บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณีราสินุช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณีราสินุช
ชื่อ ณีราสินุช ความหมาย แปลว่า น้องสาวผู้บริสุทธิ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นี-รา-สิ-นุด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ni Ra Si Nut
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณีราสินุช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณีราสินุช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณีราสินุช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณีราสินุช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ ณีราสินุช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณีราสินุช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณีราสินุช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณีราสินุช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ทักษ์ดนีย 40 ทัก-ดะ-นีย Thak Da Niya หญิง -
พาณีดา 23 พา-นี-ดา Pha Ni Da หญิง -
เจ๊ะดาหนี 38 เจ๊ะ-ดา-หนี Che Da Ni ชาย -
ศันสุนี 36 สัน-สุ-นี San Su Ni หญิง -
ทันย์สินี 50 ทัน-สิ-นี Than Si Ni หญิง หญิงสาวผู้โชคดี
นีสริน 32 นี-สิน Ni Sin ไม่ระบุ -
ศานันทินี 39 สา-นัน-ทิ-นี Sa Nan Thi Ni ไม่ระบุ -
กาลดามณี 27 กาน-ดา-มะ-นี Kan Da Ma Ni ไม่ระบุ แก้วมีค่าอันเป็นที่รัก
เนียร 26 เนียน Nian ชาย -
วันทินี 32 วัน-ทิ-นี Wan Thi Ni ไม่ระบุ -
สินีนาฏ 38 สิ-นี-นาด-ตะ Si Ni Nat Ta หญิง นางละครหรือนางรำผู้เป็นหญิงงาม
มัญชุ์มณี 42 มัน-มะ-นี Man Ma Ni หญิง แก้วงาม
รชนีพร 30 ระ-ชะ-นี-พอน Ra Cha Ni Phon หญิง -
พิมพ์พัณณี 63 พิม-พัน-นี Phim Phan Ni หญิง ผู้พูดเป็นแบบอย่าง
สุทัศนี 32 สุ-ทัด-สะ-นี Su That Sa Ni ไม่ระบุ สวย
ลลิณีย์ 45 ละ-ลิ-นี La Li Ni หญิง หญิงผู้น่ารัก
นูริณีย์ 44 นู-ริ-นี Nu Ri Ni หญิง -
ณัฏฐาปนีย์ 59 นัด-ถา-ปะ-นี Nat Tha Pa Ni หญิง ผู้สร้างนักปราชญ์
รุณณี 22 รุน-นี Run Ni หญิง -
มณีวรรรณ 40 มะ-นี-วัน-รน Ma Ni Wan Ron หญิง -
ชารีณี 26 ชา-รี-นี Cha Ri Ni ไม่ระบุ -
พันณี 29 พัน-นี Phan Ni หญิง คำอธิบาย
จำเนียร์ 42 จัม-เนีย Cham Nia หญิง -
พิมพ์มณี 51 พิม-มะ-นี Phim Ma Ni หญิง -
เขมณัฐชณี 41 เขม-มะ-นัด-ชะ-นี Khema Ma Nat Cha Ni หญิง นักปราชญ์หญิงผู้มีความสุข
เนตรธินี 34 เนด-ทิ-นี Net Thi Ni หญิง -
เมธีณี 30 เม-ที-นี Me Thi Ni หญิง -
สุณียา 29 สุ-นี-ยา Su Ni Ya ไม่ระบุ -
ลินี 22 ลิ-นี Li Ni หญิง สาวผู้มีผิวขาวงาม
กฤษจิราณี 33 กริด-จิ-รา-นี Krit Chi Ra Ni หญิง -
สินีนาท 30 สิ-นี-นาด Si Ni Nat หญิง ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม
เลิศมณีฉัตร 52 เลิด-มะ-นี-ฉัด Loet Ma Ni Chat หญิง ร่มเงาของผู้ที่ยอดเยี่ยมดุจมณี
วิลาลินี 39 วิ-ลา-ลิ-นี Wi La Li Ni หญิง หญิงงาม
ชลมณี 25 ชน-มะ-นี Chon Ma Ni ไม่ระบุ แก้วมีค่าในน้ำ
กฤษณี 18 กริด-สะ-นี Krit Sa Ni หญิง สีดำ
ญาสินี 28 ยา-สิ-นี Ya Si Ni ไม่ระบุ หญิงผู้มีความรู้
เวธณี 24 เว-ทะ-นี We Tha Ni หญิง สว่าง, มีปัญญา, เฉียบแหลม
วันทนี 28 วัน-ทะ-นี Wan Tha Ni หญิง การไหว้, ความเคารพ
อัชนีย์ 41 อัด-ชะ-นี At Cha Ni หญิง ควรได้ไว้
อัศณี 29 อัด-สะ-นี At Sa Ni หญิง ผู้ชื่นชอบในสายฟ้า