บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ดารัญญา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ดารัญญา
ชื่อ ดารัญญา ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้เรื่องดวงดาว เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ดา-รัน-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Da Ran Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดารัญญา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ดารัญญา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดารัญญา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดารัญญา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 50
หมายเลข 50 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของต่างชาติ ต่างภาษา และความก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง โดยเฉพาะการวางแผนที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ควรได้รับพลังจากหมายเลขนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความคุ้มครอง ตลอดจนดลบรรดาลให้ได้คู่ครองที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างภาษา คอยเกื้อหนุนและส่งเสริมบารมีรวมไปถึงให้ผลดีในเรื่องของการทำงาน ก็จะมีโอกาสก้าวหน้าและเด่นดังได้ไม่ยาก
ชื่อ ดารัญญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ดารัญญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดารัญญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ดารัญญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดารัญญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ดารัญญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดารัญญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ดารัญญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รชาดา 9 ระ-ชา-ดา Ra Cha Da หญิง มีสมบัติมาก
ดารารัต 18 ดา-รา-รัด Da Ra Rat หญิง ดวงดาวที่มีค่ายิ่ง
กัญชนิดา 22 กัน-ชะ-นิ-ดา Kan Cha Ni Da ไม่ระบุ หญิงผู้ให้กำเนิด
พรลดา 20 พอน-ละ-ดา Phon La Da หญิง -
เทียมดาว 31 เทียม-ดาว Thiam Dao หญิง -
สุนัดดา 20 สุ-นัด-ดา Su Nat Da ไม่ระบุ -
ประดารัตน์ 37 ประ-ดา-รัด Pra Da Rat หญิง -
ธิดากรณ์ 29 ทิ-ดา-กอน Thi Da Kon หญิง -
ธิดามาศ 23 ทิ-ดา-มาด Thi Da Mat หญิง -
วดิดา 13 วะ-ดิ-ดา Wa Di Da หญิง -
ญาดาอร 17 ยา-ดา-ออน Ya Da On ไม่ระบุ หญิงที่มีความรอบรู้
ภัทลดา 14 พัด-ทะ-ละ-ดา Phat Tha La Da ไม่ระบุ -
พิชญดา 20 พิด-ชะ-ยะ-ดา Phit Cha Ya Da ไม่ระบุ ความเป็นผู้ฉลาด
พัทรดา 19 พัด-ทระ-ดา Phat Sa Da ไม่ระบุ ผู้มีสิริมงคล
นับดาว 19 นับ-ดาว Nap Dao หญิง -
อาราดา 14 อา-รา-ดา A Ra Da หญิง -
อานันดา 23 อา-นัน-ดา A Nan Da หญิง -
ชลธิฎา 22 ชน-ทิ-ดา Chon Thi Da หญิง เกิดจากน้ำ
สร้อยสุดา 37 ซ่อย-สุ-ดา Soi Su Da หญิง -
อวัสดา 25 อะ-วัด-สะ-ดา A Wat Sa Da หญิง ฐานะ, ความเป็นอยู่
ชนิภาดา 15 ชะ-นิ-พา-ดา Cha Ni Pha Da ไม่ระบุ เกิดรัศมี
มุลดา 14 มุน-ดา Mun Da หญิง -
นิภาดา 13 นิ-พา-ดา Ni Pha Da หญิง สงัด, สงบ, ถ่อมตน
วิรัฐดา 29 วิ-รัด-ดา Wi Rat Da ไม่ระบุ -
พัชริดา 24 พัด-ชะ-ริ-ดา Phat Cha Ri Da หญิง ความเป็นผู้แข็งแกร่ง
ชนาดา 10 ชะ-นา-ดา Cha Na Da หญิง -
กชปภาดา 9 กด-ชะ-ปะ-พา-ดา Kot Cha Pa Pha Da หญิง ดอกบัวที่รุ่งเรือง
ดุลยดา 18 ดุน-ยะ-ดา Dun Ya Da ไม่ระบุ ความเสมอภาค
กฤติรดา 15 กริด-ระ-ดา Krit Ra Da ไม่ระบุ ผู้ยินดีในกริช
กัญญ์ดา 24 กัน-ดา Kan Da ไม่ระบุ สตรีที่บริสุทธิ์และงดงามมาก
นุชดา 10 นุด-ดา Nut Da หญิง -
จินต์ชญาดา 36 จิน-ชะ-ยา-ดา Chin Cha Ya Da ไม่ระบุ ความคิดของนักปราชญ์
พัฒนดา 22 พัด-ทะ-นะ-ดา Phat Tha Na Da ไม่ระบุ -
อดามาส 21 อะ-ดา-มาด A Da Mat ไม่ระบุ -
อารุดา 14 อา-รุ-ดา A Ru Da หญิง -
ปิยดา 16 ปิ-ยะ-ดา Pi Ya Da หญิง ความเป็นที่รัก
ดาวัลย์ 35 ดา-วัน Da Wan หญิง มากด้วยวงศ์วาน
เพ็ชรรัตดา 37 เพ็ด-รัด-ดา Phet Rat Da หญิง -
กานต์ชุดา 24 กาน-ชุ-ดา Kan Chu Da หญิง ผู้ที่รุ่งเรืองในสิ่งอันเป็นที่รัก
นูรีดาห์ 34 นู-รี-ดา Nu Ri Da หญิง -