บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ติณาภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ติณาภา
ชื่อ ติณาภา ความหมาย แปลว่า ผู้มีรัศมีแห่งความเพียร เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ติ-นา-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ti Na Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ติณาภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ติณาภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ติณาภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ติณาภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ ติณาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ติณาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ติณาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ติณาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ติณาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ติณาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ติณาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ติณาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อติชา 16 อะ-ติ-ชา A Ti Cha ไม่ระบุ เกิดมาเลิศกว่าพงศ์พันธุ์
กิตติกาญ 21 กิด-ติ-กาน Kit Ti Kan ไม่ระบุ มีชื่อเสียงในเงินทอง
ปฏิทิน 25 ปะ-ติ-ทิน Pa Ti Thin ชาย -
จีรัตติกุล 39 จี-รัด-ติ-กุน Chi Rat Ti Kun หญิง เชื้อสายราตรีอันยาวนาน
สันติมา 29 สัน-ติ-มา San Ti Ma หญิง -
กิตติกาญจน์ 41 กิด-ติ-กาน Kit Ti Kan หญิง มีชื่อเสียงในเงินทอง
นิติวัชร์ 41 นิ-ติ-วัด Ni Ti Wat ชาย ผู้มีความรู้ด้านกฏหมายรวดเร็วประดุจสายฟ้า
ฐิติพนท์ 43 ถิ-ติ-พน Thi Ti Phon ไม่ระบุ -
กันติช 19 กัน-ติด Kan Tit หญิง -
เติมสิน 30 เติม-สิน Toem Sin ชาย -
ชุติมณฑน์ 37 ชุ-ติ-มน Chu Ti Mon หญิง ความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
ฐิติวรรณ 39 ถิ-ติ-วัน Thi Ti Wan หญิง ผิวพรรณไม่เปลี่ยนแปลง
กัญติพัต 31 กัน-ติ-พัด Kan Ti Phat ไม่ระบุ หญิงผู้ประพฤติดี 3 ประการ
นิติกรณ์ 35 นิ-ติ-กอน Ni Ti Kon ชาย -
เจติญา 20 เจ-ติ-ยา Che Ti Ya ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาและความคิด
จิตติมนต์ 42 จิด-ติ-มน Chit Ti Mon หญิง ผู้หลงไหลในความคิด
กิตติกาณต์ 34 กิด-ติ-กาน Kit Ti Kan ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียงดีงาม
พงษ์สันติ 46 พง-สัน-ติ Phong San Ti ชาย -
จิตติภัทร 30 จิด-ติ-พัด Chit Ti Phat หญิง ผู้ที่มีความคิดอันประเสริฐ
ยุทติพงษ์ 40 ยุด-ติ-พง Yut Ti Phong ชาย -
ยุตติยา 28 ยุด-ติ-ยา Yut Ti Ya ชาย ความเหมาะเจาะ, เหตุผล
เกียติศักดิ์ 51 เกีย-ติ-สัก Kia Ti Sak ชาย เกียรติตามฐานะ
กันติณัฐ 35 กัน-ติ-นัด Kan Ti Nat หญิง -
ปิติภูมิ 25 ปิ-ติ-พูม Pi Ti Phum ไม่ระบุ -
ตันติญา 24 ตัน-ติ-ยา Tan Ti Ya หญิง ความรู้ที่มีแบบแผน
กิติสภานันท์ 45 กิ-ติ-สะ-พา-นัน Ki Ti Sa Pha Nan หญิง มีชื่อเสียงและเป็นที่ยินดีแก่องค์กร
คติพร 23 คะ-ติ-พอน Kha Ti Phon ไม่ระบุ -
สุติพรรษา 36 สุ-ติ-พัน-สา Su Ti Phan Sa หญิง -
วรฐิติ 30 วอ-ระ-ทิ-ติ Wo Ra Thi Ti ชาย -
จิตติมาภรณ์ 45 จิด-ติ-มา-พอน Chit Ti Ma Phon หญิง ผู้มีสติปัญญาอันประเสริฐ
จุติมา 20 จุ-ติ-มา Chu Ti Ma ไม่ระบุ การเคลื่อนจากภพเทวดามาเป็นเกิดโลกมนุษย์
กิจติยา 27 กิด-ติ-ยา Kit Ti Ya ไม่ระบุ ผู้มีเกียรติ
กิตติกรณ์ 34 กิด-ติ-กอน Kit Ti Kon ชาย การกระทำอันเป็นเกียรติ
สมจิติ 29 สม-จิ-ติ Som Chi Ti ชาย -
กิติภาภรณ์ 33 กิ-ติ-พา-พอน Ki Ti Pha Phon ไม่ระบุ ผู้ทรงไว้ซึ่งแสงสว่างของเกียรติ
รัฐติการ 30 รัด-ติ-กาน Rat Ti Kan ไม่ระบุ -
กิติยวดี 34 กิ-ติ-ยะ-วะ-ดี Ki Ti Ya Wa Di หญิง หญิงผู้มีชื่อเสียง
รัฐติกร 29 รัด-ติ-กอน Rat Ti Kon หญิง พระจันทร์
กีรติกันต์ 41 กี-ระ-ติ-กัน Ki Ra Ti Kan ได้ทั้งชายและหญิง มีเกียรติและน่ารัก
กิตติภรณ์ 34 กิด-ติ-พอน Kit Ti Phon ชาย ทรงไว้ซึ่งคำสรรเสริญ