บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ดานิสา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ดานิสา
ชื่อ ดานิสา ความหมาย แปลว่า ดาวในเวลากลางคืน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ดา-นิ-สา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Da Ni Sa
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดานิสา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ดานิสา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดานิสา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดานิสา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 59
หมายเลข 59 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิหรือศาสนาที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ ดานิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ดานิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดานิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ดานิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดานิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ดานิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดานิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ดานิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดานิสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ดานิสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชริดาภา 14 ชะ-ริ-ดา-พา Cha Ri Da Pha หญิง แสงสว่างแห่งผู้รุ่งเรืองแล้ว
ดาแมละ 19 ดา-แม-ละ Da Mae La หญิง -
การันต์ชิดา 35 กา-รัน-ชิ-ดา Ka Ran Chi Da ไม่ระบุ ผู้ชนะในหน้าที่การงาน
บุญชิดา 15 บุน-ชิ-ดา Bun Chi Da หญิง ผู้มีบุญที่ได้รับชัยชนะ
อากาญดา 15 อา-กาน-ดา A Kan Da หญิง -
โศภิดา 18 โส-พิ-ดา So Phi Da หญิง นางงาม
กษฤดา 8 กะ-สะ-รึ-ดา Ka Sa Rue Da ไม่ระบุ -
เกียรติกานดา 38 เกียด-กาน-ดา Kiat Kan Da ไม่ระบุ -
ทักษดา 12 ทัก-สะ-ดา Thak Sa Da ไม่ระบุ ผู้ชำนาญการ
กมลวรรณชุดา 36 กะ-มน-วัน-ชุ-ดา Ka Mon Wan Chu Da หญิง ผู้มีผิวพรรณผ่องใสดุจดอกบัว
จิภาดา 14 จิ-พา-ดา Chi Pha Da หญิง เรืองรัศมี
ภัทรดา 12 พัด-ทะ-ระ-ดา Phat Tha Ra Da หญิง โชคดี, ความเจริญรุ่งเรือง
อรชุดา 15 ออน-ชุ-ดา On Chu Da หญิง หญิงที่มีแสงสว่าง
ดารีซะห์ 38 ดา-รี-ซะ Da Ri Sa ไม่ระบุ -
ชวิดา 14 ชะ-วิ-ดา Cha Wi Da หญิง แสงสว่างของดวงดาว
ญาดาพัฒน์ 36 ยา-ดา-พัด Ya Da Phat หญิง ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ธิติวรดา 27 ทิ-ติ-วอน-ดา Thi Ti Won Da ไม่ระบุ -
ลดาวัลย์ 41 ละ-ดา-วัน La Da Wan หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งดอกหอม
มฤษฎา 16 มะ-ริด-สะ-ดา Ma Rit Sa Da ชาย สะอาดแล้ว, บริสุทธิ์แล้ว
วิทิดา 17 วิ-ทิ-ดา Wi Thi Da ไม่ระบุ เข้าใจแล้ว
อวัสดา 25 อะ-วัด-สะ-ดา A Wat Sa Da หญิง ฐานะ, ความเป็นอยู่
สุดารัตน 26 สุ-ดา-รัด Su Da Rat หญิง นางแก้ว
ณิชภาดา 15 นิด-พา-ดา Nit Pha Da หญิง -
ภัชดา 9 พัด-ดา Phat Da หญิง -
ดาด 3 ดาด Dat หญิง -
จินดาพรรณ 38 จิน-ดา-พัน Chin Da Phan หญิง แก้วสารพัดนึกที่งดงาม
ชุดารัช 15 ชุ-ดา-รัด Chu Da Rat หญิง พระราชาผู้ทรงความรุ่งเรือง
ดามิยาฮี 32 ดา-มิ-ยา-ฮี Da Mi Ya Hi ไม่ระบุ -
นัฏฐ์ปภาดา 42 นัด-ปะ-พา-ดา Nat Pa Pha Da หญิง นักปราชญ์ที่เจริญรุ่งเรืองแล้ว
ณัฐฒิฎา 31 นัด-ถะ-ทิ-ดา Nat Tha Thi Da หญิง ธิดาของนักปราชญ์
ธิดาวรรณ์ 38 ทิ-ดา-วัน Thi Da Wan หญิง ลูกสาวผู้สวยงาม
โสงดา 15 โสง-ดา Song Da หญิง -
วัชริดา 22 วัด-ชะ-ริ-ดา Wat Cha Ri Da ไม่ระบุ -
ชญาณดา 14 ชะ-ยา-นะ-ดา Cha Ya Na Da หญิง ผู้มีความรู้มาก, ผู้มีความรู้ยิ่ง
จารุดา 14 จา-รุ-ดา Cha Ru Da หญิง ผู้มีความงามสง่าน่ารัก
ณัฏฐ์ฐนิดา 56 นัด-ถะ-นิ-ดา Nat Tha Ni Da หญิง หญิงผู้ผู้มั่นคงและเป็นปราชญ์นิรันดร์
สุดาภัทร 20 สุ-ดา-พัด Su Da Phat หญิง หญิงอันประเสริฐ
ปิยะธิดา 28 ปิ-ยะ-ทิ-ดา Pi Ya Thi Da หญิง ลูกสาวที่น่ารัก
กาลดามณี 27 กาน-ดา-มะ-นี Kan Da Ma Ni ไม่ระบุ แก้วมีค่าอันเป็นที่รัก
สุดชดา 13 สุ-ดด-ดา Su Dot Da หญิง -