บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ดิฐพัชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ดิฐพัชญ์
ชื่อ ดิฐพัชญ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้มั่นคง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ดิด-ถะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Dit Tha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดิฐพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ดิฐพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดิฐพัชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดิฐพัชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 68
หมายเลข 68 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความประพฤติผิด และการเสพติดอบายมุข เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตหลงใหลได้ปลื้มในทางโลกีย์ มักมากในกามอารมณ์ เป็นเลขแห่งการมัวเมา โดยเฉพาะความุล่มหลงในเรื่องของความรัก มันจะทุ่มเทความรักแบบผิดๆ พอมีปัญหาอะไรก็ตามมักจะแก้ไขด้วยการเอาอบายมุขเป็นที่ตั้ง ชีวิตนี้จะหาความสำเร็จได้ยากยิ่ง เพราะความลุ่มหลงมัวเมานี้เองจะทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่
ชื่อ ดิฐพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ดิฐพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดิฐพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ดิฐพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดิฐพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ดิฐพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เกดิษฐ 21 เก-ดิด Ke Dit ชาย -
รุ่งรดิศ 24 รุ่ง-ระ-ดิด Rung Ra Dit ชาย ผู้รุ่งเรือง, ผู้รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ
สาดิศย์ 37 สา-ดิด Sa Dit ชาย ดีที่สุดเด่นเหนือผู้อื่น
ดิสราภรณ์ 36 ดิด-สะ-รา-พอน Dit Sa Ra Phon หญิง -
วิฑิตย์ 37 วิ-ดิด Wi Dit ชาย -
ดิษย์ 26 ดิด Dit ชาย เป็นมงคล
ดิษบพงษ์ 34 ดิด-บะ-พง Dit Ba Phong ไม่ระบุ -
ภูดิทกร 14 พู-ดิด-ทะ-กอน Phu Dit Tha Kon ชาย ผู้มีการกระทำให้เกิดความรุ่งเรือง
ดิษยฐาน 32 ดิด-สะ-ยะ-ถาน Dit Sa Ya Than ชาย บริเวณดาวฤกษ์
มหาบัณฑิต 32 มะ-หา-บัน-ดิด Ma Ha Ban Dit ชาย คงแก่เรียนยิ่ง
นรดิษฐ์ 36 นะ-ระ-ดิด Na Ra Dit ชาย -
ฑิตยา 19 ดิด-ตะ-ยา Dit Ta Ya หญิง เก่งดั่งนักปราชญ์
ภูวดิส 21 พู-วะ-ดิด Phu Wa Dit ไม่ระบุ -
ประดิษฐพงศ์ 54 ประ-ดิด-ทะ-พง Pra Dit Tha Phong ชาย ตระกูลของนักประดิษฐ์
ฑิตยาธร 27 ดิด-ยา-ทอน Dit Ya Thon ไม่ระบุ ผู้ทรงไว้ซึ่งความเก่งกล้าดุจนักปราชญ์
ธนดิตถ์ 27 ทะ-นะ-ดิด Tha Na Dit ไม่ระบุ -
สุรดิษ 21 สุ-ระ-ดิด Su Ra Dit ชาย มีโชดดีเยี่ยม, มีโชคดีเหมื่อนเทวดา
ฑิตถากร 17 ดิด-ถา-กอน Dit Tha Kon ชาย ที่มาของความรู้
มารุดิศ 23 มา-รุ-ดิด Ma Ru Dit ชาย เจ้าแห่งลม
ภูวดิท 15 พู-วะ-ดิด Phu Wa Dit ชาย -
ดิษยวรรณ์ 45 ดิด-สะ-ยะ-วัน Dit Sa Ya Wan หญิง สีที่เป็นมงคล
ดิตถ์ริฐา 36 ดิด-ริ-ถา Dit Ri Tha หญิง เมืองแห่งท่าน้ำ
ศดิส 19 สะ-ดิด Sa Dit ชาย เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ภูดิษ 12 พู-ดิด Phu Dit ไม่ระบุ เจ้าแห่งความเจริญ
ภูดิทวรรธน์ 41 พู-ดิด-ทะ-วัด Phu Dit Tha Wat ชาย ผู้ให้ซึ่งความเจริญรุ่งเรือง
ฑิตฐิตา 27 ดิด-ถิ-ตา Dit Thi Ta หญิง ตั้งอยู่ในความรู้
บรรดิษฐ 28 บัน-ดิด Ban Dit ชาย ความรอบรู้, การเรียนรู้
กัณดิฐ 24 กัน-ดิด Kan Dit ชาย เจ้าแห่งความรัก, กามเทพ
สุดิษฐ์ 35 สุ-ดิด Su Dit ไม่ระบุ เป็นที่รักของลูก
บรรดิษฐ์ 37 บัน-ดิด Ban Dit หญิง ความรอบรู้, การเรียนรู้
ดิสธร 20 ดิด-สะ-ทอน Dit Sa Thon ไม่ระบุ -
ดิษยทัศน์ 43 ดิด-สะ-ยะ-ทัด Dit Sa Ya That ไม่ระบุ ผู้มองเห็นสิ่งอันเป็นมงคล
ศุภดิตถ์ 27 สุ-พะ-ดิด Su Pha Dit ชาย ผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม
ดิษฐิเดช 27 ดิด-ถิ-เดด Dit Thi Det ชาย ผู้มีอำนาจเหนือท่าน้ำทั้งปวง
ฑิตยาภรณ์ 38 ดิด-ตะ-ยา-พอน Dit Ta Ya Phon หญิง เครื่องประดับที่แสดงถึงความเก่งดั่งนักปราชญ์
สมประดิษฐ์ 49 สม-ประ-ดิด Som Pra Dit ไม่ระบุ -
ภูดิษพัฒน์ 41 พู-ดิด-สะ-พัด Phu Dit Sa Phat ชาย ผู้มีสิริมงคลอยู่บนความเจริญรุ่งเรือง
ธนะดิตถ์ 31 ทะ-นะ-ดิด Tha Na Dit ชาย -
ปิยะดิษฐ์ 45 ปิ-ยะ-ดิด Pi Ya Dit ชาย -
ดิษฐพัชร 36 ดิด-พัด Dit Phat ชาย ท่าเพชร