บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณิชาลักษณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณิชาลักษณ์
ชื่อ ณิชาลักษณ์ ความหมาย แปลว่า ลักษณะของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นิ-ชา-ลัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ni Cha Lak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิชาลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณิชาลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิชาลักษณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 3
หมายเลข 3 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ซึ่งไม่ได้ทำด้วยใจ แต่พลังงานของหมายเลขนี้ส่งเสริมให้ชะตาชีวิตมักอาภัพ เปรียบดังกับคนรับใช้ที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่เจ้านาย คอยรับใช้ผู้อื่น และมักจะถูกเหยียดหยามให้มีชีวิตที่ลำเค็ญ น้อยหน้าผู้อื่นเสมอ จะหาคนจริงใจนั้นไม่ได้ ชีวิตต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของคนอื่น
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณิชาลักษณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 102 หรือ 12
หมายเลข 12 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความขัดแย้ง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความขัดแย้งในตัวเอง ผีเข้าผีออก พลังของหมายเลขนี้ยังทำให้ชีวิตอาจต้องถูกใส่ร้ายป้ายสีจากบุคคลอื่น ด้านความรักก็ขึ้นๆ ลงๆ ชีวิตสมรสไม่แน่ไม่นอน แต่งงานหลายครั้ง เช่นเดียวกันกับหน้าที่การงานหรือธุรกิจก็ไม่ยั่งยืนถาวร มีโอกาสถูกคู่แข่งใส่ร้ายให้เสียหายได้ ที่สำคัญให้ระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท อาหารปวดที่สะโพก และโรคผิวหนัง
ชื่อ ณิชาลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณิชาลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณิชาลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณิชาลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ขจิตนิษฐา 38 ขะ-จิด-นิด-ถา Kha Chit Nit Tha ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จในการตกแต่ง
นิสาชล 25 นิ-สา-ชน Ni Sa Chon หญิง น้ำค้าง
นิมิตรชาย 36 นิ-มิด-ชาย Ni Mit Chai ชาย -
คณินนาฎ 29 คะ-นิน-นาด Kha Nin Nat ไม่ระบุ หญิงผู้มีหมู่คณะ
นิยอ 23 นิ-ยอ Ni Yo ไม่ระบุ -
วานิตา 20 วา-นิ-ตา Wa Ni Ta หญิง ผู้หญิง(ในภาษามลายู)
พันธ์นิกา 41 พัน-นิ-กา Phan Ni Ka หญิง -
นีรธร 24 นิ-ระ-ทอน Ni Ra Thon หญิง รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรน้ำ
ธณิตธารินทร์ 48 ทะ-นิด-ทา-ริน Tha Nit Tha Rin ชาย -
กรณินทร์ 33 กอ-ระ-นิน Ko Ra Nin ไม่ระบุ ใหญ่ในสิ่งที่ทำ
นิวรรณ 28 นิ-วัน Ni Wan หญิง ผู้มีวรรณะ
วนิจ 21 วะ-นิด Wa Nit หญิง -
เกียรติธนิน 47 เกียด-ทะ-นิน Kiat Tha Nin ไม่ระบุ คำสรรเสริญในทรัพย์, ผู้มีทรัพย์และมีเกียรติ
ณิชาธร 20 นิ-ชา-ทอน Ni Cha Thon ไม่ระบุ ทรงไวซึ่งความบริสุทธิ์
อรนิดา 21 ออน-นิ-ดา On Ni Da หญิง หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว
บุญชนิต 21 บุน-ชะ-นิด Bun Cha Nit หญิง ให้เกิดความดี, สร้างความดี
นิกาส 18 นิ-กาด Ni Kat ไม่ระบุ -
ชาณิการ์ 27 ชา-นิ-กา Cha Ni Ka หญิง ความเป็นแม่, ผู้ให้กำเนิด
ชานิดา 14 ชา-นิ-ดา Cha Ni Da หญิง ผู้เกิดมาฝึกตน
วินิชย์ 38 วิ-นิด Wi Nit ชาย ตรวจตรา, พิจารณา
ณิชาภัทร 22 นิ-ชา-พัด Ni Cha Phat หญิง บริสุทธิ์และประเสริฐ
พรรนิภา 27 พัน-นิ-พา Phan Ni Pha หญิง ประเสริฐเสมอกัน
ณิขนันทน์ 40 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์
ชมพูนิก 27 ชม-พู-นิก Chom Phu Nik หญิง แท่งทอง
สนิทวรรณ 36 สะ-หนิด-วัน Sa Nit Wan หญิง -
นิธิเกียรติ์ 55 นิ-ทิ-เกียด Ni Thi Kiat ชาย ขุมทรัพย์แห่งชื่อเสียง
คณิติน 25 คะ-นิ-ติน Kha Ni Tin ไม่ระบุ นักปราชญ์ทางคณิตศาสตร์
ชนิษฎา 21 ชะ-นิด-สะ-ดา Cha Nit Sa Da หญิง เป็นที่ต้องการของคน
ปณิศา 19 ปะ-หนิ-สา Pa Ni Sa หญิง -
ปณิภาน 18 ปะ-หนิ-พาน Pa Ni Phan ชาย -
ปุณณิศา 25 ปุน-นิ-สา Pun Ni Sa หญิง ผู้เป็นใหญ่ในความบริบูรณ์
กรขนิษฐ์ 38 กอน-ขะ-หนิด Kon Kha Nit ไม่ระบุ น้องสาวที่เป็นผู้สร้าง, หญิงสาวผู้เป็นแสงสว่าง
สัตยนิษฐ์ 53 สัด-ตะ-ยะ-นิด Sat Ta Ya Nit หญิง ตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์
นิศสันติ 39 นิด-สัน-ติ Nit San Ti ชาย -
สุวนิช 25 สุ-วะ-นิด Su Wa Nit หญิง -
พัชญ์ธานินท์ 56 พัด-ทา-นิน Phat Tha Nin หญิง เจ้าเมืองที่อยู่ในกรอบ
นิระพล 31 นิ-ระ-พน Ni Ra Phon ไม่ระบุ -
คณิตพล 30 คะ-นิด-พน Kha Nit Phon ไม่ระบุ กำลังแห่งการคำนวณ
มณิภา 16 มะ-นิ-พา Ma Ni Pha หญิง ประกายแก้ว
ปราณิสา 24 ปรา-นิ-สา Pra Ni Sa หญิง เจ้าแห่งชีวิต