บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ดานิสา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ดานิสา
ชื่อ ดานิสา ความหมาย แปลว่า ดาวในเวลากลางคืน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ดา-นิ-สา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Da Ni Sa
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดานิสา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ดานิสา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดานิสา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดานิสา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 59
หมายเลข 59 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิหรือศาสนาที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ ดานิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ดานิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดานิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ดานิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดานิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ดานิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดานิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ดานิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดานิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ดานิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชัญญติกา 23 ชัน-ยะ-ติ-ดา Chan Ya Ti Da ไม่ระบุ ญาติที่มีความรู้
พองยดา 26 พอง-ยะ-ดา Phong Ya Da หญิง -
กวีรดา 20 กะ-วี-ระ-ดา Ka Wi Ra Da ไม่ระบุ ความยินดีแห่งนักประพันธ์, ผู้ชื่นชอบในการประพันธ์
วิกานดา 19 วิ-กาน-ดา Wi Kan Da หญิง เป็นที่รักยิ่ง
สุกาญจน์ดา 36 สุ-กาน-ดา Su Kan Da หญิง สวยงามยิ่ง
ชัฏชฎา 23 ชัด-ชะ-ดา Chat Cha Da ไม่ระบุ ชฎา
ลดาวลย์ 37 ละ-ดา-วน La Da Won ไม่ระบุ -
ธนัญดา 19 ทะ-นัน-ดา Tha Nan Da หญิง ผู้มั่นคงด้วยทรัพย์, ผู้มีทรัพย์มาก
อากาญดา 15 อา-กาน-ดา A Kan Da หญิง -
ณัฐฎา 24 นัด-ถะ-ดา Nat Tha Da หญิง ผู้มีความฉลาด
เมฆดาหวัน 32 เมก-ดา-หวัน Mek Da Wan ไม่ระบุ -
ชลิตดา 17 ชะ-ลิด-ดา Cha Lit Da ไม่ระบุ ผู้รุ่งเรือง
ธนดาบต์ 25 ทะ-นะ-ดาบ Tha Na Dap ไม่ระบุ -
ลัดดารัตน์ 38 ลัด-ดา-รัด Lat Da Rat หญิง -
วรุณยุดา 27 วะ-รุน-ยุ-ดา Wa Run Yu Da ไม่ระบุ -
ภาดา 4 พา-ดา Pha Da หญิง -
ดาลิศ 19 ดา-ลิด Da Lit หญิง ภูเขา
สุพิณดา 27 สุ-พิน-ดา Su Phin Da หญิง -
นันทิดา 21 นัน-ทิ-ดา Nan Thi Da หญิง ผู้มีความสุขความยินดี
ภิภาดา 9 พิ-พา-ดา Phi Pha Da หญิง -
กรลดา 13 กอน-ละ-ดา Kon La Da ไม่ระบุ ลำแสง
ภรสุดา 15 พอน-สุ-ดา Phon Su Da หญิง สตรีผู้ให้การค้ำจุน
กฤตลดาณัช 24 กริด-ตะ-ละ-ดา-นัด Krit Ta La Da Nat ชาย เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จและเกิดมาเพื่อความรู้
ชุธิฎา 17 ชุ-ทิ-ดา Chu Thi Da หญิง ลูกสาวผู้เป็นดั่งต้นไม้
กังสดาล 22 กัง-สะ-ดาน Kang Sa Dan หญิง ระฆังวงเดือน
ฐิติวรดา 32 ถิ-ติ-วอ-ระ-ดา Thi Ti Wo Ra Da หญิง มีวัตรมั่นคง, มีความประพฤติมั่นคง
จันทร์สุดาพร 51 จัน-สุ-ดา-พอน Chan Su Da Phon หญิง ผู้ประเสริฐเหมือนบุตรสาวของพระจันทร์
มหัตดา 19 มะ-หัด-ดา Ma Hat Da หญิง ความยิ่งใหญ่
นิดธิดา 20 นิด-ทิ-ดา Nit Thi Da ไม่ระบุ -
นพิษฎา 27 นะ-พิด-สะ-ดา Na Phit Sa Da ไม่ระบุ ผู้มีปรารถนาในสิ่งใหม่ๆ
ชฎาวุธ 19 ชะ-ดา-วุด Cha Da Wut ชาย -
จิรธิดา 24 จิ-ระ-ทิ-ดา Chi Ra Thi Da หญิง ลูกสาวที่อยู่ยืนนาน
ดาราภร 12 ดา-รา-พอน Da Ra Phon ไม่ระบุ การบูร
ธออลัดดา 29 ทอ-อะ-ลัด-ดา Tho A Lat Da หญิง -
อังสุดา 22 อัง-สุ-ดา Ang Su Da ไม่ระบุ -
ธิดากรณ์ 29 ทิ-ดา-กอน Thi Da Kon หญิง -
ดาวลาย 23 ดาว-ลาย Dao Lai ไม่ระบุ -
อัฐดา 21 อัด-ถะ-ดา At Tha Da หญิง -
เขมรดา 15 ขะ-เหมน-ดา Kha Hemon Da หญิง ผู้มีความสุขความยินดี
ฟ้าดาว 19 ฟ้า-ดาว Fa Dao หญิง ท้องฟ้าและดวงดาว