 กิด-ติ Kit Ti ชาย เกียรติ, คำสรรเสริญ
ฟาติหมะ 30 ฟา-ติ-หมะ Fa Ti Ma ไม่ระบุ -
ติก๊ะ 19 ติ-ก๊ะ Ti Ka หญิง -
ปติณญา 19 ปะ-ติ-นะ-ยา Pa Ti Na Ya ได้ทั้งชายและหญิง -
ฐิตติพงศ์ 49 ถิด-ติ-พง Thit Ti Phong ไม่ระบุ -
ชุติมาภร 21 ชุ-ติ-มา-พอน Chu Ti Ma Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนความรุ่งโรจน์
ฐิติวิภา 32 ทิ-ติ-วิ-พา Thi Ti Wi Pha หญิง ผู้ตั้งอยู่ในความงดงาม
อทิติยา 27 อะ-ทิ-ติ-ยา A Thi Ti Ya ไม่ระบุ สูงส่ง
ปีติกร 21 ปี-ติ-กอน Pi Ti Kon ชาย ผู้สร้างความปีติ
ธิติทรรศน์ 45 ทิ-ติ-ทัด Thi Ti That ชาย -
กิติภา 14 กิ-ติ-พา Ki Ti Pha หญิง -
ภูติวัฒน์ 37 พู-ติ-วัด Phu Ti Wat ไม่ระบุ เจริญรุ่งเรือง
ปิติภรณ์ 32 ปิ-ติ-พอน Pi Ti Phon หญิง -
กิตติปริญญ์ชา 45 กิด-ติ-ปะ-ริน-ชา Kit Ti Pa Rin Cha หญิง เกิดมามีความรู้และมีเกียรติ์
นุชติยา 24 นุด-ติ-ยา Nut Ti Ya หญิง -
ฐิติธันต์ 45 ถิ-ติ-ทัน Thi Ti Than ได้ทั้งชายและหญิง -
กิตติภักดิ์ 35 กิด-ติ-พัก Kit Ti Phak ไม่ระบุ ความภักดีที่ควรสรรเสริญ
ตติย 18 ตะ-ติ-ยะ Ta Ti Ya ชาย -
จุติวัฒน์ 41 จุ-ติ-วัด Chu Ti Wat ชาย -
กิรติกาล 24 กิ-ระ-ติ-กาน Ki Ra Ti Kan หญิง ผู้รักเกียรติ
ฐิติชญาณ์ 41 ถิ-ติ-ชะ-ยา Thi Ti Cha Ya หญิง ผู้มีปัญญามั่นคง
ปิติรัตน์ 38 ปิ-ติ-รัด Pi Ti Rat ไม่ระบุ -
ติณณาณัฏฐ์ 54 ติน-นา-นัด Tin Na Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ผ่านพ้น
ติว 13 ติว Tio ได้ทั้งชายและหญิง กวดวิชา, ทบทวนวิชาอย่างเข้มข้น.
นันติพนธ์ 47 นัน-ติ-พน Nan Ti Phon ไม่ระบุ -
กิติพันธ์ 42 กิ-ติ-พัน Ki Ti Phan ชาย ผูกพันด้วยชื่อเสียง
กิติณิชา 24 กิ-ติ-นิ-ชา Ki Ti Ni Cha หญิง ผู้บริสุทธิที่ได้รับการสรรเสริญ
ชุติณัฏฐ์ 46 ชุ-ติ-นัด Chu Ti Nat หญิง นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
วาติ๊ 21 วา-ติ๊ Wa Ti ชาย -
ธฤติมัต 24 ทะ-ริด-ติ-มัด Tha Rit Ti Mat ชาย แน่วแน่, มั่นคง
กฤติเดชน์ 28 กริด-ติ-เดด Krit Ti Det ไม่ระบุ ผู้มีอำนาจและมีความสร้างสรรค์
รติศักดิ์ 37 ระ-ติ-สัก Ra Ti Sak ไม่ระบุ อำนาจที่น่ายินดี
เกียรติรติกร 45 เกียด-ระ-ติ-กอน Kiat Ra Ti Kon ชาย ผู้สร้างความยินดีอันน่าสรรเสริญ
กิติชนา 20 กิ-ติ-ชะ-นา Ki Ti Cha Na ไม่ระบุ -
สุรโชติ 25 สุ-ระ-โช-ติ Su Ra Cho Ti ไม่ระบุ -
สันต์ติ 35 สัน-ติ San Ti ชาย ความสงบ
กรติกา 14 กอน-ติ-กา Kon Ti Ka หญิง กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปกําหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ