บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณิภัสส์รฐา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณิภัสส์รฐา
ชื่อ ณิภัสส์รฐา ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญด้วยปัญญาอย่างมั่นคง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นิ-พัด-ระ-ถา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ni Phat Ra Tha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิภัสส์รฐา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณิภัสส์รฐา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิภัสส์รฐา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิภัสส์รฐา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณิภัสส์รฐา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณิภัสส์รฐา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณิภัสส์รฐา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณิภัสส์รฐา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณิภัสส์รฐา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณิภัสส์รฐา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นิบุณวรรณ 36 นิ-บุน-วัน Ni Bun Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณละเอียด
วีรนิช 28 วี-ระ-นิด Wi Ra Nit ไม่ระบุ -
นิระวัน 32 นิ-ระ-วัน Ni Ra Wan หญิง -
ปณิภาน 18 ปะ-หนิ-พาน Pa Ni Phan ชาย -
นิรภัฎ 23 นิ-ระ-พัด Ni Ra Phat หญิง มั่นคงแข็งแกร่ง
นิชิพล 29 นิ-ชิ-พน Ni Chi Phon ไม่ระบุ -
มุนินท์ 30 มุ-นิน-นะ Mu Nin Na ชาย -
ธรณ์นิวร 41 ทอน-นิ-วอน Thon Ni Won ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐนิรันดร์
นิเจียม 37 นิ-เจียม Ni Chiam หญิง -
นิติพันธ์ 46 นิ-ติ-พัน Ni Ti Phan ชาย -
นิจนภา 22 นิด-นะ-พา Nit Na Pha หญิง -
ขนิด 12 ขะ-หนิด Kha Nit ไม่ระบุ น้องสาว
มนิษิณี 34 มะ-นิด-สิ-นี Ma Nit Si Ni หญิง ฉลาดคงแก่เรียน
นิพพนธ์ 43 นิบ-พน Nip Phon ชาย -
สมสนิท 29 สม-สะ-หนิด Som Sa Nit ชาย -
นิยอ 23 นิ-ยอ Ni Yo ไม่ระบุ -
นงวนิช 24 นง-วะ-นิด Nong Wa Nit หญิง -
ศีลนิธิ 37 สี-ละ-นิ-ทิ Si La Ni Thi ชาย มีขุมความดี
คนึบนิตย์ 45 คะ-นึบ-นิด Kha Nuep Nit ชาย -
ฝนนิษฐ์ 44 ฝน-นิด Fon Nit ไม่ระบุ มีความสำเร็จดั่งสายฝน
ประนิดา 21 ประ-นิ-ดา Pra Ni Da ไม่ระบุ -
มะนิช 20 มะ-นิด Ma Nit หญิง -
อังชนิตา 27 อัง-ชะ-นิ-ตา Ang Cha Ni Ta หญิง -
นิรุชา 17 นิ-รุ-ชา Ni Ru Cha หญิง ปราศจากโรค, สุขภาพดี
นิรินทร์ดา 38 นิ-ริน-ดา Ni Rin Da หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ไร้ซึ่งกิเลศ
จิตนิฎฐา 37 จิ-ตะ-หนิด-ถา Chi Ta Nit Tha ไม่ระบุ สำเร็จด้วยใจ
ณิชาภูษณิศา 36 นิ-ชา-พู-สะ-หนิ-สา Ni Cha Phu Sa Ni Sa หญิง -
ญานิชนันท์ 40 ยา-นิ-ชะ-นัน Ya Ni Cha Nan หญิง ผู้ยินดีในความรู้ตลอดกาล
คณิตา 17 คะ-นิ-ตา Kha Ni Ta หญิง การนับ, การคำนวณ
เทพนิมิตย์ 49 เทบ-นิ-มิด-ตะ Thep Ni Mit Ta ชาย -
นิมิตรชัย 39 นิ-มิด-ชัย Ni Mit Chai ไม่ระบุ -
ชนิศา 19 ชะ-นิ-สา Cha Ni Sa หญิง ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชนนิพัทธ์ 42 ชน-นิ-พัด Chon Ni Phat ชาย ประชาชนอยู่นิรันดร์
เทพนิด 21 เทบ-นิด Thep Nit ชาย -
เทพนิมิตร 36 เทบ-นิ-มิด Thep Ni Mit ชาย -
นิรุทธิ์ 32 นิ-รุด Ni Rut ชาย ดับทุกข์สนิท
นิธิกุมรัมย์ 54 นิ-ทิ-กุม-รัม Ni Thi Kum Ram ชาย -
กรรณณิกา 25 กัน-นิ-กา Kan Ni Ka ไม่ระบุ ช่อฟ้า, ดอกไม้
นิตยลัภย์ 48 นิด-ตะ-ยะ-ลับ Nit Ta Ya Lap หญิง มีลาภเป็นนิตย์
ชนิตร์ 27 ชะ-นิ Cha Ni ไม่ระบุ -