บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ดิฐพัชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ดิฐพัชญ์
ชื่อ ดิฐพัชญ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้มั่นคง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ดิด-ถะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Dit Tha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดิฐพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ดิฐพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดิฐพัชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดิฐพัชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 68
หมายเลข 68 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความประพฤติผิด และการเสพติดอบายมุข เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตหลงใหลได้ปลื้มในทางโลกีย์ มักมากในกามอารมณ์ เป็นเลขแห่งการมัวเมา โดยเฉพาะความุล่มหลงในเรื่องของความรัก มันจะทุ่มเทความรักแบบผิดๆ พอมีปัญหาอะไรก็ตามมักจะแก้ไขด้วยการเอาอบายมุขเป็นที่ตั้ง ชีวิตนี้จะหาความสำเร็จได้ยากยิ่ง เพราะความลุ่มหลงมัวเมานี้เองจะทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่
ชื่อ ดิฐพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ดิฐพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดิฐพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ดิฐพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดิฐพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ดิฐพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุรดิส 24 สุ-ระ-ดิด Su Ra Dit ชาย มีโชดดีเยี่ยม, มีโชคดีเหมื่อนเทวดา
ดิศรินทร์ 39 ดิด-ริน Dit Rin ไม่ระบุ -
ภูดิทกร 14 พู-ดิด-ทะ-กอน Phu Dit Tha Kon ชาย ผู้มีการกระทำให้เกิดความรุ่งเรือง
ฑิตถากร 17 ดิด-ถา-กอน Dit Tha Kon ชาย ที่มาของความรู้
ดิชพล 21 ดิด-ชะ-พน Dit Cha Phon ไม่ระบุ มีความเพียรและพลัง
ประดิษฐิต 35 ประ-ดิด-สะ-ถิด Pra Dit Sa Thit ชาย เลื่องชื่อ, ลือนาม
ดิศพงษ์ 35 ดิด-พง Dit Phong ชาย เชื้อสายแห่งน้ำ
ฑิตญา 15 ดิด-ยา Dit Ya หญิง -
ดิษฐ์ฐณัฐ 54 ดิด-ทะ-นัด Dit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นนักประดิษฐ์
กัณดิฐ 24 กัน-ดิด Kan Dit ชาย เจ้าแห่งความรัก, กามเทพ
นฎิศวร์ 40 นะ-ดิด Na Dit ชาย ชื่อพระศิวะ
ดิศธินันท์ 44 ดิด-ทิ-นัน Dit Thi Nan หญิง เจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุข
ภูดิทวรรธน์ 41 พู-ดิด-ทะ-วัด Phu Dit Tha Wat ชาย ผู้ให้ซึ่งความเจริญรุ่งเรือง
ดิสราภรณ์ 36 ดิด-สะ-รา-พอน Dit Sa Ra Phon หญิง -
จุลลดิษย์ 45 จุน-ละ-ดิด Chun La Dit ชาย -
วิฑิต 20 วิ-ดิด Wi Dit ชาย -
วีรดิษฐ์ 44 วี-ระ-ดิด Wi Ra Dit ชาย คงไว้ซึ่งความกล้าหาญ
วรดิษฐ์ 37 วอน-ดิด Won Dit ชาย ท่าน้ำที่ประเสริฐ
นรดิษฐ์ 36 นะ-ระ-ดิด Na Ra Dit ชาย -
รุ่งรดิศ 24 รุ่ง-ระ-ดิด Rung Ra Dit ชาย ผู้รุ่งเรือง, ผู้รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ
มหาบัณฑิต 32 มะ-หา-บัน-ดิด Ma Ha Ban Dit ชาย คงแก่เรียนยิ่ง
วาฑิต 17 วา-ดิด Wa Dit ชาย -
ฑิตยาธร 27 ดิด-ยา-ทอน Dit Ya Thon ไม่ระบุ ผู้ทรงไว้ซึ่งความเก่งกล้าดุจนักปราชญ์
ธนินดิฐ 32 ทะ-นิน-ดิด Tha Nin Dit ชาย ผู้มีทรัพย์อันมั่นคง
ดิชพงศ์ 33 ดิด-ชะ-พง Dit Cha Phong ชาย วงศ์ที่อดทนกล้าหาญ
ภูดิสพงศ์ 41 พู-ดิด-สะ-พง Phu Dit Sa Phong ชาย เจ้าแห่งความรุ่งเรืองของวงศ์ตระกูล
รฎิต 16 ระ-ดิด Ra Dit ชาย ได้รับการต้อนรับด้วยการโห่ร้อง
ศักดิชญ์ 32 สัก-ดิด Sak Dit ชาย ผู้รู้อำนาจของตน
ภูดิธภัส 24 พู-ดิด-พัด Phu Dit Phat ชาย ผู้มีรัศมีแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ดิษ 9 ดิด Dit ชาย ท่าน้ำ, ลัทธิความเชื่อถือ
ดิสกรณ์ 31 ดิด-สะ-กอน Dit Sa Kon ชาย ดวงอาทิตย์
ศดิศ 19 สะ-ดิด Sa Dit ชาย เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ยดิต 16 ยะ-ดิด Ya Dit ชาย ตั้งหน้าพยายาม
ภูดิส 15 พู-ดิด Phu Dit ชาย เจ้าแห่งความเจริญ
ฑิตฐิตา 27 ดิด-ถิ-ตา Dit Thi Ta หญิง ตั้งอยู่ในความรู้
ดิชฐ์ศวเทพ 49 ดิด-สะ-วะ-เทบ Dit Sa Wa Thep ไม่ระบุ -
บรรฑิต 20 บัน-ดิด Ban Dit ชาย ความรอบรู้, การเรียนรู้
ทโยดิษ 22 ทะ-โย-ดิด Tha Yo Dit ชาย ฟากฟ้า
บัณฑิตวงศ์ 45 บัน-ดิด-วง Ban Dit Wong ชาย เชื้อสายของคนดี
บรรดิษฐ 28 บัน-ดิด Ban Dit ชาย ความรอบรู้, การเรียนรู้