บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณเวท

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณเวท
ชื่อ ณเวท ความหมาย แปลว่า ผู้มีพลังพิเศษ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-เวด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Wet
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณเวท ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณเวท ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณเวท ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณเวท ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 45
หมายเลข 45 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอยู่เนืองๆ ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาง่ายๆ โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ณเวท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณเวท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณเวท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณเวท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณเวท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณเวท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณเวท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณเวท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นฤเรศ 19 นะ-รึ-เรด Na Rue Ret ชาย -
ณัฏฐ์ณภพ 50 นัด-นะ-พบ Nat Na Phop ชาย นักปราชญ์ผู้ทรงภูมิปัญญาของแผ่นดิน
รัตนะสุข 30 รัด-ตะ-นะ-สุก Rat Ta Na Suk ชาย -
มัณศิกาญน์ 45 มัน-นะ-สิ-กาน Man Na Si Kan หญิง เครื่องประดับแห่งทอง
ธานินทรณ์ 38 ทา-นิ-นะ-ทอน Tha Ni Na Thon ไม่ระบุ -
ธนวรรณ 28 ทะ-นะ-วัน Tha Na Wan หญิง มีผิวงามเป็นสมบัติ
พัชรินทรณ์ 46 พัด-ชะ-ริ-นะ-ทอน Phat Cha Ri Na Thon หญิง -
นภัสศรัณย์ 54 นะ-พัด-สะ-รัน Na Phat Sa Ran หญิง ผู้เป็นที่พึ่งของสวรรค์
บรรณวิทิต 33 บัน-นะ-วิ-ทิด Ban Na Wi Thit ชาย ผู้ฉลาดในเรื่องหนังสือ
พัฒน์นรี 45 พัด-นะ-รี Phat Na Ri หญิง ความเจริญของหญิง
ธนศักดิ์ 35 ทะ-นะ-สัก Tha Na Sak ชาย มีทั้งทรัพย์และอำนาจ
ทิพนภา 20 ทิบ-นะ-พา Thip Na Pha หญิง ผู้มีรัศมีเจิดจ้า
กฤษณพรรณ 32 กริด-สะ-นะ-พัน Krit Sa Na Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณดำ
ญาณิณ 19 ยา-นิ-นะ Ya Ni Na หญิง หนี้ของนักปราชญ์หญิง (นักปราชญ์เป็นเจ้าหนี้)
นริสสา 28 นะ-ริด-สา Na Rit Sa ไม่ระบุ -
เจิดนภางค์ 35 เจิด-นะ-พาง Choet Na Phang ไม่ระบุ ท้องฟ้าที่สว่างไสว
นริศนา 26 นะ-ริด-นา Na Rit Na ไม่ระบุ -
เดชณรงค์ 29 เดด-นะ-รง Det Na Rong ชาย อำนาจในการรบ
ชนะสิทธิ์ 40 ชะ-นะ-สิด Cha Na Sit ชาย เป็นที่รักของชาติตระกูล
อัณณปิยภา 36 อัน-นะ-ปิ-ยะ-พา An Na Pi Ya Pha หญิง ผู้มีประกายความรักดังห้วงน้ำ
กฤษณะพงษ์ 38 กริด-นะ-พง Krit Na Phong ไม่ระบุ -
ปณดา 9 ปะ-นะ-ดา Pa Na Da หญิง -
กัญนลินทิพย์ 59 กัน-นะ-ลิน-ทิบ Kan Na Lin Thip หญิง หญิงสาวที่บริสุทธิ์ดุจดอกบัวสวรรค์
ตฤณรดา 15 ติน-นะ-ระ-ดา Tin Na Ra Da หญิง ผู้ยินดีแล้วแม้ต้นหญ้า
ญาณฐิติ 30 ยา-นะ-ถิ-ติ Ya Na Thi Ti ชาย ดำรงอยู่ในญาณ
รุ้งนภา 16 รุ้ง-นะ-พา Rung Na Pha ไม่ระบุ -
ศักดิ์นรินทร์ 58 สัก-นะ-ริน Sak Na Rin ชาย -
รัตนพงศ์ 42 รัด-ตะ-นะ-พง Rat Ta Na Phong ชาย -
ปณวรรณ 26 ปะ-นะ-วัน Pa Na Wan ไม่ระบุ -
กฤษณพน 24 กริด-นะ-พน Krit Na Phon ชาย -
นลินภัสร์ 45 นะ-ลิน-พัด Na Lin Phat หญิง ผู้มีรัศมีงามดังดอกบัว
กฤติณ 14 กริด-ติ-นะ Krit Ti Na ชาย ผู้สำเร็จในหนี้
สุวิญณพัฒน์ 56 สุ-วิน-นะ-พัด Su Win Na Phat ชาย -
บุญทวีรัตนะ 41 บุน-ทะ-วี-รัด-ตะ-นะ Bun Tha Wi Rat Ta Na หญิง การเพิ่มขึ้นของแก้วมีค่าอันเนื่องจากบุญ
รัตนดาวัน 33 รัด-ตะ-นะ-ดา-วัน Rat Ta Na Da Wan หญิง -
ภณอมล 23 พะ-นะ-อะ-มน Pha Na A Mon หญิง ผู้มีคำพูดที่ไม่มีที่ติ
พัธนชา 24 พัด-ทะ-นะ-ชา Phat Tha Na Cha หญิง ผู้เกิดมาแล้วเจริญรุ่งเรือง
วรรณลักษ์ 43 วัน-นะ-ลัก Wan Na Lak หญิง -
นชัชชาย 24 นะ-ชัด-ชาย Na Chat Chai ชาย -
ธนครรพ์ 38 ทะ-นะ-คัน Tha Na Khan ชาย ภาคภูมิในสมบัติ