บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณุภัทรณีย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณุภัทรณีย์
ชื่อ ณุภัทรณีย์ ความหมาย แปลว่า หญิงผู้มีความเจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นุ-พัด-ทะ-ระ-นี และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nu Phat Tha Ra Ni
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณุภัทรณีย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณุภัทรณีย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณุภัทรณีย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณุภัทรณีย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ณุภัทรณีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณุภัทรณีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณุภัทรณีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณุภัทรณีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณุภัทรณีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณุภัทรณีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐธีรนุช 41 นัด-ถะ-ที-ระ-นุด Nat Tha Thi Ra Nut หญิง -
นุวีร์ 32 นุ-หวี Nu Wi หญิง -
ดนุนัย 24 ดะ-นุ-นัย Da Nu Nai ชาย บุรุษผู้งามสง่า
ดนุเดช 12 ดะ-นุ-เดด Da Nu Det ชาย ผู้มีเดชด้วยตนเองคือเทวดา
ศรีหนุด 30 สี-หนุด Si Nut ชาย -
ประนุ 16 ประ-นุ Pra Nu ชาย -
สุทธานุช 22 สุด-ทา-นุด Sut Tha Nut หญิง -
อนุนันท์ 36 อะ-นุ-นัน A Nu Nan ชาย สนุกสนานร่าเริง
พิษณุศักดิ์ 48 พิด-นุ-สัก Phit Nu Sak ชาย -
ปุญยนุช 23 ปุน-ยะ-นุด Pun Ya Nut หญิง หญิงสาวผู้มีโชควาสนาดี
ภาณุพงษ์ 31 พา-นุ-พง Pha Nu Phong ชาย ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์
อนุตา 16 อะ-นุ-ตา A Nu Ta หญิง -
นุช 8 นุด Nut ชาย -
ชญานุช 15 ชะ-ยา-นุด Cha Ya Nut หญิง น้องสาวผู้มีความรู้
ดนุช 9 ดะ-นุด Da Nut หญิง ผู้เกิดจากตน
อณุทิน 22 อะ-นุ-ทิน A Nu Thin ไม่ระบุ -
อนุพันธ์ 42 อะ-นุ-พัน A Nu Phan ชาย -
อนุวัตร 29 อะ-นุ-วัด A Nu Wat ชาย ทำตาม ประพฤติตาม
อนุมาทย์ 36 อะ-นุ-มาด A Nu Mat ชาย ควรสรรเสริญ
สนุเดช 18 สะ-หนุ-เดด Sa Hanu Det ชาย -
หนุ่ม 17 หนุ่ม Num ชาย -
ส่วยนุ 28 ส่วย-นุ Suai Nu หญิง -
กฤตานุกูล 21 กริ-ตา-นุ-กูน Kri Ta Nu Kun ไม่ระบุ กระทำการสงเคราะห์แล้ว
อนุมัย 29 อะ-นุ-มัย A Nu Mai ไม่ระบุ เป็นมิตร
ภานุศรี 26 พา-นุ-สี Pha Nu Si หญิง งามเป็นมิ่งขวัญ, งามยิ่ง
ภานุชา 11 พา-นุ-ชา Pha Nu Cha ชาย ชื่อดาวพระเสาร์
อนุภาพ 22 อะ-นุ-พาบ A Nu Phap ชาย -
นุวัติ 23 นุ-วัด Nu Wat ไม่ระบุ -
นุชนาภรณ์ 33 นุด-นา-พอน Nut Na Phon หญิง -
อนุวงค์ 33 อะ-นุ-วง A Nu Wong หญิง -
ปนุท 9 ปะ-นุด Pa Nut หญิง ผู้บรรเทา ผู้ระงับ
นุตร 13 นุ-ตะ-ระ Nu Ta Ra ไม่ระบุ -
นงค์นุด 27 นง-นุด Nong Nut ไม่ระบุ นางน้อง
อนุมาศ 25 อะ-นุ-มาด A Nu Mat หญิง ควรสรรเสริญ
ตนุสรณ์ 34 ตะ-นุ-สอน Ta Nu Son ชาย พึ่งตนเอง
ภัสชนุช 22 พัด-สะ-ชะ-นุด Phat Sa Cha Nut ไม่ระบุ -
กฤษชนุพัทน์ 41 กริด-สะ-ชะ-นุ-พัด Krit Sa Cha Nu Phat ชาย ผู้มีทางเดินดั่งพระกฤษณะ
โชตินุต 22 โชด-นุด Chot Nut หญิง -
พาณุพงศ์ 41 พา-นุ-พง Pha Nu Phong ชาย ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์
อนุชิตร์ 34 อะ-นุ-ชิ A Nu Chi ชาย -