บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ดิษฐพงษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ดิษฐพงษ์
ชื่อ ดิษฐพงษ์ ความหมาย แปลว่า เชื้อสายแห่งน้ำ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ดิด-ถะ-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Dit Tha Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดิษฐพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ดิษฐพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดิษฐพงษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดิษฐพงษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ดิษฐพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ดิษฐพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดิษฐพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ดิษฐพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ทองประดิษฐ์ 46 ทอง-ประ-ดิด Thong Pra Dit หญิง -
ดิษฐพงษ์ 41 ดิด-ถะ-พง Dit Tha Phong ชาย เชื้อสายแห่งน้ำ
ภูดิธภัส 24 พู-ดิด-พัด Phu Dit Phat ชาย ผู้มีรัศมีแห่งความเจริญรุ่งเรือง
เอกกษิดิศ 30 เอก-กะ-สิ-ดิด Ek Ka Si Dit ชาย -
ทัยประดิษฐ์ 50 ทัย-ประ-ดิด Thai Pra Dit หญิง -
มหาบัณฑิต 32 มะ-หา-บัน-ดิด Ma Ha Ban Dit ชาย คงแก่เรียนยิ่ง
ดิษฐพร 30 ดิด-พอน Dit Phon หญิง -
ฑิตยา 19 ดิด-ตะ-ยา Dit Ta Ya หญิง เก่งดั่งนักปราชญ์
ประดิษฐ 28 ประ-ดิด Pra Dit ชาย -
จเดิจ 19 จะ-เดิด Cha Doet ชาย -
เคดิษฐ์ 33 เค-ดิด Khe Dit ชาย -
สาดิศย์ 37 สา-ดิด Sa Dit ชาย ดีที่สุดเด่นเหนือผู้อื่น
รฎิต 16 ระ-ดิด Ra Dit ชาย ได้รับการต้อนรับด้วยการโห่ร้อง
ภูดิส 15 พู-ดิด Phu Dit ชาย เจ้าแห่งความเจริญ
ภูดิสพงศ์ 41 พู-ดิด-สะ-พง Phu Dit Sa Phong ชาย เจ้าแห่งความรุ่งเรืองของวงศ์ตระกูล
ดิษยทัศน์ 43 ดิด-สะ-ยะ-ทัด Dit Sa Ya That ไม่ระบุ ผู้มองเห็นสิ่งอันเป็นมงคล
จิณดิต 23 จิน-ดิด Chin Dit ไม่ระบุ -
บรรดิษ 19 บัน-ดิด Ban Dit หญิง ความรอบรู้, การเรียนรู้
ดิฐพงษ์ 37 ดิด-ทะ-พง Dit Tha Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่ตั้งมั่นอยู่
บันดิษฐ์ 38 บัน-ดิด Ban Dit ชาย ความรอบรู้, การเรียนรู้
ดิษยา 18 ดิด-สะ-ยา Dit Sa Ya หญิง โชคดี, มีสิริมงคล
ดิษฐ์สกุล 42 ดิด-สะ-กุน Dit Sa Kun ชาย -
วิฑิต 20 วิ-ดิด Wi Dit ชาย -
ดิชฐ์ศวเทพ 49 ดิด-สะ-วะ-เทบ Dit Sa Wa Thep ไม่ระบุ -
มารุดิศ 23 มา-รุ-ดิด Ma Ru Dit ชาย เจ้าแห่งลม
บันฑิตย์ 38 บัน-ดิด Ban Dit ชาย ความรอบรู้, การเรียนรู้
ศักดิชญ์ 32 สัก-ดิด Sak Dit ชาย ผู้รู้อำนาจของตน
ธนดิตถ์ 27 ทะ-นะ-ดิด Tha Na Dit ไม่ระบุ -
กันดิศพัฒน์ 51 กัน-ดิด-สะ-พัด Kan Dit Sa Phat ชาย เจ้าแห่งความรักและเจริญ
ประดิฐ 24 ประ-ดิด Pra Dit ชาย -
กษิดิษฐ์ 36 กะ-สิ-ดิด Ka Si Dit ชาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ปรีดิท 19 ปรี-ดิด Pri Dit ชาย เป็นที่รักให้ความเพลิดเพลินยินดี
ดิษฐพัชร 36 ดิด-พัด Dit Phat ชาย ท่าเพชร
กาญจนดิศ 29 กาน-จน-ดิด Kan Chon Dit ไม่ระบุ -
ภูดิษพัฒน์ 41 พู-ดิด-สะ-พัด Phu Dit Sa Phat ชาย ผู้มีสิริมงคลอยู่บนความเจริญรุ่งเรือง
บันฑิต 21 บัน-ดิด Ban Dit ชาย ความรอบรู้, การเรียนรู้
ดิตถ์ 18 ดิด Dit หญิง ท่าน้ำ, ลัทธิความเชื่อถือ
ฮาดิษ 15 ฮา-ดิด Ha Dit ชาย -
รุ่งรดิศ 24 รุ่ง-ระ-ดิด Rung Ra Dit ชาย ผู้รุ่งเรือง, ผู้รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ
ภูดิท 9 พู-ดิด Phu Dit ชาย ที่ให้ความเป็นอยู่ดีมีสุขอำนาจและความมั่งคั่ง