บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ดิษฐพงษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ดิษฐพงษ์
ชื่อ ดิษฐพงษ์ ความหมาย แปลว่า เชื้อสายแห่งน้ำ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ดิด-ถะ-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Dit Tha Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดิษฐพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ดิษฐพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดิษฐพงษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดิษฐพงษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ดิษฐพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ดิษฐพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดิษฐพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ดิษฐพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธนินดิฐ 32 ทะ-นิน-ดิด Tha Nin Dit ชาย ผู้มีทรัพย์อันมั่นคง
ดิษยา 18 ดิด-สะ-ยา Dit Sa Ya หญิง โชคดี, มีสิริมงคล
ศีลดิถ 26 สี-ละ-ดิด Si La Dit ชาย ผู้รักดี, รักที่จะประพฤติหรือปฏิบัติดี
สุรดิษ 21 สุ-ระ-ดิด Su Ra Dit ชาย มีโชดดีเยี่ยม, มีโชคดีเหมื่อนเทวดา
กานดิศ 19 กาน-ดิด Kan Dit ชาย เจ้าแห่งความรัก, กามเทพ
วรดิษฐ์ 37 วอน-ดิด Won Dit ชาย ท่าน้ำที่ประเสริฐ
สุประดิษฐ์ 45 สุ-ประ-ดิด Su Pra Dit ชาย -
นฎิศวร์ 40 นะ-ดิด Na Dit ชาย ชื่อพระศิวะ
ดิษณ์กร 28 ดิด-สะ-กอน Dit Sa Kon ชาย ดวงอาทิตย์
บัณฑิต 21 บัน-ดิด Ban Dit ชาย ผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ ผู้ประพฤติดี
สมดิษฐ 30 สม-ดิด Som Dit ชาย -
มารุดิศ 23 มา-รุ-ดิด Ma Ru Dit ชาย เจ้าแห่งลม
ยุวดิษฎ์ 38 ยุ-วะ-ดิด Yu Wa Dit ไม่ระบุ มะลิเหลือง
ดิสกร 17 ดิด-สะ-กอน Dit Sa Kon ไม่ระบุ ดวงอาทิตย์
ดิชพงศ์ 33 ดิด-ชะ-พง Dit Cha Phong ชาย วงศ์ที่อดทนกล้าหาญ
ศดิศ 19 สะ-ดิด Sa Dit ชาย เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
จุลลดิษย์ 45 จุน-ละ-ดิด Chun La Dit ชาย -
ดิสกรณ์ 31 ดิด-สะ-กอน Dit Sa Kon ชาย ดวงอาทิตย์
ธนดิตถ์ 27 ทะ-นะ-ดิด Tha Na Dit ไม่ระบุ -
จิณดิต 23 จิน-ดิด Chin Dit ไม่ระบุ -
บันดิษฐ์ 38 บัน-ดิด Ban Dit ชาย ความรอบรู้, การเรียนรู้
ดิษฐณัฏฐ์ 54 ดิด-ทะ-นัด Dit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้น่าเชื่อถือ
บัญดิษฐ์ 37 บัน-ดิด Ban Dit หญิง ความรอบรู้, การเรียนรู้
เอกกษิดิศ 30 เอก-กะ-สิ-ดิด Ek Ka Si Dit ชาย -
ภูดิท 9 พู-ดิด Phu Dit ชาย ที่ให้ความเป็นอยู่ดีมีสุขอำนาจและความมั่งคั่ง
ฑิตฐิตา 27 ดิด-ถิ-ตา Dit Thi Ta หญิง ตั้งอยู่ในความรู้
ธีรดิษฐ์ 42 ที-ระ-ดิด Thi Ra Dit ชาย ผู้ตั้งอยู่ในความกล้าหาญ
พงษ์ประดิษฐ์ 60 พง-ประ-ดิด Phong Pra Dit ไม่ระบุ -
สมประดิษฐ์ 49 สม-ประ-ดิด Som Pra Dit ไม่ระบุ -
ประดิษฐาน 34 ประ-ดิด-สะ-ถาน Pra Dit Sa Than ชาย ตั้งมั่น
ดิสธร 20 ดิด-สะ-ทอน Dit Sa Thon ไม่ระบุ -
บัญดิษย์ 36 บัน-ดิด Ban Dit ชาย ความรอบรู้, การเรียนรู้
ดิษย์ 26 ดิด Dit ชาย เป็นมงคล
กศิดิส 24 กะ-สิ-ดิด Ka Si Dit ชาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ณดิษ 14 นะ-ดิด Na Dit ชาย ที่ที่มีนํ้า
คมภูดิศ 24 คม-พู-ดิด Khom Phu Dit ชาย เจ้าแห่งความเจริญที่มีปัญญาเฉียบแหลม
บัณฑิตภรณ์ 40 บัน-ดิด-พอน Ban Dit Phon หญิง -
ภูดิศ 15 พู-ดิด Phu Dit ชาย เจ้าแห่งความเจริญ
ดิถดนัย 24 ดิด-ดะ-นัย Dit Da Nai ชาย ลูกรัก
ดิตถ์ 18 ดิด Dit หญิง ท่าน้ำ, ลัทธิความเชื่อถือ