บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ดานิสา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ดานิสา
ชื่อ ดานิสา ความหมาย แปลว่า ดาวในเวลากลางคืน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ดา-นิ-สา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Da Ni Sa
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดานิสา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ดานิสา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดานิสา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดานิสา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 59
หมายเลข 59 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิหรือศาสนาที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ ดานิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ดานิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดานิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ดานิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดานิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ดานิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดานิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ดานิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดานิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ดานิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
คำดาว 13 คัม-ดาว Kham Dao ชาย -
มลธิดา 21 มน-ทิ-ดา Mon Thi Da หญิง ประดับตกแต่งแล้ว
ปารุดา 10 ปา-รุ-ดา Pa Ru Da หญิง ผู้ได้รับการป้องกัน
กมลวรรณชุดา 36 กะ-มน-วัน-ชุ-ดา Ka Mon Wan Chu Da หญิง ผู้มีผิวพรรณผ่องใสดุจดอกบัว
ดาวประดับ 25 ดาว-ประ-ดับ Dao Pra Dap หญิง -
ปณัฐธิดา 30 ปะ-หนัด-ทิ-ดา Pa Nat Thi Da หญิง -
เหมือนดาว 38 เหมือน-ดาว Muean Dao หญิง -
ดาวรรณ 21 ดา-วัน Da Wan หญิง มากด้วยวงศ์วาน
วนิดาภรณ์ 36 วะ-นิ-ดา-พอน Wa Ni Da Phon หญิง -
เจษฎายุทะ 32 เจด-สะ-ดา-ยุ-ทะ Chet Sa Da Yu Tha ไม่ระบุ -
ดายา 11 ดา-ยา Da Ya หญิง -
พิชญฎา 24 พิด-ชะ-ยะ-ดา Phit Cha Ya Da หญิง ความเป็นผู้ฉลาด
เยี่ยมดาว 39 เยี่ยม-ดาว Yiam Dao หญิง -
ชาญธาดา 14 ชาน-ทา-ดา Chan Tha Da หญิง ผู้ชำนาญในการสร้าง
จิดาพรรณ 33 จิ-ดา-พัน Chi Da Phan ไม่ระบุ ผิวพรรณดีมาก
รุ่งศักดา 22 รุ่ง-สัก-ดา Rung Sak Da ชาย -
มุกดารัศมิ์ 42 มุก-ดา-รัด Muk Da Rat หญิง แวววาวดังไข่มุก
ดาราวัฒน์ 34 ดา-รา-วัด Da Ra Wat ชาย ดาวที่รุ่งเรือง
ปนัณดา 18 ปะ-นัน-ดา Pa Nan Da ไม่ระบุ -
ชลณดา 15 ชน-นะ-ดา Chon Na Da หญิง สายธารแห่งนักปราชญ์
รพิดา 18 ระ-พิ-ดา Ra Phi Da หญิง -
พิมพิดา 31 พิม-พิ-ดา Phim Phi Da หญิง สะท้อนแสง
สุพินดา 27 สุ-พิน-ดา Su Phin Da หญิง -
นิยะดา 23 นิ-ยะ-ดา Ni Ya Da หญิง ผู้มั่นคง
วิลัดดา 23 วิ-ลัด-ดา Wi Lat Da ไม่ระบุ -
ชณัญชิดา 23 ชะ-นัน-ชิ-ดา Cha Nan Chi Da ไม่ระบุ ผู้ชนะคนอื่น
บุญญาดา 14 บุน-ยา-ดา Bun Ya Da หญิง ความดีของนักปราชญ์, มีบุญมาก
ถริดา 11 ถะ-หริ-ดา Tha Ri Da หญิง -
ฐวีร์สุดา 45 ถะ-วี-สุ-ดา Tha Wi Su Da หญิง ลูกสาวผู้มีความกล้าหาญอันมั่นคง
ฐิติวรดา 32 ถิ-ติ-วอ-ระ-ดา Thi Ti Wo Ra Da หญิง มีวัตรมั่นคง, มีความประพฤติมั่นคง
วรรษิดา 24 วัด-สิ-ดา Wat Si Da หญิง มีทรัพย์มากเหมือนฝน
ชลนิดา 19 ชน-นิ-ดา Chon Ni Da หญิง ผู้ได้รับการฝึกมาดีดั่งสายน้ำ
ฐิรญาดา 24 ถิ-ระ-ยา-ดา Thi Ra Ya Da หญิง การดำรงอยู่ของปราชญ์
ดาเรศ 15 ดา-เรด Da Ret หญิง -
ญาดาพร 19 ยา-ดา-พอน Ya Da Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
จินดากุล 25 จิน-ดา-กุน Chin Da Kun ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความคิด
ดารุณี 19 ดา-รุ-นี Da Ru Ni หญิง เด็กหญิงรุ่น เด็กสาว
ปติวรัดดา 26 ปะ-ติ-วะ-รัด-ดา Pa Ti Wa Rat Da หญิง หญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามี
เจษฎา 18 เจด-สะ-ดา Chet Sa Da ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่สุด, ผู้เจริญที่สุด
รัชนีดาวรรณ 43 รัด-ชะ-นี-ดา-วัน Rat Cha Ni Da Wan หญิง -