บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ติณาภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ติณาภา
ชื่อ ติณาภา ความหมาย แปลว่า ผู้มีรัศมีแห่งความเพียร เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ติ-นา-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ti Na Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ติณาภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ติณาภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ติณาภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ติณาภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ ติณาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ติณาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ติณาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ติณาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ติณาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ติณาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ติณาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ติณาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สันติรักษ์ 45 สัน-ติ-รัก San Ti Rak ชาย -
ฐิติพงศ์ภรณ์ 65 ถิ-ติ-พง-พอน Thi Ti Phong Phon หญิง -
รติรัตน์ 36 ระ-ติ-รัด Ra Ti Rat หญิง ผู้ยินดีในพระรัตนตรัย
สุติกา 17 สุ-ติ-กา Su Ti Ka หญิง -
กิตติวัชร 31 กิด-ติ-วัด Kit Ti Wat ไม่ระบุ มีชื่อเสียงเหมือนเพชร
ฐิติกาลณ์ 42 ทิ-ติ-กาน Thi Ti Kan หญิง ในเวลาแห่งความมั่นคง
ประติภา 19 ประ-ติ-พา Pra Ti Pha หญิง แสงสว่างแห่งความรู้
ธิติฏฐ์ 42 ทิ-ติด Thi Tit ชาย ผู้ดำรงอยู่ในความเพียรความรู้
สมเกรียติ 41 สม-เก-รี-ยะ-ติ Som Ke Ri Ya Ti ชาย -
บัวติ๊บ 28 บัว-ติ๊บ Bua Tip ไม่ระบุ -
ภัตติมา 21 พัด-ติ-มา Phat Ti Ma หญิง ผู้มีอาหารบริบูรณ์
เกียตรติกุล 40 เกีย-ตะ-ระ-ติ-กุน Kia Ta Ra Ti Kun ชาย -
ญัตติ 18 ยัด-ติ Yat Ti ชาย -
สันติกร 28 สัน-ติ-กอน San Ti Kon ไม่ระบุ -
กิติฤทธิ์ 31 กิ-ติ-ริด Ki Ti Rit ไม่ระบุ ผู้มีอำนาจและชื่อเสียง
ธฤติกรี 24 ทะ-ริด-ติ-กรี Tha Rit Ti Kri หญิง มีหลักมั่น
เกียรติกิตติธนา 54 เกียด-กิด-ติ-ทะ-นา Kiat Kit Ti Tha Na ชาย ผู้มีชื่อเสียงอันเกิดจากทรัพย์
รติกร 16 ระ-ติ-กอน Ra Ti Kon ชาย ให้เกิดความยินดี
ติ๋ง 12 ติ๋ง Ting หญิง -
กฤติญาณี 26 กริด-ติ-ยา-นี Krit Ti Ya Ni ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
ฐิติวรดา 32 ถิ-ติ-วอ-ระ-ดา Thi Ti Wo Ra Da หญิง มีวัตรมั่นคง, มีความประพฤติมั่นคง
กิตติวัตร 32 กิด-ติ-วัด Kit Ti Wat ไม่ระบุ เจริญด้วยเกียรติ
กิตติ 15 กิด-ติ Kit Ti ชาย เกียรติ, คำสรรเสริญ
ฐิติปวีณ์ 49 ถิ-ติ-ปะ-วี Thi Ti Pa Wi ไม่ระบุ ฉลาดเรื่องความมั่นคง
ติฟา 16 ติ-ฟา Ti Fa หญิง -
ฐิติดากรณ์ 41 ถิ-ติ-ดา-กอน Thi Ti Da Kon หญิง การกระทำที่มีความมั่นคง
อติศักดิ์ 39 อะ-ติ-สัก A Ti Sak ชาย -
บัวติม 24 บัว-ติม Bua Tim หญิง -
กิตติโชติ 28 กิด-ติ-โชด Kit Ti Chot ชาย ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง
เติ้ม 16 เติ้ม Toem หญิง -
ธิติธร 23 ทิ-ติ-ทอน Thi Ti Thon ไม่ระบุ -
จีรัตติกุล 39 จี-รัด-ติ-กุน Chi Rat Ti Kun หญิง เชื้อสายราตรีอันยาวนาน
ฐิติรัชช 32 ถิ-ติ-รัด-ชะ Thi Ti Rat Cha หญิง -
จิตติกาญจน์ 46 จิด-ติ-กาน Chit Ti Kan หญิง ผู้มีความคิดดีดั่งทอง
นิรุตติ 24 นิ-รุด-ติ Ni Rut Ti ชาย -
ปิติยาพร 34 ปิ-ติ-ยา-พอน Pi Ti Ya Phon หญิง ความสุขที่น่ายินดียิ่ง
ชุติมนพันธ์ 50 ชุ-ติ-มน-พัน Chu Ti Mon Phan หญิง -
นุติพงษ์ 36 นุ-ติ-พง Nu Ti Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายที่น่าสรรเสริญ
ปีติมน 26 ปี-ติ-มน Pi Ti Mon ไม่ระบุ ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ
ชูติพงษ์ 34 ชู-ติ-พง Chu Ti Phong ไม่ระบุ -