บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ดนัยวิวิทย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ดนัยวิวิทย์
ชื่อ ดนัยวิวิทย์ ความหมาย แปลว่า ลูกชายผู้มีความรู้ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ดะ-นัย-วิ-วิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Da Nai Wi Wit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดนัยวิวิทย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ดนัยวิวิทย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดนัยวิวิทย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ดนัยวิวิทย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ดนัยวิวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ดนัยวิวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดนัยวิวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ดนัยวิวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดนัยวิวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ดนัยวิวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดนัยวิวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ดนัยวิวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ดนัยวิวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ดนัยวิวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ดนัยพร 30 ดะ-นัย-พอน Da Nai Phon หญิง ลูกชายที่ประเสริฐ
พารีดะ 25 พา-รี-ดะ Pha Ri Da หญิง -
ดปนีย์ 32 ดะ-ปะ-นี Da Pa Ni หญิง ทองคำบริสุทธิ์
กมนดนัย 29 กะ-มน-ดะ-นัย Ka Mon Da Nai ชาย ลูกผู้น่ารักเป็นที่ปรารถนา
วิสาดะ 23 วิ-สา-ดะ Wi Sa Da หญิง -
บุณฑรีก์ 32 บุน-ดะ-รี Bun Da Ri หญิง บัวขาว
ดนุสันต์ 35 ดะ-นุ-สัน Da Nu San ชาย ผู้เป็นดังต้นไม้ใหญ๋
โชคดนัย 28 โชก-ดะ-นัย Chok Da Nai ไม่ระบุ ลูกชายผู้มีโชค
ดิถดนัย 24 ดิด-ดะ-นัย Dit Da Nai ชาย ลูกรัก
ดรัณภพ 23 ดะ-รัน-พบ Da Ran Phop ชาย ข้ามความทุกข์ในโลกได้
อังดนา 19 อัง-ดะ-นา Ang Da Na หญิง -
ดะนัย 22 ดะ-นัย Da Nai ชาย ลูกชาย
ดวิษ 15 ดะ-วิด Da Wit ชาย ฉายแสง, รุ่งโรจน์, งาม
เจตดนัย 29 เจด-ดะ-นัย Chet Da Nai ไม่ระบุ -
ฮามีดะห์ 37 ฮา-มี-ดะ Ha Mi Da หญิง -
ดรุสัณฑ์ 34 ดะ-รุ-สัน Da Ru San ชาย ไม้ต้นไม้
จาดะวัน 27 จา-ดะ-วัน Cha Da Wan หญิง -
ณัฐดนีย 39 นัด-ถะ-ดะ-นีย Nat Tha Da Niya ไม่ระบุ -
ดนุทรา 13 ดะ-นุ-ทะ-รา Da Nu Tha Ra หญิง เอวบางร่างน้อย
ชลดนัย 26 ชน-ดะ-นัย Chon Da Nai ไม่ระบุ -
ดนุวัส 24 ดะ-นุ-วัด Da Nu Wat ชาย ผู้ชุ่มเย็นดุจสายฝน
ษัฑวัต 24 สัด-ดะ-วัด Sat Da Wat ชาย ประกอบด้วยคุณความดีครบหก
ดณุภัทร 17 ดะ-นุ-พัด Da Nu Phat ไม่ระบุ -
ดรุวรรณ 25 ดะ-รุ-วัน Da Ru Wan หญิง -
ดนุภพ 16 ดะ-นุ-พบ Da Nu Phop ชาย ลูกชาย
ดรินทิพย์ 44 ดะ-รัน-ทิบ Da Ran Thip หญิง หญ้าของเทวดา
ดนุเดช 12 ดะ-นุ-เดด Da Nu Det ชาย ผู้มีเดชด้วยตนเองคือเทวดา
ดนัยธนัชย์ 50 ดะ-นัย-ทะ-นัด Da Nai Tha Nat ชาย ลูกชายที่ชนะในทรัพย์
ดวิษา 16 ดะ-วิ-สา Da Wi Sa หญิง มีอำนาจ
เดะโพ 19 เดะ-โพ De Pho หญิง -
กรดนัย 23 กอน-ดะ-นัย Kon Da Nai ไม่ระบุ แขนของลูกชาย
ดนัยกฤต 23 ดะ-นัย-กริด Da Nai Krit ชาย ได้ลูกชาย
ปุณฑริก 20 ปุน-ดะ-ริก Pun Da Rik หญิง ดอกบัว
ทัตต์ดนัย 38 ทัด-ดะ-นัย That Da Nai ชาย ลูกที่ได้รับเกียรติ
ดรัณ 14 ดะ-รัน Da Ran ชาย การข้าม, เรือหรือแพ
ดนัทธ์ 24 ดะ-นัด Da Nat ชาย ผูกพันไว้ด้วยคุณธรรม
เอกดนัย 27 เอก-ดะ-นัย Ek Da Nai ชาย ลูกชายคนเดียว
ดรัสพงศ์ 42 ดะ-รัด-พง Da Rat Phong ชาย วงศ์อันเข้มแข็ง
รอซีดะห์ 43 รอ-ซี-ดะ Ro Si Da หญิง ผู้ที่ถูกนำไปในทางเที่ยงตรง
ดรัส 16 ดะ-หรัด Da Rat หญิง รวดเร็ว