บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ดาริษฏ์ฐา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ดาริษฏ์ฐา
ชื่อ ดาริษฏ์ฐา ความหมาย แปลว่า ดั่งดวงดาวอันน่ารัก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ดา-ริด-ถา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Da Rit Tha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดาริษฏ์ฐา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ดาริษฏ์ฐา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดาริษฏ์ฐา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดาริษฏ์ฐา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 95
หมายเลข 95 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ ดาริษฏ์ฐา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ดาริษฏ์ฐา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดาริษฏ์ฐา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ดาริษฏ์ฐา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดาริษฏ์ฐา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ดาริษฏ์ฐา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รริดา 14 ระ-ริ-ดา Ra Ri Da หญิง เต็มไปด้วยความจริง , มากไปด้วยความชอบธรรม
สุดาวรรณ์ 38 สุ-ดา-วัน Su Da Wan ไม่ระบุ หญิงผู้สวยงาม
ช่อลดาคงยืน 43 ช่อ-ละ-ดา-คง-ยืน Cho La Da Khong Yuen หญิง -
ดาธิณีย์ 39 ดา-ทิ-นี Da Thi Ni ไม่ระบุ -
ปูริดา 14 ปู-ริ-ดา Pu Ri Da หญิง สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม
ชัชชฎาภา 18 ชัด-ชะ-ชะ-ดา-พา Chat Cha Cha Da Pha ไม่ระบุ นักรบที่มีความรุ่งเรืองสูงสุด
ดาวพงษ์พันธ์ 61 ดาว-พง-พัน Dao Phong Phan หญิง ผู้ผูกพันเกี่ยวเนื่องกับตระกูลแห่งดวงดาว
กวิดา 13 กะ-วิ-ดา Ka Wi Da หญิง กาพย์กลอน, กวี, การร้อยเรียงบทกลอน
เกษฎา 13 เกด-ดา Ket Da หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่สุด, ผู้เจริญที่สุด
นมรดา 16 นม-ระ-ดา Nom Ra Da หญิง -
กัณดา 12 กัน-ดา Kan Da ชาย สตรีที่บริสุทธิ์และงดงามมาก
ปภาดา 6 ปะ-พา-ดา Pa Pha Da หญิง รุ่งเรืองแล้ว, ส่องสว่างแล้ว
เกดสุดา 14 เกด-สุ-ดา Ket Su Da หญิง ลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ
สิรินทร์ธาดา 45 สิ-ริน-ทา-ดา Si Rin Tha Da หญิง ผู้สร้างความยิ่งใหญ่
กมลลดา 20 กะ-มน-ละ-ดา Ka Mon La Da ไม่ระบุ สายบัว, สายใจ
กฤดาการ 10 กริ-ดา-กาน Kri Da Kan ชาย บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้
ชฎาธาร 17 ชะ-ดา-ทาน Cha Da Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา
ฉัตรชฎา 24 ฉัด-ชะ-ดา Chat Cha Da หญิง ฉัตรและชฎา
จุลลดา 21 จุน-ละ-ดา Chun La Da หญิง ผู้สืบเชื้อสาย
กรชุดา 10 กอน-ชุ-ดา Kon Chu Da หญิง สองสว่าง, เรืองรอง
ศุธิดา 18 สุ-ทิ-ดา Su Thi Da ไม่ระบุ สาวงาม
กิ่งดาว 16 กิ่ง-ดาว King Dao หญิง สืบทอดจากดวงดาว
อัญญาดา 21 อัน-ยา-ดา An Ya Da ไม่ระบุ -
เจษฎาพงศ์ 44 เจด-สะ-ดา-พง Chet Sa Da Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้เจริญที่สุด
กังสดาน 21 กัง-สะ-ดาน Kang Sa Dan ไม่ระบุ ระฆังวงเดือน
พิมพ์ฐดา 45 พิม-ดา Phim Da หญิง -
วิทยุดา 22 วิด-ยุ-ดา Wit Yu Da หญิง สายฟ้าแลบ
ณฐลดา 22 นะ-ถะ-ระ-ดา Na Tha Ra Da ไม่ระบุ -
เจษฎากร 23 เจด-สะ-ดา-กอน Chet Sa Da Kon ชาย ผู้มีความตั้งใจ, ผู้ยิ่งใหญ่
กาณ์ดา 18 ก่า-ดา Ka Da ไม่ระบุ -
จิณัฐดา 30 จิ-นัด-ถะ-ดา Chi Nat Tha Da ไม่ระบุ ผู้มีความประพฤติดีตลอดไป
ลฎาภา 14 ละ-ดา-พา La Da Pha หญิง หญิงงาม, หญิงสาวผู้น่ารัก
วนิลดา 23 วะ-นิ-ละ-ดา Wa Ni La Da ไม่ระบุ -
นัดสุดา 20 นัด-สุ-ดา Nat Su Da ไม่ระบุ ลูกสาวนักปราชญ์
มุขสุดา 18 มุก-ขะ-สุ-ดา Muk Kha Su Da หญิง หญิงผู้เป็นประธาน
ณดา 7 นะ-ดา Na Da ไม่ระบุ ผู้มีความรู้ยิ่ง
วลักษ์สุดา 40 วะ-ลัก-สุ-ดา Wa Lak Su Da หญิง บุตรสาวผู้มีผิวขาวสวย
รุ่งดาวัลย์ 43 รุ่ง-ดา-วัน Rung Da Wan หญิง เชื้อสายของผู้มีความรุ่งเรืองมาก
เกตธิดา 16 เกด-ทิ-ดา Ket Thi Da ไม่ระบุ -
จิรธิดา 24 จิ-ระ-ทิ-ดา Chi Ra Thi Da หญิง ลูกสาวที่อยู่ยืนนาน