บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ดิฐพัชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ดิฐพัชญ์
ชื่อ ดิฐพัชญ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้มั่นคง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ดิด-ถะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Dit Tha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดิฐพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ดิฐพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดิฐพัชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดิฐพัชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 68
หมายเลข 68 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความประพฤติผิด และการเสพติดอบายมุข เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตหลงใหลได้ปลื้มในทางโลกีย์ มักมากในกามอารมณ์ เป็นเลขแห่งการมัวเมา โดยเฉพาะความุล่มหลงในเรื่องของความรัก มันจะทุ่มเทความรักแบบผิดๆ พอมีปัญหาอะไรก็ตามมักจะแก้ไขด้วยการเอาอบายมุขเป็นที่ตั้ง ชีวิตนี้จะหาความสำเร็จได้ยากยิ่ง เพราะความลุ่มหลงมัวเมานี้เองจะทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่
ชื่อ ดิฐพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ดิฐพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดิฐพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ดิฐพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดิฐพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ดิฐพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กศิดิส 24 กะ-สิ-ดิด Ka Si Dit ชาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
จเดิจ 19 จะ-เดิด Cha Doet ชาย -
ฑิตยา 19 ดิด-ตะ-ยา Dit Ta Ya หญิง เก่งดั่งนักปราชญ์
ดิษ 9 ดิด Dit ชาย ท่าน้ำ, ลัทธิความเชื่อถือ
บัญดิษฐ์ 37 บัน-ดิด Ban Dit หญิง ความรอบรู้, การเรียนรู้
ธนดิตถ์ 27 ทะ-นะ-ดิด Tha Na Dit ไม่ระบุ -
ภูดิธภัส 24 พู-ดิด-พัด Phu Dit Phat ชาย ผู้มีรัศมีแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ประดิษฐ์ศักดิ์ 63 ประ-ดิด-สัก Pra Dit Sak ชาย -
ระดิษฐ์ 35 ระ-ดิด Ra Dit ชาย เจ้าแห่งความรัก, ชื่อของกามเทพ
ดิษยา 18 ดิด-สะ-ยา Dit Sa Ya หญิง โชคดี, มีสิริมงคล
บัณฑิตพุทธิ์ 48 บัน-ดิด-ตะ-พุด Ban Dit Ta Phut ชาย จิตใจเป็นบัณฑิต
บัญดิษฐ 28 บัน-ดิด Ban Dit ชาย ความรอบรู้, การเรียนรู้
บรรฑิต 20 บัน-ดิด Ban Dit ชาย ความรอบรู้, การเรียนรู้
อชิต์รฎิต 40 อะ-ชิ-ระ-ดิด A Chi Ra Dit ชาย ผู้ได้รับการต้อนรับด้วยการโห่ร้อง
ภูวดิท 15 พู-วะ-ดิด Phu Wa Dit ชาย -
ทัยประดิษฐ์ 50 ทัย-ประ-ดิด Thai Pra Dit หญิง -
คมภูดิศ 24 คม-พู-ดิด Khom Phu Dit ชาย เจ้าแห่งความเจริญที่มีปัญญาเฉียบแหลม
กสิดิศ 24 กะ-สิ-ดิด Ka Si Dit ชาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
สุดิษฐ์ 35 สุ-ดิด Su Dit ไม่ระบุ เป็นที่รักของลูก
บัณฑิตภรณ์ 40 บัน-ดิด-พอน Ban Dit Phon หญิง -
กาญจนดิศ 29 กาน-จน-ดิด Kan Chon Dit ไม่ระบุ -
บรรดิษฐ 28 บัน-ดิด Ban Dit ชาย ความรอบรู้, การเรียนรู้
ประดิฐพงษ์ 47 ประ-ดิด-พง Pra Dit Phong ชาย -
ศักดิชญ์ 32 สัก-ดิด Sak Dit ชาย ผู้รู้อำนาจของตน
ถิรดิส 21 ถิ-ระ-ดิด Thi Ra Dit ไม่ระบุ -
วาฑิตย์ 34 วา-ดิด Wa Dit ชาย -
ธนะดิตถ์ 31 ทะ-นะ-ดิด Tha Na Dit ชาย -
ดิษยทัศน์ 43 ดิด-สะ-ยะ-ทัด Dit Sa Ya That ไม่ระบุ ผู้มองเห็นสิ่งอันเป็นมงคล
วาฑิต 17 วา-ดิด Wa Dit ชาย -
ภูดิทวรรธน์ 41 พู-ดิด-ทะ-วัด Phu Dit Tha Wat ชาย ผู้ให้ซึ่งความเจริญรุ่งเรือง
สมดิษฐ 30 สม-ดิด Som Dit ชาย -
รดิษ 13 ระ-ดิด Ra Dit หญิง เทพเจ้าแห่งความรัก
โชยดิษฐ์ 41 โชย-ดิด Choi Dit ชาย -
ผลประดิษฐ์ 51 ผน-ประ-ดิด Phon Pra Dit ชาย -
ยุวดิษฎ์ 38 ยุ-วะ-ดิด Yu Wa Dit ไม่ระบุ มะลิเหลือง
ดิฐวัฒน์ 41 ดิด-วัด Dit Wat ชาย ผู้ตั้งมั่นอยู่บนความเจริญรุ่งเรือง
ศีลดิถ 26 สี-ละ-ดิด Si La Dit ชาย ผู้รักดี, รักที่จะประพฤติหรือปฏิบัติดี
ณดิษ 14 นะ-ดิด Na Dit ชาย ที่ที่มีนํ้า
ประดิษฐิต 35 ประ-ดิด-สะ-ถิด Pra Dit Sa Thit ชาย เลื่องชื่อ, ลือนาม
วิฑิต 20 วิ-ดิด Wi Dit ชาย -